Đang tải...
Tìm thấy 128 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Heroic 0.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 2. Nhẫn nam Kuchi 0.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  18.367.171,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 3. Nhẫn nam Agustin 0.55 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 4. Nhẫn nam Keaton 0.93 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  168.906.336,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 5. Nhẫn nam Moade 0.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Moade

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.124 crt - AAA

  29.002.204,00 ₫
  9.507.346  - 1.643.312.387  9.507.346 ₫ - 1.643.312.387 ₫
 6. Nhẫn nam Banjumoni 0.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  22.989.582,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 7. Nhẫn nam Magical Day 0.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 8. Nhẫn nam Parker 0.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.86 crt - VS

  121.195.757,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Filippa 0.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  114.426.927,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 11. Nhẫn nam Burea 0.88 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Burea

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.88 crt - AAA

  28.873.512,00 ₫
  12.689.529  - 228.389.909  12.689.529 ₫ - 228.389.909 ₫
 12. Nhẫn nam Jonah 0.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  32.587.771,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 13. Nhẫn nam Flok 1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Flok

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.425 crt - AAA

  37.129.074,00 ₫
  11.052.476  - 753.693.465  11.052.476 ₫ - 753.693.465 ₫
 14. Nhẫn nam Gianni 0.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.84 crt - VS

  97.709.243,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 15. Nhẫn Pinky của Nam Faketi 0.7 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Faketi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  36.653.234,00 ₫
  8.013.585  - 170.464.438  8.013.585 ₫ - 170.464.438 ₫
 16. Nhẫn Pinky của Nam Talgo 0.64 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talgo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.64 crt - AAA

  28.109.734,00 ₫
  11.412.060  - 192.093.550  11.412.060 ₫ - 192.093.550 ₫
 17. Nhẫn nam Honoya 0.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  85.359.560,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 18. Nhẫn nam Vito 1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  164.355.840,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Alarga 0.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alarga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AAA

  39.416.622,00 ₫
  13.035.865  - 585.729.885  13.035.865 ₫ - 585.729.885 ₫
 21. Nhẫn nam Adila 0.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  28.924.070,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 22. Nhẫn nam Sceaux 0.66 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  20.498.720,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 23. Nhẫn nam Placido 0.93 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  142.236.017,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 24. Nhẫn nam Orion 0.55 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Orion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  39.633.185,00 ₫
  11.106.549  - 172.762.536  11.106.549 ₫ - 172.762.536 ₫
 25. Nhẫn nam Mauro 0.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  115.737.380,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Abstract Mind 0.57 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Abstract Mind

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.922 crt - VS

  54.271.496,00 ₫
  15.917.674  - 185.645.370  15.917.674 ₫ - 185.645.370 ₫
 28. Nhẫn Pinky của Nam Lmun 0.984 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Lmun

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.304 crt - AAAAA

  38.817.768,00 ₫
  16.593.855  - 336.819.354  16.593.855 ₫ - 336.819.354 ₫
 29. Nhẫn Pinky của Nam Histrok 0.6 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Histrok

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  24.048.598,00 ₫
  10.280.317  - 191.214.870  10.280.317 ₫ - 191.214.870 ₫
 30. Nhẫn nam Zabron 0.696 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Zabron

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.696 crt - AAA

  32.632.651,00 ₫
  12.417.002  - 208.977.776  12.417.002 ₫ - 208.977.776 ₫
 31. Nhẫn nam Aquata 1.76 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquata

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  1.76 crt - AAA

  39.296.852,00 ₫
  8.927.415  - 184.550.399  8.927.415 ₫ - 184.550.399 ₫
 32. Nhẫn nam Whiscash 0.675 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Whiscash

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.675 crt - AAA

  28.138.122,00 ₫
  10.976.774  - 202.975.701  10.976.774 ₫ - 202.975.701 ₫
 33. Nhẫn Pinky của Nam Eporep 0.72 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Eporep

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.72 crt - AAAAA

  22.242.297,00 ₫
  10.696.677  - 162.272.414  10.696.677 ₫ - 162.272.414 ₫
 34. Nhẫn nam Ailiseu 0.55 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ailiseu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.55 crt - AAAAA

  32.407.169,00 ₫
  13.853.446  - 230.147.271  13.853.446 ₫ - 230.147.271 ₫
 35. Nhẫn nam Alvand 0.706 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alvand

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.706 crt - VS

  71.860.021,00 ₫
  16.516.531  - 321.219.356  16.516.531 ₫ - 321.219.356 ₫
 36. Nhẫn nam Kingdra 0.71 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Kingdra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.71 crt - VS

  43.528.048,00 ₫
  11.476.407  - 215.128.560  11.476.407 ₫ - 215.128.560 ₫
 37. Nhẫn nam Lazaris 0.66 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Lazaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.676 crt - VS

  35.324.395,00 ₫
  13.702.042  - 1.750.727.966  13.702.042 ₫ - 1.750.727.966 ₫
 38. Nhẫn nam Amyntas 0.889 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Amyntas

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.889 crt - VS

  59.151.295,00 ₫
  15.637.848  - 243.030.111  15.637.848 ₫ - 243.030.111 ₫
 39. Nhẫn nam Stann 0.58 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Stann

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  42.519.860,00 ₫
  12.097.162  - 189.133.070  12.097.162 ₫ - 189.133.070 ₫
 40. Nhẫn nam Pantun 0.93 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Pantun

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.298 crt - AAA

  52.916.703,00 ₫
  13.694.472  - 2.700.881.373  13.694.472 ₫ - 2.700.881.373 ₫
 41. Nhẫn nam Seaneka 0.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Seaneka

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  27.902.907,00 ₫
  11.156.566  - 182.563.229  11.156.566 ₫ - 182.563.229 ₫
 42. Nhẫn nam Jesca 0.752 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Jesca

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.752 crt - AAAAA

  26.882.012,00 ₫
  11.491.547  - 219.981.589  11.491.547 ₫ - 219.981.589 ₫
 43. Nhẫn nam Ceinad 0.66 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ceinad

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.66 crt - AAA

  29.482.102,00 ₫
  10.354.937  - 185.902.220  10.354.937 ₫ - 185.902.220 ₫
 44. Nhẫn nam Utteran 0.576 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Utteran

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.576 crt - AAAAA

  40.021.968,00 ₫
  15.886.582  - 279.745.530  15.886.582 ₫ - 279.745.530 ₫
 45. Nhẫn nam Zanisp 0.624 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Zanisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.624 crt - AAAAA

  39.561.538,00 ₫
  15.703.816  - 281.327.160  15.703.816 ₫ - 281.327.160 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Frank 1.432 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Frank

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.432 crt - VS

  61.806.540,00 ₫
  11.430.986  - 278.920.925  11.430.986 ₫ - 278.920.925 ₫
 48. Nhẫn nam Clentic 0.512 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Clentic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  27.944.542,00 ₫
  11.945.758  - 222.387.829  11.945.758 ₫ - 222.387.829 ₫
 49. Nhẫn nam Agrican 0.525 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Agrican

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.525 crt - AAA

  41.196.428,00 ₫
  15.475.629  - 236.027.685  15.475.629 ₫ - 236.027.685 ₫
 50. Nhẫn nam Saroza 0.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Saroza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  95.721.798,00 ₫
  10.719.387  - 1.647.327.290  10.719.387 ₫ - 1.647.327.290 ₫
 51. Nhẫn nam Rivontin 0.52 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Rivontin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  35.047.273,00 ₫
  10.730.743  - 173.438.445  10.730.743 ₫ - 173.438.445 ₫
 52. Nhẫn Pinky của Nam Begenut 0.592 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Begenut

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.592 crt - AAAAA

  18.381.770,00 ₫
  9.120.725  - 157.257.161  9.120.725 ₫ - 157.257.161 ₫
 53. Nhẫn nam Nevada 0.93 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  194.926.968,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 54. Nhẫn nam Hazzard 0.675 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Hazzard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.675 crt - VS

  45.905.897,00 ₫
  11.974.146  - 182.509.150  11.974.146 ₫ - 182.509.150 ₫
 55. Nhẫn nam Vakaris 0.54 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vakaris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  66.149.936,00 ₫
  22.964.710  - 341.064.066  22.964.710 ₫ - 341.064.066 ₫
 56. Nhẫn nam Wise Decision 0.7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Wise Decision

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  91.225.106,00 ₫
  17.714.242  - 416.090.048  17.714.242 ₫ - 416.090.048 ₫
 57. Nhẫn nam Andonios 0.558 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Andonios

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.558 crt - AAA

  63.763.975,00 ₫
  23.286.443  - 388.796.815  23.286.443 ₫ - 388.796.815 ₫
 58. Nhẫn nam Alin 0.66 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.886 crt - VS

  112.013.657,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 59. Nhẫn nam Norberto 0.93 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - SI

  156.528.535,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 60. Nhẫn nam Kyros 0.57 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Kyros

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.57 crt - AAA

  39.074.072,00 ₫
  19.001.175  - 218.940.690  19.001.175 ₫ - 218.940.690 ₫
 61. Nhẫn nam Gunnar 0.61 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Gunnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.61 crt - AAAAA

  25.288.217,00 ₫
  12.354.549  - 194.256.467  12.354.549 ₫ - 194.256.467 ₫
 62. Nhẫn nam Aquil 0.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  41.288.082,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 63. Nhẫn nam Brainard 0.758 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Brainard

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.466 crt - VS

  127.274.619,00 ₫
  19.494.859  - 381.740.316  19.494.859 ₫ - 381.740.316 ₫
 64. Nhẫn nam Zulekha 0.608 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Zulekha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  35.878.100,00 ₫
  15.337.203  - 258.832.880  15.337.203 ₫ - 258.832.880 ₫

You’ve viewed 60 of 128 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng