Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Ayaan Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  33.451.314,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 2. Nhẫn nam Andres Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  24.396.557,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 3. Nhẫn nam Moshe Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Moshe

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  42.817.260,00 ₫
  13.854.257  - 265.402.727  13.854.257 ₫ - 265.402.727 ₫
 4. Nhẫn nam Emmett Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  23.515.169,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 5. Nhẫn nam Raphael Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  18.542.908,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 6. Nhẫn nam Fylfa Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Fylfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  42.742.099,00 ₫
  15.322.062  - 239.285.572  15.322.062 ₫ - 239.285.572 ₫
 7. Nhẫn nam Nastille Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  20.783.954,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 8. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  21.754.559,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Calvin Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  28.280.334,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 11. Nhẫn nam Thanh Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Thanh

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.316 crt - AAA

  32.010.545,00 ₫
  11.681.342  - 179.467.560  11.681.342 ₫ - 179.467.560 ₫
 12. Nhẫn nam Legend Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  30.653.318,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 13. Nhẫn nam Brady Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Brady

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.28 crt - AAA

  39.558.834,00 ₫
  13.745.571  - 234.635.314  13.745.571 ₫ - 234.635.314 ₫
 14. Nhẫn nam Josue Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Josue

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  35.698.308,00 ₫
  11.322.840  - 189.822.494  11.322.840 ₫ - 189.822.494 ₫
 15. Nhẫn nam Kohen Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Kohen

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.405 crt - AAA

  39.735.923,00 ₫
  13.172.129  - 246.517.808  13.172.129 ₫ - 246.517.808 ₫
 16. Nhẫn nam Clanbella Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  26.499.987,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 17. Nhẫn nam Swurt Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Swurt

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  53.403.089,00 ₫
  22.521.313  - 176.847.193  22.521.313 ₫ - 176.847.193 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng