Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Fylfa Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Fylfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  49.798.597,00 ₫
  15.322.062  - 239.285.572  15.322.062 ₫ - 239.285.572 ₫
 2. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  25.296.327,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫
 3. Nhẫn nam Moshe Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Moshe

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  57.254.693,00 ₫
  13.854.257  - 265.402.727  13.854.257 ₫ - 265.402.727 ₫
 4. Nhẫn nam Ayaan Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  48.348.366,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 5. Nhẫn nam Nastille Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  27.218.615,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 6. Nhẫn nam Josue Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Josue

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  50.135.741,00 ₫
  11.322.840  - 189.822.494  11.322.840 ₫ - 189.822.494 ₫
 7. Nhẫn nam Thanh Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Thanh

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.316 crt - AAA

  39.067.043,00 ₫
  11.681.342  - 179.467.560  11.681.342 ₫ - 179.467.560 ₫
 8. Nhẫn nam Legend Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  45.550.370,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Raphael Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  22.787.621,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 11. Nhẫn nam Andres Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  30.831.218,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 12. Nhẫn nam Brady Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Brady

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.28 crt - AAA

  53.996.267,00 ₫
  13.745.571  - 234.635.314  13.745.571 ₫ - 234.635.314 ₫
 13. Nhẫn nam Calvin Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  43.177.386,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 14. Nhẫn nam Emmett Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  27.759.882,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 15. Nhẫn nam Kohen Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Kohen

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.405 crt - AAA

  54.173.356,00 ₫
  13.172.129  - 246.517.808  13.172.129 ₫ - 246.517.808 ₫
 16. Nhẫn nam Rowan Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Rowan

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.024 crt - AAA

  109.086.970,00 ₫
  12.667.630  - 282.395.099  12.667.630 ₫ - 282.395.099 ₫
 17. Nhẫn nam Clanbella Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  32.718.357,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 18. Nhẫn nam Califoura Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Califoura

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  17.376 crt - AAA

  141.693.667,00 ₫
  12.642.216  - 460.470.287  12.642.216 ₫ - 460.470.287 ₫
 19. Nhẫn nam Swurt Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Swurt

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  141.622.832,00 ₫
  22.521.313  - 176.847.193  22.521.313 ₫ - 176.847.193 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng