Đang tải...
Tìm thấy 88 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Alake Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  37.569.767,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 2. Nhẫn nam Legree Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Legree

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.388 crt - AAA

  48.218.590,00 ₫
  14.256.559  - 2.072.758.423  14.256.559 ₫ - 2.072.758.423 ₫
 3. Nhẫn nam Goetzinger Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  2.68 crt - AAA

  29.141.173,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 4. Nhẫn nam Daphine Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.4 crt - AAA

  17.100.516,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 5. Nhẫn nam Keaton Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.03 crt - AAA

  40.726.807,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 6. Nhẫn nam Chase Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.076 crt - AAA

  65.296.938,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 7. Nhẫn nam Ford Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.02 crt - AAA

  30.721.179,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 8. Nhẫn nam Nicholas Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  2.68 crt - AAA

  41.395.687,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Jonah Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.62 crt - AAA

  29.775.987,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 11. Nhẫn nam Layton Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  29.765.443,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 12. Nhẫn nam Reece Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.24 crt - AAA

  42.219.755,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 13. Nhẫn nam Clayton Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Clayton

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Vàng

  0.47 crt - AAA

  64.491.523,00 ₫
  21.364.155  - 570.900.426  21.364.155 ₫ - 570.900.426 ₫
 14. Nhẫn nam Andray Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.2 crt - AAA

  34.822.329,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 15. Nhẫn nam Adila Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  27.274.850,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 16. Nhẫn nam Palumbo Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.156 crt - AAA

  42.197.316,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 17. Nhẫn nam Parker Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.86 crt - AAA

  34.787.451,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 18. Nhẫn nam Patrika Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Patrika

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.58 crt - AAA

  38.499.549,00 ₫
  12.551.374  - 1.343.397.707  12.551.374 ₫ - 1.343.397.707 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Saffron Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Saffron

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.637 crt - AAA

  41.485.177,00 ₫
  11.839.775  - 379.699.067  11.839.775 ₫ - 379.699.067 ₫
 21. Nhẫn nam Shroomish Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  3.29 crt - AAA

  45.727.186,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 22. Nhẫn nam Magnezone Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.62 crt - AAA

  35.228.686,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 23. Nhẫn nam Abreger Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  2.15 crt - AAA

  40.610.820,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 24. Nhẫn nam Akmal Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.358 crt - AAA

  41.833.135,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 25. Nhẫn nam Aquil Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  34.393.802,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Banjumoni Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.62 crt - AAA

  20.177.798,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 28. Nhẫn nam Bhakta Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  3 crt - AAA

  51.208.275,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 29. Nhẫn nam Biqees Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.25 crt - AAA

  39.099.756,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 30. Nhẫn nam Filippa Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  28.018.621,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 31. Nhẫn nam Honoya Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.67 crt - AAA

  22.094.406,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 32. Nhẫn nam Kuchi Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  22.422.629,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 33. Nhẫn nam Laban Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  3.7 crt - AAA

  36.712.713,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 34. Nhẫn nam Motivo Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.02 crt - AAA

  24.700.175,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 35. Nhẫn nam Sentanas Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Sentanas

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.02 crt - AAA

  34.865.047,00 ₫
  11.748.933  - 2.039.084.597  11.748.933 ₫ - 2.039.084.597 ₫
 36. Nhẫn nam Sorennos Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.25 crt - AAA

  32.016.222,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 37. Nhẫn nam Titus Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.25 crt - AAA

  36.478.848,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 38. Nhẫn nam Vanhoy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.77 crt - AAA

  32.317.136,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 39. Nhẫn nam Budew Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Budew

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.585 crt - AAA

  42.426.043,00 ₫
  13.517.113  - 399.543.776  13.517.113 ₫ - 399.543.776 ₫
 40. Nhẫn nam Gomes Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.526 crt - AAA

  35.804.831,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 41. Nhẫn nam Remoraid Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.196 crt - AAA

  49.965.680,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 42. Nhẫn nam Santy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.9 crt - AAA

  88.788.315,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 43. Nhẫn nam Cypress Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Cypress

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.637 crt - AAA

  27.260.792,00 ₫
  12.434.035  - 383.916.746  12.434.035 ₫ - 383.916.746 ₫
 44. Nhẫn nam Dino Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Dino

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  31.302.191,00 ₫
  11.173.599  - 362.152.451  11.173.599 ₫ - 362.152.451 ₫
 45. Nhẫn nam Frenzy Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Frenzy

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.638 crt - AAA

  35.121.892,00 ₫
  10.662.611  - 1.308.885.749  10.662.611 ₫ - 1.308.885.749 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Miga Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Miga

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  28.293.851,00 ₫
  10.916.212  - 1.127.836.557  10.916.212 ₫ - 1.127.836.557 ₫
 48. Nhẫn nam Regenia Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Regenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.92 crt - AAA

  139.349.342,00 ₫
  10.507.422  - 3.471.391.476  10.507.422 ₫ - 3.471.391.476 ₫
 49. Nhẫn nam Ronita Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  41.142.897,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 50. Nhẫn nam Tagetes Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Tagetes

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  31.288.403,00 ₫
  10.855.651  - 1.302.032.028  10.855.651 ₫ - 1.302.032.028 ₫
 51. Nhẫn nam Yehuda Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Yehuda

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.052 crt - AAA

  54.987.690,00 ₫
  14.595.324  - 655.308.035  14.595.324 ₫ - 655.308.035 ₫
 52. Nhẫn nam Yemima Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Yemima

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  0.43 crt - AAA

  31.173.768,00 ₫
  12.309.127  - 378.495.947  12.309.127 ₫ - 378.495.947 ₫
 53. Nhẫn nam Zwick Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.8 crt - AAA

  39.085.967,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 54. Nhẫn nam Adjo Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Adjo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.25 crt - AAA

  43.242.542,00 ₫
  14.867.851  - 3.038.187.382  14.867.851 ₫ - 3.038.187.382 ₫
 55. Nhẫn nam Chamabreer Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Chamabreer

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  40.546.473,00 ₫
  15.043.047  - 419.523.674  15.043.047 ₫ - 419.523.674 ₫
 56. Nhẫn nam Mauro Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  29.329.074,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 57. Nhẫn nam Saroza Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Saroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  32.456.644,00 ₫
  10.719.387  - 1.647.327.290  10.719.387 ₫ - 1.647.327.290 ₫
 58. Nhẫn nam Sceaux Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.66 crt - AAA

  22.823.849,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 59. Nhẫn nam Vacanza Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  23.992.362,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 60. Nhẫn nam Viaggio Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  21.245.735,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 61. Nhẫn nam Fourantat Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Fourantat

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.056 crt - AAA

  43.631.867,00 ₫
  10.931.353  - 1.553.402.872  10.931.353 ₫ - 1.553.402.872 ₫
 62. Nhẫn nam Jeanty Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeanty

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.35 crt - AAA

  25.349.318,00 ₫
  9.992.649  - 433.744.811  9.992.649 ₫ - 433.744.811 ₫
 63. Nhẫn nam Begeistrin Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Begeistrin

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.86 crt - AAA

  55.752.010,00 ₫
  17.316.808  - 4.728.867.532  17.316.808 ₫ - 4.728.867.532 ₫
 64. Nhẫn nam Rekkef Đá Zircon Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Rekkef

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.995 crt - AAA

  67.971.108,00 ₫
  21.980.585  - 4.810.017.259  21.980.585 ₫ - 4.810.017.259 ₫

You’ve viewed 60 of 88 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng