Đang tải...
Tìm thấy 274 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Goetzinger Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Garnet

  2.68 crt - AAA

  21.598.020,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 2. Nhẫn nam Ford Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  25.232.792,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 3. Nhẫn Pinky của Nam Bebdoo Đá Garnet

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bebdoo

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  16.623.053,00 ₫
  8.154.175  - 207.774.660  8.154.175 ₫ - 207.774.660 ₫
 4. Nhẫn Pinky của Nam Afdends Đá Garnet

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Afdends

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  15.036.828,00 ₫
  7.152.477  - 1.043.780.423  7.152.477 ₫ - 1.043.780.423 ₫
 5. Nhẫn nam Jaydena Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.904 crt - AAA

  33.159.321,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 6. Nhẫn nam Shroomish Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  70.100.222,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 7. Nhẫn nam Daphine Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  13.964.294,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 8. Nhẫn nam Rodas Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  42.559.333,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Chase Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  4.076 crt - AAA

  44.641.136,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 11. Nhẫn nam Timely Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Timely

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  15.608.107,00 ₫
  7.556.671  - 314.568.407  7.556.671 ₫ - 314.568.407 ₫
 12. Nhẫn nam Banjumoni Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.62 crt - AAA

  17.663.413,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 13. Nhẫn nam Hercules Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  19.194.753,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 14. Nhẫn nam Edweaf Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Edweaf

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  24.204.868,00 ₫
  10.509.315  - 1.516.268.389  10.509.315 ₫ - 1.516.268.389 ₫
 15. Nhẫn nam Absolute Strength Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  35.137.572,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 16. Nhẫn nam Graveler Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.668 crt - AAA

  24.449.007,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 17. Nhẫn nam Magical Day Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  20.826.671,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 18. Nhẫn nam Amaud Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.02 crt - AAA

  32.055.154,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Dvina Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Dvina

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  15.197.153,00 ₫
  7.205.198  - 1.045.794.633  7.205.198 ₫ - 1.045.794.633 ₫
 21. Nhẫn nam Bellanca Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.088 crt - AAA

  15.862.518,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 22. Nhẫn nam Heroic Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  25.183.045,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 23. Nhẫn nam Sporty Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Garnet

  2.15 crt - AAA

  27.848.021,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 24. Nhẫn nam Ares Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.07 crt - AAA

  29.329.617,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 25. Nhẫn nam Abreger Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Garnet

  2.15 crt - AAA

  35.852.415,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Reece Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.24 crt - AAA

  30.675.217,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 28. Nhẫn nam Sceaux Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  20.498.720,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 29. Nhẫn nam Hjaldar Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Hjaldar

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  19.881.479,00 ₫
  9.470.306  - 226.835.315  9.470.306 ₫ - 226.835.315 ₫
 30. Nhẫn nam Guilt Free Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  31.962.960,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 31. Nhẫn nam Kuchi Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  19.016.044,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 32. Nhẫn nam Denis Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  27.282.420,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 33. Nhẫn nam Vanhoy Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.77 crt - AAA

  60.204.903,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 34. Nhẫn nam Beau Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  28.414.705,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 35. Nhẫn nam Brody Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  29.654.322,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 36. Nhẫn nam Antonie Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Garnet

  2 crt - AAA

  31.267.314,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 37. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2.15 crt - AAA

  32.523.154,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 38. Nhẫn nam Ronita Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  34.870.454,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 39. Nhẫn nam Agustin Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.55 crt - AAA

  20.930.491,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 40. Nhẫn nam No Rush Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  28.598.281,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 41. Nhẫn nam Minnsi Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  19.881.479,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 42. Nhẫn Pinky của Nam Apro Đá Garnet

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Apro

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.148 crt - AAA

  19.372.653,00 ₫
  9.095.582  - 122.204.480  9.095.582 ₫ - 122.204.480 ₫
 43. Nhẫn nam Nicholas Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  2.68 crt - AAA

  33.852.534,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 44. Nhẫn nam Motivo Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  19.211.788,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 45. Nhẫn nam Gomes Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.526 crt - AAA

  32.073.808,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Mauro Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  25.922.489,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 48. Nhẫn nam Silverio Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  24.489.831,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 49. Nhẫn nam Sorennos Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.25 crt - AAA

  27.609.290,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 50. Nhẫn nam Reho Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Reho

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  24.133.493,00 ₫
  10.189.474  - 145.415.227  10.189.474 ₫ - 145.415.227 ₫
 51. Nhẫn nam Keaton Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.03 crt - AAA

  29.209.304,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 52. Nhẫn nam Fernando Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  16.421.902,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 53. Nhẫn nam Ernesto Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  22.234.996,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 54. Nhẫn nam Alake Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  117.007.550,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 55. Nhẫn nam Zwick Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  1.8 crt - AAA

  29.812.486,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 56. Nhẫn nam Uptodate Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  15.702.194,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 57. Nhẫn nam Honoya Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  18.525.602,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 58. Nhẫn Pinky của Nam Sequerer Đá Garnet

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sequerer

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  13.772.065,00 ₫
  6.983.499  - 381.767.355  6.983.499 ₫ - 381.767.355 ₫
 59. Nhẫn nam Akmal Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  141.454.665,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 60. Nhẫn nam Frenzy Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Frenzy

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.638 crt - AAA

  26.821.720,00 ₫
  10.662.611  - 1.308.885.749  10.662.611 ₫ - 1.308.885.749 ₫
 61. Nhẫn nam Yemima Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Yemima

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  29.876.021,00 ₫
  12.309.127  - 378.495.947  12.309.127 ₫ - 378.495.947 ₫
 62. Nhẫn nam Tomen Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Tomen

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  20.412.744,00 ₫
  8.645.156  - 229.471.365  8.645.156 ₫ - 229.471.365 ₫
 63. Nhẫn nam Alecander Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  20.377.326,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 64. Nhẫn nam Trebian Đá Garnet

  Nhẫn nam GLAMIRA Trebian

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  29.148.202,00 ₫
  13.091.561  - 198.163.224  13.091.561 ₫ - 198.163.224 ₫

You’ve viewed 60 of 274 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng