Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Soldin Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  14.302.250,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 2. Nhẫn Vexata Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  10.868.627,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 3. Nhẫn Swangy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  14.112.994,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 4. Nhẫn Snep Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  14.112.995,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 5. Nhẫn Urengan Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 6. Nhẫn Vamo Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  8.705.716,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 7. Nhẫn Marrifest Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  20.953.201,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 8. Nhẫn Mima Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  12.869.320,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Nodeles Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  13.193.757,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 11. Nhẫn Onen Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  12.788.211,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 12. Nhẫn Osedr Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  19.574.346,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 13. Nhẫn Owulle Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  13.464.121,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 14. Nhẫn Oxpen Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 15. Nhẫn Pavina Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  10.598.264,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 16. Nhẫn Psiathoa Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  13.166.721,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 17. Nhẫn Rigean Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  17.681.798,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 18. Nhẫn Rigea Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  16.302.942,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 19. Nhẫn Rigeaus Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  10.976.772,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 20. Nhẫn Rigeo Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  11.436.391,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 21. Nhẫn Samingi Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  9.597.917,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 22. Nhẫn Sretonan Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  17.222.180,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 23. Nhẫn Stota Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  10.490.118,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 24. Nhẫn Tamant Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  13.815.594,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Tilf Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  11.030.846,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 27. Nhẫn Unlit Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  9.895.318,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 28. Nhẫn Vaurp Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  13.166.721,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  13.031.540,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  10.030.500,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Nhẫn Tanazia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.246.098,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 34. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Vàng 9K

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng 9K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  14.248.177,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 35. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng 9K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng 9K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  13.220.795,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 36. Nhẫn nam Buizel Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.246.791,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  7.948.698,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 38. Nhẫn Kinkade Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  10.895.664,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 40. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Vàng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  12.004.156,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 41. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  26.252.334,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng 9K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.870.361,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Hercules Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.925.471,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 45. Nhẫn Hrundl Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  7.948.698,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 46. Nhẫn Mindy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 47. Nhẫn cưới Charming View Vàng 9K

  Nhẫn cưới Charming View

  Vàng 9K & Đá Zirconia

  0.106 crt

  20.790.984,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.316.393  - 165.286.971  8.316.393 ₫ - 165.286.971 ₫
 48. Nhẫn Liquidum Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.112.301,00 ₫
  6.287.582  - 74.660.990  6.287.582 ₫ - 74.660.990 ₫
 49. Nhẫn Vontasia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.463.428,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 50. Nhẫn nam Abel Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.139.339,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 51. Nhẫn Masha Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.327.207,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Clerical Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng 9K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  7.867.589,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 53. Nhẫn Carnssier Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.596.878,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 54. Nhẫn Violinda Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.355.976,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 55. Nhẫn cưới Pretty Bund Pair Vàng 9K

  Nhẫn cưới Pretty Bund Pair

  Vàng 9K & Đá Zirconia
  3.15 mm
  18.438.818,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.907.172  - 150.241.219  12.907.172 ₫ - 150.241.219 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Oleysa Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  32.497.740,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 57. Nhẫn Julee Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  9.273.481,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 58. Nhẫn Amelie Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.032.232,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 59. Nhẫn cưới Pretty Lovegun Pair Vàng 9K

  Nhẫn cưới Pretty Lovegun Pair

  Vàng 9K
  2.0 mm
  14.653.723,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.550.680  - 109.902.922  10.550.680 ₫ - 109.902.922 ₫
 60. Nhẫn Emmy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  29.469.665,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 61. Nhẫn nam Feratibes Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Feratibes

  Vàng 9K
  11.977.121,00 ₫
  7.785.128  - 89.828.407  7.785.128 ₫ - 89.828.407 ₫
 62. Nhẫn nam Beamard Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Nina Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  131.450.932,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng