Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Samingi Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.049.880,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 2. Nhẫn Oxpen Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  19.787.391,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 3. Nhẫn Pavina Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  17.461.181,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 4. Nhẫn Marrifest Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  28.083.237,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 5. Nhẫn Mima Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  21.828.098,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 6. Nhẫn Nodeles Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  21.741.581,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 7. Nhẫn Onen Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  21.048.369,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 8. Nhẫn Osedr Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  29.827.626,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Owulle Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  22.751.661,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 11. Nhẫn Psiathoa Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  22.104.951,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 12. Nhẫn Rigean Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  29.537.795,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Rigea Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  25.200.077,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  18.702.690,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  19.449.976,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Snep Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  21.222.484,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 17. Nhẫn Soldin Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  24.514.435,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 18. Nhẫn Sretonan Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  27.105.603,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 19. Nhẫn Stota Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  17.147.558,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 20. Nhẫn Swangy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  21.201.935,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 21. Nhẫn Tamant Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  23.370.253,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 22. Nhẫn Tilf Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  19.003.336,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 23. Nhẫn Unlit Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  17.086.997,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 24. Nhẫn Urengan Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  18.273.354,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vamo Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  14.520.702,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  21.488.521,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  17.710.996,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  21.497.174,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  17.160.536,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.386.256,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Nhẫn Vontasia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.504.438,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 33. Nhẫn Emmy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  37.832.561,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 34. Nhẫn nam Heroic Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  38.153.753,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 35. Nhẫn nam Buizel Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.965.874,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Juicy Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.224.605,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  12.982.873,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 38. Nhẫn Tanazia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.752.869,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.011.683,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 40. Nhẫn nam Abel Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  21.200.855,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.521.060,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 42. Nhẫn nam Allame Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  28.620.721,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng 18K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng 18K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  23.268.599,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Margalit Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Margalit

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  33.877.676,00 ₫
  6.164.296  - 193.229.078  6.164.296 ₫ - 193.229.078 ₫
 46. Nhẫn Cowle Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 18K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  16.696.592,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 47. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Vàng 18K

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng 18K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  29.208.762,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 48. Nhẫn Amelie Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.477.318,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 49. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  17.983.523,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 50. Nhẫn nam Bellanca Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Clerical Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng 18K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  13.559.289,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Expai Women Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  16.269.416,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 53. Nhẫn Julee Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.437.777,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 54. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  35.601.517,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 55. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair Vàng 18K

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Vàng 18K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  31.786.143,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 56. Nhẫn nam Magical Day Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  32.300.915,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Himawari Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Himawari

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  27.033.143,00 ₫
  7.552.885  - 1.748.984.119  7.552.885 ₫ - 1.748.984.119 ₫
 58. Nhẫn Clinkstone Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  19.491.072,00 ₫
  6.427.901  - 211.032.541  6.427.901 ₫ - 211.032.541 ₫
 59. Nhẫn Liquidum Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.749.194,00 ₫
  6.287.582  - 74.660.990  6.287.582 ₫ - 74.660.990 ₫
 60. Nhẫn nam Final Round Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  43.884.386,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 61. Nhẫn nam Hercules Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  29.528.061,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 62. Nhẫn Masha Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  13.772.335,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 63. Nhẫn nam Motivo Vàng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  25.458.546,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng