Đang tải...
Tìm thấy 89 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Vanhoy Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.77 crt - AAA

  57.852.737,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 2. Nhẫn nam Zwick Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.8 crt - AAA

  28.676.957,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 3. Nhẫn nam Daphine Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.4 crt - AAA

  13.315.421,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 4. Nhẫn Pinky của Nam Sequerer Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sequerer

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  14.069.466,00 ₫
  6.983.499  - 381.767.355  6.983.499 ₫ - 381.767.355 ₫
 5. Nhẫn nam Kuchi Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  18.259.025,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 6. Nhẫn nam Jonah Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.62 crt - AAA

  26.856.056,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 7. Nhẫn nam Layton Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  25.980.348,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 8. Nhẫn nam Goetzinger Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.68 crt - AAA

  19.245.854,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn Pinky của Nam Randsa Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Randsa

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  17.303.559,00 ₫
  8.277.191  - 293.087.994  8.277.191 ₫ - 293.087.994 ₫
 11. Nhẫn nam Shroomish Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  66.882.891,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 12. Nhẫn nam Motivo Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.02 crt - AAA

  18.400.696,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 13. Nhẫn nam Ford Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.02 crt - AAA

  24.421.700,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 14. Nhẫn nam Chase Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.076 crt - AAA

  40.639.750,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 15. Nhẫn nam Honoya Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  18.120.056,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 16. Nhẫn nam Santy Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  45.665.272,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 17. Nhẫn nam Nols Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  3.2 crt - AAA

  34.544.936,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 18. Nhẫn nam Nicholas Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.68 crt - AAA

  31.500.368,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Magnezone Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.62 crt - AAA

  29.010.316,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 21. Nhẫn nam Titus Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.25 crt - AAA

  30.584.915,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 22. Nhẫn nam Gomes Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.526 crt - AAA

  30.532.734,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 23. Nhẫn nam Alake Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  116.358.677,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 24. Nhẫn nam Laban Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  3.7 crt - AAA

  22.356.390,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 25. Nhẫn nam Ronita Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  33.599.743,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Sorennos Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.25 crt - AAA

  26.122.289,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 28. Nhẫn nam Andray Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.2 crt - AAA

  27.441.394,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 29. Nhẫn nam Remoraid Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.196 crt - AAA

  32.419.063,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 30. Nhẫn nam Keaton Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.03 crt - AAA

  27.857.484,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 31. Nhẫn nam Reece Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.24 crt - AAA

  29.864.125,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 32. Nhẫn nam Clayton Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Clayton

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  63.653.395,00 ₫
  21.364.155  - 570.900.426  21.364.155 ₫ - 570.900.426 ₫
 33. Nhẫn nam Adila Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  23.111.246,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 34. Nhẫn nam Palumbo Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.156 crt - AAA

  32.058.669,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 35. Nhẫn nam Parker Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  29.596.465,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 36. Nhẫn nam Patrika Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Patrika

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  32.362.288,00 ₫
  12.551.374  - 1.343.397.707  12.551.374 ₫ - 1.343.397.707 ₫
 37. Nhẫn nam Saffron Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Saffron

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.637 crt - AAA

  29.832.491,00 ₫
  11.839.775  - 379.699.067  11.839.775 ₫ - 379.699.067 ₫
 38. Nhẫn nam Abreger Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.15 crt - AAA

  33.716.540,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 39. Nhẫn nam Akmal Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  139.318.790,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 40. Nhẫn nam Aquil Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  30.230.198,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 41. Nhẫn nam Banjumoni Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.62 crt - AAA

  17.257.867,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 42. Nhẫn nam Bhakta Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  3 crt - AAA

  32.445.020,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 43. Nhẫn nam Biqees Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.25 crt - AAA

  33.205.823,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 44. Nhẫn nam Filippa Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  23.855.017,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 45. Nhẫn nam Sentanas Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Sentanas

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.02 crt - AAA

  28.565.568,00 ₫
  11.748.933  - 2.039.084.597  11.748.933 ₫ - 2.039.084.597 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Budew Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Budew

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.585 crt - AAA

  32.449.614,00 ₫
  13.517.113  - 399.543.776  13.517.113 ₫ - 399.543.776 ₫
 48. Nhẫn nam Cypress Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Cypress

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.637 crt - AAA

  27.963.736,00 ₫
  12.434.035  - 383.916.746  12.434.035 ₫ - 383.916.746 ₫
 49. Nhẫn nam Dino Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Dino

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  27.463.023,00 ₫
  11.173.599  - 362.152.451  11.173.599 ₫ - 362.152.451 ₫
 50. Nhẫn nam Frenzy Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Frenzy

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.638 crt - AAA

  25.388.791,00 ₫
  10.662.611  - 1.308.885.749  10.662.611 ₫ - 1.308.885.749 ₫
 51. Nhẫn nam Miga Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Miga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  26.374.268,00 ₫
  10.916.212  - 1.127.836.557  10.916.212 ₫ - 1.127.836.557 ₫
 52. Nhẫn nam Regenia Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Regenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  32.393.380,00 ₫
  10.507.422  - 3.471.391.476  10.507.422 ₫ - 3.471.391.476 ₫
 53. Nhẫn nam Tagetes Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Tagetes

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  27.503.308,00 ₫
  10.855.651  - 1.302.032.028  10.855.651 ₫ - 1.302.032.028 ₫
 54. Nhẫn nam Yehuda Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Yehuda

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.052 crt - AAA

  37.549.218,00 ₫
  14.595.324  - 655.308.035  14.595.324 ₫ - 655.308.035 ₫
 55. Nhẫn nam Yemima Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Yemima

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  30.119.348,00 ₫
  12.309.127  - 378.495.947  12.309.127 ₫ - 378.495.947 ₫
 56. Nhẫn nam Adjo Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Adjo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.25 crt - AAA

  36.888.990,00 ₫
  14.867.851  - 3.038.187.382  14.867.851 ₫ - 3.038.187.382 ₫
 57. Nhẫn nam Chamabreer Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Chamabreer

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  38.735.035,00 ₫
  15.043.047  - 419.523.674  15.043.047 ₫ - 419.523.674 ₫
 58. Nhẫn nam Legree Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Legree

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.388 crt - AAA

  32.158.974,00 ₫
  14.256.559  - 2.072.758.423  14.256.559 ₫ - 2.072.758.423 ₫
 59. Nhẫn nam Mauro Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  25.165.470,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 60. Nhẫn nam Saroza Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Saroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  26.076.055,00 ₫
  10.719.387  - 1.647.327.290  10.719.387 ₫ - 1.647.327.290 ₫
 61. Nhẫn nam Sceaux Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.66 crt - AAA

  20.066.137,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 62. Nhẫn nam Vacanza Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.35 crt - AAA

  20.207.267,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 63. Nhẫn nam Viaggio Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  19.326.152,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 64. Nhẫn nam Fourantat Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn nam GLAMIRA Fourantat

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.056 crt - AAA

  28.437.414,00 ₫
  10.931.353  - 1.553.402.872  10.931.353 ₫ - 1.553.402.872 ₫

You’ve viewed 60 of 89 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng