Đang tải...
Tìm thấy 32 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Frazier Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Trắng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 2. Nhẫn nam Cassant Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  8.712.747,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 3. Nhẫn nam Cravate Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 4. Nhẫn nam Bacote Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  13.317.584,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 5. Nhẫn nam Croche Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Croche

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.350.265,00 ₫
  5.424.581  - 66.918.850  5.424.581 ₫ - 66.918.850 ₫
 6. Nhẫn nam Cirassier Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cirassier

  Vàng 14K
  7.579.380,00 ₫
  4.397.198  - 43.393.402  4.397.198 ₫ - 43.393.402 ₫
 7. Nhẫn nam Catapulten Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Catapulten

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.222 crt - VS1

  12.289.931,00 ₫
  7.130.036  - 224.685.650  7.130.036 ₫ - 224.685.650 ₫
 8. Nhẫn nam Cassline Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassline

  Vàng Trắng 14K
  7.260.622,00 ₫
  4.212.269  - 41.568.450  4.212.269 ₫ - 41.568.450 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Sleeman Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Sleeman

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.078 crt - AAA

  13.560.641,00 ₫
  7.130.036  - 79.500.502  7.130.036 ₫ - 79.500.502 ₫
 11. Nhẫn nam Croiser Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Croiser

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 63.471.708  5.075.270 ₫ - 63.471.708 ₫
 12. Nhẫn nam Desaveu Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 13. Nhẫn nam Danner Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Danner

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  13.859.663,00 ₫
  7.664.275  - 95.316.789  7.664.275 ₫ - 95.316.789 ₫
 14. Nhẫn nam Carrosse Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Carrosse

  Vàng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 15. Nhẫn nam Clapier Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Clapier

  Vàng Trắng 14K
  9.208.593,00 ₫
  5.342.390  - 52.720.957  5.342.390 ₫ - 52.720.957 ₫
 16. Nhẫn nam Cente Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cente

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 17. Nhẫn nam Chertel Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Chertel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.215 crt - AAA

  12.785.779,00 ₫
  7.417.704  - 209.145.677  7.417.704 ₫ - 209.145.677 ₫
 18. Nhẫn nam Cendreman Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cendreman

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.222 crt - AAA

  11.652.413,00 ₫
  6.760.178  - 221.035.738  6.760.178 ₫ - 221.035.738 ₫
 19. Nhẫn nam Corrosios Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Corrosios

  Vàng 14K
  9.031.505,00 ₫
  5.239.652  - 51.707.092  5.239.652 ₫ - 51.707.092 ₫
 20. Nhẫn nam Raasch Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Raasch

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  55.477.862,00 ₫
  19.485.667  - 336.832.874  19.485.667 ₫ - 336.832.874 ₫
 21. Nhẫn nam Cloche Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cloche

  Vàng 14K
  9.137.758,00 ₫
  5.301.294  - 52.315.410  5.301.294 ₫ - 52.315.410 ₫
 22. Nhẫn nam Citronnelle Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Citronnelle

  Vàng 14K
  9.739.859,00 ₫
  5.650.605  - 55.762.552  5.650.605 ₫ - 55.762.552 ₫
 23. Nhẫn nam Cineramas Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cineramas

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 24. Nhẫn nam Ciselure Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciselure

  Vàng 14K
  9.456.517,00 ₫
  5.486.224  - 54.140.370  5.486.224 ₫ - 54.140.370 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Citrouillen Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Citrouillen

  Vàng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.383.485  - 53.126.505  5.383.485 ₫ - 53.126.505 ₫
 27. Nhẫn nam Civetella Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Civetella

  Vàng 14K
  8.783.581,00 ₫
  5.095.818  - 50.287.680  5.095.818 ₫ - 50.287.680 ₫
 28. Nhẫn nam Civilisera Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Civilisera

  Vàng 14K
  9.491.935,00 ₫
  5.506.771  - 54.343.140  5.506.771 ₫ - 54.343.140 ₫
 29. Nhẫn nam Civilite Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Civilite

  Vàng 14K
  9.102.341,00 ₫
  5.280.747  - 52.112.640  5.280.747 ₫ - 52.112.640 ₫
 30. Nhẫn nam Claque Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Claque

  Vàng 14K
  8.960.669,00 ₫
  5.198.556  - 51.301.545  5.198.556 ₫ - 51.301.545 ₫
 31. Nhẫn nam Clarte Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Clarte

  Vàng 14K
  9.066.923,00 ₫
  5.260.200  - 51.909.870  5.260.200 ₫ - 51.909.870 ₫
 32. Nhẫn nam Cles Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cles

  Vàng 14K
  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 50.084.910  5.075.270 ₫ - 50.084.910 ₫
 33. Nhẫn nam Cloura Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Cloura

  Vàng 14K
  8.818.999,00 ₫
  5.116.366  - 50.490.457  5.116.366 ₫ - 50.490.457 ₫
 34. Nhẫn nam Shufelt Gốm

  Nhẫn nam GLAMIRA Shufelt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  33.364.527,00 ₫
  15.772.489  - 199.934.102  15.772.489 ₫ - 199.934.102 ₫

You’ve viewed 32 of 32 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng