Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.493.722,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  27.415.056,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 11. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 12. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  20.757.918,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 14. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.434.613,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.268.539,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 18. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.045.281,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  35.630.491,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 20. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.324.619,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  104.359.597,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 22. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  36.185.488,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 23. Nhẫn nam Admetus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  36.034.073,00 ₫
  13.432.011  - 405.917.884  13.432.011 ₫ - 405.917.884 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  51.472.112,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  33.123.521,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 29. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.421.906,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  22.561.872,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 31. Nhẫn nam Ardito

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  21.301.879,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 32. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 33. Nhẫn nam Ty

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  29.579.857,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.411.888,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 36. Nhẫn nữ Misery

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  25.234.691,00 ₫
  10.540.987  - 1.681.053.351  10.540.987 ₫ - 1.681.053.351 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.821.541,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 38. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  44.036.110,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.138.338,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 232.913.799  8.965.995 ₫ - 232.913.799 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  22.215.175,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  40.823.861,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  24.225.732,00 ₫
  7.902.981  - 89.829.758  7.902.981 ₫ - 89.829.758 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.953.866,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 46. Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.824.060,00 ₫
  10.660.138  - 1.148.753.988  10.660.138 ₫ - 1.148.753.988 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  52.398.428,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  16.720.107,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.220.582,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.362.077,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.658.679,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 53. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  144.976.009,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Jahmelis

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  10.084.479,00 ₫
  6.004.499  - 57.735.570  6.004.499 ₫ - 57.735.570 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  29.822.121,00 ₫
  14.127.101  - 173.206.719  14.127.101 ₫ - 173.206.719 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.494.840,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  19.057.267,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  40.246.222,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.937.336,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  20.856.126,00 ₫
  10.238.441  - 137.829.532  10.238.441 ₫ - 137.829.532 ₫
 62. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  33.822.857,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  19.451.226,00 ₫
  7.906.377  - 89.405.235  7.906.377 ₫ - 89.405.235 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng