Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Samingi Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 2. Nhẫn Vamo Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 3. Nhẫn Marrifest Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  23.861.505,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 4. Nhẫn Snep Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS

  16.309.972,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 5. Nhẫn Osedr Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS

  23.540.314,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 6. Nhẫn Rigeaus Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  13.317.043,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 7. Nhẫn Urengan Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 8. Nhẫn Nodeles Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Rigea Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS

  19.391.309,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 11. Nhẫn Mima Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 12. Nhẫn Onen Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  14.237.903,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 13. Nhẫn Owulle Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  16.008.786,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 14. Nhẫn Oxpen Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.397.686,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 15. Nhẫn Pavina Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 16. Nhẫn Psiathoa Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 17. Nhẫn Rigean Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 18. Nhẫn Rigeo Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 19. Nhẫn Soldin Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 20. Nhẫn Sretonan Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 21. Nhẫn Stota Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 22. Nhẫn Swangy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS

  16.274.553,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 23. Nhẫn Tamant Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 24. Nhẫn Tilf Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Unlit Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Nhẫn Tanazia Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 35. Nhẫn Vontasia Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 36. Nhẫn Aglio Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 37. Nhẫn Emmy Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Clerical Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  10.189.203,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 40. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 41. Nhẫn nam Heroic Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 42. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng 14K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  17.319.241,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Dossleyn Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng 14K
  7.968.974,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 46. Nhẫn Violinda Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 47. Nhẫn Hrundl Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 48. Nhẫn nam Buizel Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 49. Nhẫn nam Abel Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 50. Nhẫn nam Motivo Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  19.509.188,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 51. Nhẫn Katharyn Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 52. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Vàng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 53. Nhẫn nam Hercules Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 54. Nhẫn Liquidum Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.819.454,00 ₫
  6.287.582  - 74.660.990  6.287.582 ₫ - 74.660.990 ₫
 55. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Vàng 14K

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  23.509.492,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 56. Nhẫn nam Allame Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.503.392,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 57. Nhẫn Holz Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 58. Nhẫn Sharalyn Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  15.160.655,00 ₫
  7.029.461  - 78.878.669  7.029.461 ₫ - 78.878.669 ₫
 59. Nhẫn Masha Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 60. Nhẫn Amelie Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 61. Nhẫn Venice Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 62. Nhẫn nam Komala Vàng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  27.983.474,00 ₫
  10.772.649  - 160.393.383  10.772.649 ₫ - 160.393.383 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Jayendra Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  28.220.312,00 ₫
  6.265.683  - 87.773.637  6.265.683 ₫ - 87.773.637 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng