Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Goetzinger 2.68 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  20.976.183,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 2. Nhẫn nam Sporty 2.15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  48.611.970,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 3. Nhẫn nam Vanhoy 2.68 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  811.424.812,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 4. Nhẫn nam Peaceful Sail 2.15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  53.287.103,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 5. Nhẫn nam Bhakta 3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.307.102.704,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 6. Nhẫn nam Nicholas 2.68 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  33.852.534,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 7. Nhẫn nam Antonie 2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AA

  51.084.988,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 8. Nhẫn nam Baynard 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  77.639.321,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Baldemar 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.024 crt - SI

  664.937.320,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 11. Nhẫn nam Jaydena 2.68 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.904 crt - VS

  824.433.373,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 12. Nhẫn nam Andres 3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  24.396.557,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 13. Nhẫn nam Abreger 2.15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  56.616.364,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 14. Nhẫn nam Akmal 2.15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.358 crt - VS

  80.305.920,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 15. Nhẫn nam Raphael 2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  26.059.025,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 16. Nhẫn nam Tubias 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Tubias

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.712 crt - SI

  656.175.908,00 ₫
  14.453.654  - 1.130.526.679  14.453.654 ₫ - 1.130.526.679 ₫
 17. Nhẫn nam Vorian 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.4 crt - AA

  70.750.178,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 18. Nhẫn nam Emmett 2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  23.515.169,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 19. Nhẫn nam Nastille 3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  16.079.622,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 20. Nhẫn nam Coalton 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Coalton

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2.4 crt - AAA

  48.293.481,00 ₫
  18.554.533  - 1.173.866.014  18.554.533 ₫ - 1.173.866.014 ₫
 21. Nhẫn nam Todrick 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Todrick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.16 crt - SI

  672.000.308,00 ₫
  17.433.064  - 1.200.199.459  17.433.064 ₫ - 1.200.199.459 ₫
 22. Nhẫn nam Artur 2.436 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Artur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.436 crt - VS

  63.201.889,00 ₫
  15.091.172  - 432.122.633  15.091.172 ₫ - 432.122.633 ₫
 23. Nhẫn nam Reyes 2.68 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.86 crt - SI

  672.194.158,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 24. Nhẫn nam Gauti 2.184 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Gauti

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.184 crt - AAA

  70.531.183,00 ₫
  17.458.749  - 399.746.552  17.458.749 ₫ - 399.746.552 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Clanbella 2.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 14K & Black Onyx & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  22.120.092,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 27. Nhẫn nam Telvis 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Telvis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.568 crt - AA

  78.894.890,00 ₫
  15.837.917  - 1.154.210.556  15.837.917 ₫ - 1.154.210.556 ₫
 28. Nhẫn nam Moll 2.324 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Moll

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.324 crt - VS

  53.179.227,00 ₫
  18.849.771  - 365.139.972  18.849.771 ₫ - 365.139.972 ₫
 29. Nhẫn nam Weben 2.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Weben

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.848 crt - VS

  57.211.165,00 ₫
  16.420.822  - 1.952.135.562  16.420.822 ₫ - 1.952.135.562 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng