Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Ayaan 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  23.042.304,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 2. Nhẫn nam Calvin 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  16.681.723,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 3. Nhẫn nam Clabon 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Clabon

  Vàng Trắng 14K & Mắt Hổ

  11.92 crt - AAA

  22.973.901,00 ₫
  14.586.132  - 145.266.524  14.586.132 ₫ - 145.266.524 ₫
 4. Nhẫn nam Moshe 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Moshe

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  33.030.087,00 ₫
  13.854.257  - 265.402.727  13.854.257 ₫ - 265.402.727 ₫
 5. Nhẫn nam Sidario 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Sidario

  Vàng 14K & Mắt Hổ

  11.92 crt - AAA

  31.013.713,00 ₫
  19.189.077  - 191.295.981  19.189.077 ₫ - 191.295.981 ₫
 6. Nhẫn nam Legend 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  19.054.707,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 7. Nhẫn nam Josue 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Josue

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  25.748.916,00 ₫
  11.322.840  - 189.822.494  11.322.840 ₫ - 189.822.494 ₫
 8. Nhẫn nam Rowan 12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Rowan

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.024 crt - AAA

  89.647.805,00 ₫
  12.667.630  - 282.395.099  12.667.630 ₫ - 282.395.099 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Brescott 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Brescott

  Vàng 14K & Mắt Hổ & Đá Swarovski

  12.2 crt - AAA

  31.332.471,00 ₫
  16.594.935  - 215.831.502  16.594.935 ₫ - 215.831.502 ₫
 11. Nhẫn nam Shilow 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Shilow

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  11.99 crt - AAA

  62.787.420,00 ₫
  18.850.852  - 209.545.543  18.850.852 ₫ - 209.545.543 ₫
 12. Nhẫn nam Kohen 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Kohen

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  7.405 crt - AAA

  28.759.149,00 ₫
  13.172.129  - 246.517.808  13.172.129 ₫ - 246.517.808 ₫
 13. Nhẫn nam Chervil 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Chervil

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  12.08 crt - AAA

  59.599.830,00 ₫
  16.585.473  - 198.595.806  16.585.473 ₫ - 198.595.806 ₫
 14. Nhẫn nam Brady 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Brady

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  7.28 crt - AAA

  28.582.060,00 ₫
  13.745.571  - 234.635.314  13.745.571 ₫ - 234.635.314 ₫
 15. Nhẫn nam Corbien 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Corbien

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  57.333.099,00 ₫
  17.323.566  - 172.640.871  17.323.566 ₫ - 172.640.871 ₫
 16. Nhẫn nam Haldis 7 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Kim Cương

  8.6 crt - VS

  5.160.007.668,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 17. Nhẫn nam Simitrio 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Simitrio

  Vàng 14K & Mắt Hổ

  11.92 crt - AAA

  36.220.110,00 ₫
  22.169.839  - 221.103.599  22.169.839 ₫ - 221.103.599 ₫
 18. Nhẫn nam Siyuan 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Siyuan

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  60.945.702,00 ₫
  18.322.561  - 193.323.711  18.322.561 ₫ - 193.323.711 ₫
 19. Nhẫn nam Califoura 15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Califoura

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  17.376 crt - AAA

  29.573.755,00 ₫
  12.642.216  - 460.470.287  12.642.216 ₫ - 460.470.287 ₫
 20. Nhẫn nam Cligen 4.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Cligen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.82 crt - VS

  65.489.977,00 ₫
  14.888.399  - 2.870.250.839  14.888.399 ₫ - 2.870.250.839 ₫
 21. Nhẫn nam Silvono 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Silvono

  Vàng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  11.98 crt - AAA

  61.760.308,00 ₫
  18.757.847  - 203.340.694  18.757.847 ₫ - 203.340.694 ₫
 22. Nhẫn nam Claivin 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Claivin

  Vàng Trắng 14K & Mắt Hổ & Đá Swarovski

  12.16 crt - AAA

  30.057.435,00 ₫
  16.603.046  - 205.287.310  16.603.046 ₫ - 205.287.310 ₫
 23. Nhẫn nam Clebson 11.92 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Clebson

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  62.787.420,00 ₫
  20.446.269  - 203.867.901  20.446.269 ₫ - 203.867.901 ₫
 24. Nhẫn nam Swurt 15 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Swurt

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  141.622.832,00 ₫
  22.521.313  - 176.847.193  22.521.313 ₫ - 176.847.193 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng