Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Graveler 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  50.917.634,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 2. Nhẫn nam No Rush 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  30.436.756,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 3. Nhẫn nam Denis 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  76.407.542,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 4. Nhẫn nam Silverio 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  32.060.021,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 5. Nhẫn nam Garbodor 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Garbodor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  37.509.477,00 ₫
  11.007.055  - 186.618.686  11.007.055 ₫ - 186.618.686 ₫
 6. Nhẫn nam Viaggio 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  22.624.591,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 7. Nhẫn nam Dragos 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - VS

  36.092.499,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 8. Nhẫn nam Guilt Free 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  33.801.435,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Vlad 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.59 crt - VS

  73.539.522,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 11. Nhẫn nam Dudda 0.505 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Dudda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.505 crt - VS1

  77.043.709,00 ₫
  16.491.116  - 278.812.777  16.491.116 ₫ - 278.812.777 ₫
 12. Nhẫn nam Aljerino 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Aljerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.391 crt - SI

  98.611.990,00 ₫
  15.649.744  - 306.241.198  15.649.744 ₫ - 306.241.198 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng