Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Daphine 0.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 2. Nhẫn nam Malachi 0.3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  41.973.455,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 3. Nhẫn nam Graveler 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  50.917.634,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 4. Nhẫn nam No Rush 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  30.436.756,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 5. Nhẫn nam Ramses 0.288 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  32.025.956,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 6. Nhẫn nam Glangr 0.288 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Glangr

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  23.846.636,00 ₫
  10.935.138  - 155.486.276  10.935.138 ₫ - 155.486.276 ₫
 7. Nhẫn Pinky của Nam Bunnig 0.288 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bunnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  25.544.522,00 ₫
  9.173.447  - 131.153.531  9.173.447 ₫ - 131.153.531 ₫
 8. Nhẫn nam Final Round 0.36 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  34.869.102,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio 0.42 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  39.148.152,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 11. Nhẫn nam Leone 0.27 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  21.789.708,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 12. Nhẫn Pinky của Nam Atannin 0.336 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Atannin

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.336 crt - VS

  24.283.814,00 ₫
  11.054.368  - 161.123.365  11.054.368 ₫ - 161.123.365 ₫
 13. Nhẫn nam Hector 0.48 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  36.450.190,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 14. Nhẫn nam Denis 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  76.407.542,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 15. Nhẫn nam Silverio 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  32.060.021,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 16. Nhẫn nam Marcelo 0.26 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcelo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  31.690.703,00 ₫
  11.506.687  - 155.932.376  11.506.687 ₫ - 155.932.376 ₫
 17. Nhẫn nam Timely 0.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Timely

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  20.555.767,00 ₫
  7.556.671  - 314.568.407  7.556.671 ₫ - 314.568.407 ₫
 18. Nhẫn nam Giant Step 0.369 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.369 crt - AAA

  47.058.999,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Layton 0.35 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  27.088.840,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 21. Nhẫn nam Ofundi 0.468 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ofundi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  42.856.734,00 ₫
  13.096.427  - 216.169.462  13.096.427 ₫ - 216.169.462 ₫
 22. Nhẫn nam Garbodor 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Garbodor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  37.509.477,00 ₫
  11.007.055  - 186.618.686  11.007.055 ₫ - 186.618.686 ₫
 23. Nhẫn nam Alain 0.261 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alain

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.399 crt - VS

  31.226.489,00 ₫
  9.353.509  - 135.046.770  9.353.509 ₫ - 135.046.770 ₫
 24. Nhẫn nam Jeanty 0.35 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeanty

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  26.511.883,00 ₫
  9.992.649  - 433.744.811  9.992.649 ₫ - 433.744.811 ₫
 25. Nhẫn nam Viaggio 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  22.624.591,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Valdimar 0.396 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - VS

  36.827.348,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 28. Nhẫn Pinky của Nam Afdends 0.4 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Afdends

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  15.036.828,00 ₫
  7.152.477  - 1.043.780.423  7.152.477 ₫ - 1.043.780.423 ₫
 29. Nhẫn nam Fabian 0.32 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Fabian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  43.682.424,00 ₫
  22.962.005  - 231.715.383  22.962.005 ₫ - 231.715.383 ₫
 30. Nhẫn nam Svatoslav 0.47 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Svatoslav

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  31.218.919,00 ₫
  9.708.767  - 156.243.296  9.708.767 ₫ - 156.243.296 ₫
 31. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Gemini 0.42 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Gemini

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.42 crt - VS

  31.337.608,00 ₫
  12.702.777  - 204.949.353  12.702.777 ₫ - 204.949.353 ₫
 32. Nhẫn nam Erasto 0.376 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Erasto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.376 crt - VS

  33.205.553,00 ₫
  11.548.323  - 170.518.516  11.548.323 ₫ - 170.518.516 ₫
 33. Nhẫn nam Tariq 0.336 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Tariq

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  32.965.741,00 ₫
  12.127.443  - 191.944.855  12.127.443 ₫ - 191.944.855 ₫
 34. Nhẫn nam Dragos 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - VS

  36.092.499,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 35. Nhẫn nam Alecander 0.27 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  21.512.855,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 36. Nhẫn nam Wlongoa 0.472 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Wlongoa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.472 crt - AAA

  33.877.407,00 ₫
  12.309.127  - 184.320.588  12.309.127 ₫ - 184.320.588 ₫
 37. Nhẫn nam Guilt Free 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  33.801.435,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 38. Nhẫn nam Artemy 0.445 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Artemy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  46.428.781,00 ₫
  13.883.727  - 222.036.356  13.883.727 ₫ - 222.036.356 ₫
 39. Nhẫn nam Irectua 0.44 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Irectua

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.584 crt - VS

  31.505.504,00 ₫
  12.566.514  - 203.611.055  12.566.514 ₫ - 203.611.055 ₫
 40. Nhẫn nam Vlad 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  73.539.522,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 41. Nhẫn nam Edweaf 0.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Edweaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  34.532.770,00 ₫
  10.509.315  - 1.516.268.389  10.509.315 ₫ - 1.516.268.389 ₫
 42. Nhẫn nam Mussa 0.288 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Mussa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  37.475.140,00 ₫
  12.093.377  - 188.254.384  12.093.377 ₫ - 188.254.384 ₫
 43. Nhẫn nam Admetus 0.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 44. Nhẫn nam Yaris 0.36 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Yaris

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.36 crt - AAA

  35.762.925,00 ₫
  13.126.708  - 205.003.427  13.126.708 ₫ - 205.003.427 ₫
 45. Nhẫn nam Ronin 0.435 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.435 crt - VS

  31.135.376,00 ₫
  13.480.344  - 203.786.790  13.480.344 ₫ - 203.786.790 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Ailfrid 0.45 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ailfrid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.45 crt - AAA

  29.778.420,00 ₫
  11.329.328  - 253.547.269  11.329.328 ₫ - 253.547.269 ₫
 48. Nhẫn nam Amerced 0.46 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Amerced

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.46 crt - AAA

  28.316.833,00 ₫
  11.173.599  - 156.729.954  11.173.599 ₫ - 156.729.954 ₫
 49. Nhẫn nam Vantrell 0.408 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vantrell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.408 crt - VS

  53.352.532,00 ₫
  20.163.740  - 322.760.434  20.163.740 ₫ - 322.760.434 ₫
 50. Nhẫn nam Efradril 0.37 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Efradril

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.37 crt - AAA

  24.166.477,00 ₫
  10.125.128  - 138.493.910  10.125.128 ₫ - 138.493.910 ₫
 51. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Taurus 0.42 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Taurus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.42 crt - VS

  31.195.938,00 ₫
  12.642.216  - 204.138.266  12.642.216 ₫ - 204.138.266 ₫
 52. Nhẫn nam Walrein 0.264 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Walrein

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  37.277.504,00 ₫
  12.248.566  - 194.972.931  12.248.566 ₫ - 194.972.931 ₫
 53. Nhẫn nam Gildea 0.3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Gildea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.396 crt - VS

  37.331.576,00 ₫
  14.185.453  - 238.420.409  14.185.453 ₫ - 238.420.409 ₫
 54. Nhẫn nam Rafael 0.33 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  42.791.306,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 55. Nhẫn nam Wiceala 0.276 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Wiceala

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.276 crt - VS

  44.822.279,00 ₫
  16.694.971  - 262.861.304  16.694.971 ₫ - 262.861.304 ₫
 56. Nhẫn Pinky của Nam Zomnip 0.48 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zomnip

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  40.476.990,00 ₫
  8.908.220  - 298.008.615  8.908.220 ₫ - 298.008.615 ₫
 57. Nhẫn nam Gregorius 0.34 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Gregorius

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.591.556,00 ₫
  9.644.420  - 148.335.151  9.644.420 ₫ - 148.335.151 ₫
 58. Nhẫn nam Lorin 0.264 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Lorin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.339 crt - VS

  39.583.978,00 ₫
  13.577.675  - 186.578.127  13.577.675 ₫ - 186.578.127 ₫
 59. Nhẫn nam Trebian 0.384 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Trebian

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - VS

  32.662.933,00 ₫
  13.091.561  - 198.163.224  13.091.561 ₫ - 198.163.224 ₫
 60. Nhẫn nam Aterop 0.375 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Aterop

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  27.193.741,00 ₫
  10.594.480  - 158.973.976  10.594.480 ₫ - 158.973.976 ₫
 61. Nhẫn nam Grande 0.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Grande

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - VS

  45.596.061,00 ₫
  18.444.225  - 240.880.721  18.444.225 ₫ - 240.880.721 ₫
 62. Nhẫn Pinky của Nam Aruwow 0.264 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Aruwow

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.264 crt - AAA

  25.944.119,00 ₫
  9.992.649  - 157.027.350  9.992.649 ₫ - 157.027.350 ₫
 63. Nhẫn nam Optimist 0.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Optimist

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  69.298.053,00 ₫
  16.919.373  - 738.012.357  16.919.373 ₫ - 738.012.357 ₫
 64. Nhẫn nam Legendary Spirit 0.36 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Legendary Spirit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  42.576.906,00 ₫
  13.788.558  - 179.089.046  13.788.558 ₫ - 179.089.046 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng