Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Joanna Vintage

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 2. Nhẫn cưới Pretty Path Pair Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.95 mm
  30.459.197,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Vintage

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  37.650.876,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Sue Vintage

  Nhẫn đính hôn Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  18.198.464,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Anamir Vintage

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  23.981.547,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 6. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Golden Cover 5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.775.666  - 204.356.113  7.775.666 ₫ - 204.356.113 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm Vintage

  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  33.056.042,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.013.586  - 223.901.660  8.013.586 ₫ - 223.901.660 ₫
 8. Nhẫn cưới Pretty Destiny Pair Vintage

  Nhẫn cưới Pretty Destiny Pair

  Vàng Trắng 14K
  7.0 mm
  41.686.599,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.820.225  - 238.663.740  17.820.225 ₫ - 238.663.740 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng