Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 2. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.502.825,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 6. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  20.138.054,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 8. Nhẫn nam Admetus Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ellamay Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  19.486.477,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 11. Nhẫn Vitalba Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.700.031,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Egidia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  18.051.115,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 13. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.185.764,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 14. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  26.186.095,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 18. Nhẫn nam Beamard Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 19. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 20. Nhẫn nam Bellanca Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 23. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  22.812.494,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 24. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.988.627,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 28. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  30.600.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 29. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.196.376,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 198.335.641  7.602.632 ₫ - 198.335.641 ₫
 32. Nhẫn Quanika Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  21.973.825,00 ₫
  6.853.725  - 79.121.996  6.853.725 ₫ - 79.121.996 ₫
 33. Nhẫn Redfern Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.041.602,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  20.490.608,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 35. Nhẫn nam Ardito Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  18.118.165,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 36. Nhẫn Dylis Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.327.081,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 37. Nhẫn nam Ty Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  25.105.179,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 38. Nhẫn Parma Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Misery Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  21.839.724,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 40. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  37.026.336,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 41. Nhẫn Hansika Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  10.462.271,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 42. Nhẫn Shira Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  11.734.603,00 ₫
  5.500.553  - 84.988.891  5.500.553 ₫ - 84.988.891 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Edy Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  23.685.499,00 ₫
  5.993.426  - 83.326.152  5.993.426 ₫ - 83.326.152 ₫
 45. Nhẫn Isedoria Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.543.465,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Marilyn Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.175.694,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 48. Nhẫn Naolin Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  21.521.236,00 ₫
  6.319.215  - 96.506.396  6.319.215 ₫ - 96.506.396 ₫
 49. Nhẫn Tonyetta Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  17.904.848,00 ₫
  8.732.753  - 120.109.159  8.732.753 ₫ - 120.109.159 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  30.067.169,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 51. Nhẫn Azul Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  21.557.735,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 52. Nhẫn Vega Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  14.237.092,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 53. Nhẫn Elauna Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  48.532.753,00 ₫
  8.308.282  - 466.688.655  8.308.282 ₫ - 466.688.655 ₫
 54. Nhẫn Ekaterina Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  64.882.469,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 55. Nhẫn Neroli Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  25.690.788,00 ₫
  12.043.088  - 149.443.646  12.043.088 ₫ - 149.443.646 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.361.999,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ersilia Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Ersilia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.363.039,00 ₫
  5.900.691  - 72.173.639  5.900.691 ₫ - 72.173.639 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn cưới Essential Passion 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  31.360.860,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.117.271  7.602.632 ₫ - 192.117.271 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Machi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  136.085.780,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 61. Nhẫn Jahmelis Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jahmelis

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.571.075,00 ₫
  5.103.388  - 49.071.045  5.103.388 ₫ - 49.071.045 ₫
 62. Nhẫn nam Cledwyn Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  22.634.595,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 63. Nhẫn nam Fine Tune Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.485.540,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng