Đang tải...
Tìm thấy 3 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pinky của Nam Meavia Marquise

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Meavia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.158 crt - VS

  14.755.379,00 ₫
  7.494.487  - 114.850.581  7.494.487 ₫ - 114.850.581 ₫
 2. Nhẫn Pinky của Nam Hehea Marquise

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Hehea

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  15.269.881,00 ₫
  7.187.623  - 87.232.908  7.187.623 ₫ - 87.232.908 ₫
 3. Nhẫn Pinky của Nam Coplet Marquise

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Coplet

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.088 crt - VS

  17.919.718,00 ₫
  8.435.353  - 102.954.571  8.435.353 ₫ - 102.954.571 ₫

You’ve viewed 3 of 3 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng