Đang tải...
Tìm thấy 52 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Motivo 1.02 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  19.509.188,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 2. Nhẫn nam Alake 1.09 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  258.213.753,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 3. Nhẫn nam Alonzito 1.09 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  240.872.881,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 4. Nhẫn nam Ford 1.02 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  25.232.792,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 5. Nhẫn nam Brody 1.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  1.6 crt - AAA

  33.709.781,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 6. Nhẫn nam Rodas 1.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  62.566.263,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 7. Nhẫn nam Marius 1.32 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - VS

  25.954.934,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 8. Nhẫn nam Cool Breeze 1.25 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  30.782.552,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Reece 1.02 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.24 crt - VS

  201.139.661,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 11. Nhẫn nam Antonie 2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AA

  51.084.988,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 12. Nhẫn nam Absolute Strength 1.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.47 crt - VS

  91.075.865,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 13. Nhẫn nam Legree 1.02 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Legree

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.388 crt - VS

  207.138.496,00 ₫
  14.256.559  - 2.072.758.423  14.256.559 ₫ - 2.072.758.423 ₫
 14. Nhẫn nam Vito 1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  164.355.840,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 15. Nhẫn nam Amaud 1.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.02 crt - VS

  68.310.955,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 16. Nhẫn Pinky của Nam Worgear 1.35 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Worgear

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.35 crt - VS

  67.335.482,00 ₫
  13.702.042  - 303.956.618  13.702.042 ₫ - 303.956.618 ₫
 17. Nhẫn nam Machis 1.25 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  40.326.938,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 18. Nhẫn nam Beau 1.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  50.043.818,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 19. Nhẫn nam Flok 1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Flok

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.425 crt - VS

  45.023.700,00 ₫
  11.052.476  - 753.693.465  11.052.476 ₫ - 753.693.465 ₫
 20. Nhẫn nam Raphael 2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  26.059.025,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 21. Nhẫn nam Maverick 1.12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Maverick

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  65.292.342,00 ₫
  15.540.517  - 301.320.572  15.540.517 ₫ - 301.320.572 ₫
 22. Nhẫn nam Magnezone 1.62 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.62 crt - AAA

  30.010.663,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 23. Nhẫn nam Emmett 2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  23.515.169,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 24. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira 1.6 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.6 crt - AAA

  21.754.559,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Titus 1.25 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.25 crt - AAA

  47.347.477,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 27. Nhẫn nam Sorennos 1.25 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  27.149.672,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 28. Nhẫn Pinky của Nam Slorong 1.62 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Slorong

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.62 crt - VS

  34.245.642,00 ₫
  10.825.370  - 2.626.517.779  10.825.370 ₫ - 2.626.517.779 ₫
 29. Nhẫn Pinky của Nam Zuwen 1.792 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zuwen

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.792 crt - VS

  76.951.785,00 ₫
  15.891.719  - 346.647.080  15.891.719 ₫ - 346.647.080 ₫
 30. Nhẫn nam Putkem 1.848 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Putkem

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.848 crt - VS

  48.869.897,00 ₫
  17.805.085  - 325.058.521  17.805.085 ₫ - 325.058.521 ₫
 31. Nhẫn Pinky của Nam Allams 1.02 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Allams

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  30.771.737,00 ₫
  11.143.318  - 2.030.973.677  11.143.318 ₫ - 2.030.973.677 ₫
 32. Nhẫn nam Andray 1.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  29.820.597,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 33. Nhẫn nam Stew 1.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Stew

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  2.08 crt - VS

  144.433.535,00 ₫
  17.629.078  - 1.075.494.108  17.629.078 ₫ - 1.075.494.108 ₫
 34. Nhẫn nam Biqees 1.25 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  40.505.648,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 35. Nhẫn nam Sentanas 1.02 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Sentanas

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.02 crt - AAA

  33.972.846,00 ₫
  11.748.933  - 2.039.084.597  11.748.933 ₫ - 2.039.084.597 ₫
 36. Nhẫn Pinky của Nam Zuwenra 1.792 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zuwenra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.792 crt - VS

  40.047.112,00 ₫
  15.891.719  - 346.647.080  15.891.719 ₫ - 346.647.080 ₫
 37. Nhẫn nam Calin 1.105 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Calin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.105 crt - AAA

  38.736.658,00 ₫
  14.810.534  - 291.587.472  14.810.534 ₫ - 291.587.472 ₫
 38. Nhẫn Pinky của Nam Squadig 1.072 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Squadig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.072 crt - VS

  59.828.287,00 ₫
  14.353.078  - 286.423.520  14.353.078 ₫ - 286.423.520 ₫
 39. Nhẫn nam Blaidon 1.09 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Blaidon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Kim Cương

  1.306 crt - AAA

  45.410.590,00 ₫
  16.724.710  - 547.365.243  16.724.710 ₫ - 547.365.243 ₫
 40. Nhẫn nam Jeremih 1.452 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeremih

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.452 crt - VS

  44.105.816,00 ₫
  16.427.311  - 292.520.230  16.427.311 ₫ - 292.520.230 ₫
 41. Nhẫn nam Adjo 1.25 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Adjo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.25 crt - VS

  49.433.875,00 ₫
  14.867.851  - 3.038.187.382  14.867.851 ₫ - 3.038.187.382 ₫
 42. Nhẫn nam Begeistrin 1.86 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Begeistrin

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  1.86 crt - VS1

  266.960.295,00 ₫
  17.316.808  - 4.728.867.532  17.316.808 ₫ - 4.728.867.532 ₫
 43. Nhẫn nam Rekkef 1.86 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Rekkef

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.995 crt - AAA

  69.025.527,00 ₫
  21.980.585  - 4.810.017.259  21.980.585 ₫ - 4.810.017.259 ₫
 44. Nhẫn nam Afungier 1.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Afungier

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.944 crt - VS

  38.484.678,00 ₫
  12.475.672  - 4.841.460.587  12.475.672 ₫ - 4.841.460.587 ₫
 45. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 46. Nhẫn nam Anset 1.296 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Anset

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.296 crt - VS

  59.705.272,00 ₫
  20.858.575  - 426.755.910  20.858.575 ₫ - 426.755.910 ₫
 47. Nhẫn nam Ener 1.296 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ener

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.296 crt - VS

  57.084.364,00 ₫
  17.872.406  - 411.750.713  17.872.406 ₫ - 411.750.713 ₫
 48. Nhẫn nam Glan 1.796 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Glan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.796 crt - VS

  52.391.117,00 ₫
  17.995.421  - 335.034.953  17.995.421 ₫ - 335.034.953 ₫
 49. Nhẫn nam Hwydd 1.296 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwydd

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.296 crt - VS

  55.880.163,00 ₫
  20.174.554  - 404.856.428  20.174.554 ₫ - 404.856.428 ₫
 50. Nhẫn nam Asacn 1.65 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Asacn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.13 crt - VS

  43.398.000,00 ₫
  14.157.335  - 304.091.801  14.157.335 ₫ - 304.091.801 ₫
 51. Nhẫn nam Kosid 1.26 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Kosid

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.26 crt - VS

  49.051.042,00 ₫
  17.517.418  - 383.240.839  17.517.418 ₫ - 383.240.839 ₫
 52. Nhẫn nam Pubpana 1.25 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Pubpana

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.25 crt - VS

  39.529.636,00 ₫
  13.201.328  - 3.354.067.061  13.201.328 ₫ - 3.354.067.061 ₫
 53. Nhẫn nam Cneg 1.26 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cneg

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.46 crt - VS

  47.391.277,00 ₫
  16.547.352  - 368.654.707  16.547.352 ₫ - 368.654.707 ₫
 54. Nhẫn Pinky của Nam Gome 1.1 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Gome

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.1 crt - VS

  31.616.894,00 ₫
  11.839.775  - 209.532.023  11.839.775 ₫ - 209.532.023 ₫
 55. Nhẫn Pinky của Nam Rapars 1.072 Carat

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rapars

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  29.939.287,00 ₫
  12.382.937  - 197.676.570  12.382.937 ₫ - 197.676.570 ₫

You’ve viewed 52 of 52 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng