Đang tải...
Tìm thấy 32 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Frazier

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Trắng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 2. Nhẫn nam Cassant

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.712.747,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 3. Nhẫn nam Cravate

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 4. Nhẫn nam Croche

  Nhẫn nam GLAMIRA Croche

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.350.265,00 ₫
  5.424.581  - 66.918.850  5.424.581 ₫ - 66.918.850 ₫
 5. Nhẫn nam Bacote

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  13.317.584,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 6. Nhẫn nam Danner

  Nhẫn nam GLAMIRA Danner

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  13.210.790,00 ₫
  7.664.275  - 95.316.789  7.664.275 ₫ - 95.316.789 ₫
 7. Nhẫn nam Cirassier

  Nhẫn nam GLAMIRA Cirassier

  Vàng 14K
  7.579.380,00 ₫
  4.397.198  - 43.393.402  4.397.198 ₫ - 43.393.402 ₫
 8. Nhẫn nam Catapulten

  Nhẫn nam GLAMIRA Catapulten

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.222 crt - VS1

  12.289.931,00 ₫
  7.130.036  - 224.685.650  7.130.036 ₫ - 224.685.650 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Cassline

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassline

  Vàng Trắng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.212.269  - 41.568.450  4.212.269 ₫ - 41.568.450 ₫
 11. Nhẫn nam Sleeman

  Nhẫn nam GLAMIRA Sleeman

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  13.560.641,00 ₫
  7.130.036  - 79.500.502  7.130.036 ₫ - 79.500.502 ₫
 12. Nhẫn nam Desaveu

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 13. Nhẫn nam Carrosse

  Nhẫn nam GLAMIRA Carrosse

  Vàng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 14. Nhẫn nam Clapier

  Nhẫn nam GLAMIRA Clapier

  Vàng Trắng 14K
  9.208.593,00 ₫
  5.342.390  - 52.720.957  5.342.390 ₫ - 52.720.957 ₫
 15. Nhẫn nam Croiser

  Nhẫn nam GLAMIRA Croiser

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 63.471.708  5.075.270 ₫ - 63.471.708 ₫
 16. Nhẫn nam Cente

  Nhẫn nam GLAMIRA Cente

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 17. Nhẫn nam Chertel

  Nhẫn nam GLAMIRA Chertel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.215 crt - AAA

  12.785.779,00 ₫
  7.417.704  - 209.145.677  7.417.704 ₫ - 209.145.677 ₫
 18. Nhẫn nam Cendreman

  Nhẫn nam GLAMIRA Cendreman

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.222 crt - AAA

  11.652.413,00 ₫
  6.760.178  - 221.035.738  6.760.178 ₫ - 221.035.738 ₫
 19. Nhẫn nam Corrosios

  Nhẫn nam GLAMIRA Corrosios

  Vàng 14K
  9.031.505,00 ₫
  5.239.652  - 51.707.092  5.239.652 ₫ - 51.707.092 ₫
 20. Nhẫn nam Raasch

  Nhẫn nam GLAMIRA Raasch

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.74 crt - AAA

  51.638.693,00 ₫
  19.485.667  - 336.832.874  19.485.667 ₫ - 336.832.874 ₫
 21. Nhẫn nam Cloche

  Nhẫn nam GLAMIRA Cloche

  Vàng 14K
  9.137.758,00 ₫
  5.301.294  - 52.315.410  5.301.294 ₫ - 52.315.410 ₫
 22. Nhẫn nam Citronnelle

  Nhẫn nam GLAMIRA Citronnelle

  Vàng 14K
  9.739.859,00 ₫
  5.650.605  - 55.762.552  5.650.605 ₫ - 55.762.552 ₫
 23. Nhẫn nam Cineramas

  Nhẫn nam GLAMIRA Cineramas

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 24. Nhẫn nam Ciselure

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciselure

  Vàng 14K
  9.456.517,00 ₫
  5.486.224  - 54.140.370  5.486.224 ₫ - 54.140.370 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Citrouillen

  Nhẫn nam GLAMIRA Citrouillen

  Vàng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.383.485  - 53.126.505  5.383.485 ₫ - 53.126.505 ₫
 27. Nhẫn nam Civetella

  Nhẫn nam GLAMIRA Civetella

  Vàng 14K
  8.783.581,00 ₫
  5.095.818  - 50.287.680  5.095.818 ₫ - 50.287.680 ₫
 28. Nhẫn nam Civilisera

  Nhẫn nam GLAMIRA Civilisera

  Vàng 14K
  9.491.935,00 ₫
  5.506.771  - 54.343.140  5.506.771 ₫ - 54.343.140 ₫
 29. Nhẫn nam Civilite

  Nhẫn nam GLAMIRA Civilite

  Vàng 14K
  9.102.341,00 ₫
  5.280.747  - 52.112.640  5.280.747 ₫ - 52.112.640 ₫
 30. Nhẫn nam Claque

  Nhẫn nam GLAMIRA Claque

  Vàng 14K
  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 51.301.545  5.198.556 ₫ - 51.301.545 ₫
 31. Nhẫn nam Clarte

  Nhẫn nam GLAMIRA Clarte

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 32. Nhẫn nam Cles

  Nhẫn nam GLAMIRA Cles

  Vàng 14K
  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 50.084.910  5.075.270 ₫ - 50.084.910 ₫
 33. Nhẫn nam Cloura

  Nhẫn nam GLAMIRA Cloura

  Vàng 14K
  8.818.999,00 ₫
  5.116.366  - 50.490.457  5.116.366 ₫ - 50.490.457 ₫
 34. Nhẫn nam Shufelt

  Nhẫn nam GLAMIRA Shufelt

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  32.796.763,00 ₫
  15.772.489  - 199.934.102  15.772.489 ₫ - 199.934.102 ₫

You’ve viewed 32 of 32 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng