Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Chase 3.7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.076 crt - VS

  1.170.193.125,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 2. Nhẫn nam Laban 3.7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  3.7 crt - AAA

  23.789.319,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 3. Nhẫn nam Bhakta 3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Kim Cương

  3 crt - VS

  1.307.102.704,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 4. Nhẫn nam Shroomish 3.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.29 crt - VS

  693.843.548,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 5. Nhẫn nam Andres 3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  24.396.557,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 6. Nhẫn nam Nols 3.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.2 crt - AA

  77.992.416,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 7. Nhẫn nam Montanha

  Nhẫn nam GLAMIRA Montanha

  Vàng 14K
  17.815.088,00 ₫
  10.199.478  - 101.994.780  10.199.478 ₫ - 101.994.780 ₫
 8. Nhẫn nam Nastille 3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  16.079.622,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Fylfa 3.3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Fylfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  54.665.148,00 ₫
  15.322.062  - 239.285.572  15.322.062 ₫ - 239.285.572 ₫
 11. Nhẫn nam Thanh 3.3 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Thanh

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  3.316 crt - AAA

  26.846.595,00 ₫
  11.681.342  - 179.467.560  11.681.342 ₫ - 179.467.560 ₫
 12. Nhẫn nam Effoc 3.2 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Effoc

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.568 crt - VS

  50.699.720,00 ₫
  13.686.902  - 1.214.690.965  13.686.902 ₫ - 1.214.690.965 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng