Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  30.493.722,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  35.443.699,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 5. Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  29.579.857,00 ₫
  13.122.956  - 161.546.396  13.122.956 ₫ - 161.546.396 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 7. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.658.679,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  19.473.302,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 12. Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  35.742.847,00 ₫
  14.599.175  - 183.451.958  14.599.175 ₫ - 183.451.958 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 15. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  35.630.491,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 16. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  19.649.905,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 19. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  20.757.918,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 20. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.421.906,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.268.539,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  107.526.564,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 28. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.434.613,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  22.215.175,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.953.866,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.09 crt - AA

  32.473.713,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 34. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  36.185.488,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 35. Nhẫn nam Ardito

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  21.301.879,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.362.077,00 ₫
  6.856.099  - 82.343.948  6.856.099 ₫ - 82.343.948 ₫
 38. Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.324.619,00 ₫
  6.323.743  - 1.089.985.397  6.323.743 ₫ - 1.089.985.397 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  51.472.112,00 ₫
  9.033.919  - 121.372.062  9.033.919 ₫ - 121.372.062 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  40.246.222,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  21.126.690,00 ₫
  9.776.557  - 113.773.043  9.776.557 ₫ - 113.773.043 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  8.215.715  - 83.476.013  8.215.715 ₫ - 83.476.013 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.950.569,00 ₫
  9.134.107  - 106.598.550  9.134.107 ₫ - 106.598.550 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  69.068.444,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  15.592.566,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  37.358.313,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.056.560  - 251.149.751  9.056.560 ₫ - 251.149.751 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  19.706.509,00 ₫
  9.370.709  - 1.118.853.182  9.370.709 ₫ - 1.118.853.182 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.741.702,00 ₫
  7.746.189  - 92.362.767  7.746.189 ₫ - 92.362.767 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  16.720.107,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 52. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  144.976.009,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  10.010.329,00 ₫
  6.113.178  - 57.311.047  6.113.178 ₫ - 57.311.047 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  35.446.528,00 ₫
  9.806.556  - 122.164.510  9.806.556 ₫ - 122.164.510 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  40.287.542,00 ₫
  9.169.767  - 119.122.070  9.169.767 ₫ - 119.122.070 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.230.855,00 ₫
  7.607.510  - 85.301.475  7.607.510 ₫ - 85.301.475 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  15.148.228,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 58. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  33.822.857,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.220.582,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  19.057.267,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 61. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  44.036.110,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫
 62. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.045.281,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Wondrous Susan 6 mm Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn cặp Wondrous Susan 6 mm

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương
  6.0 mm
  47.500.803,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.871.523  - 324.565.201  8.871.523 ₫ - 324.565.201 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng