Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Layton Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  27.088.840,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 2. Nhẫn nam Vacanza Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  38.619.049,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 3. Nhẫn nam Andray Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  29.820.597,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 4. Nhẫn nam Frenzy Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Frenzy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.638 crt - VS

  62.077.173,00 ₫
  10.662.611  - 1.308.885.749  10.662.611 ₫ - 1.308.885.749 ₫
 5. Nhẫn nam Hwardier Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardier

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  18.754.602,00 ₫
  7.521.523  - 2.400.074.488  7.521.523 ₫ - 2.400.074.488 ₫
 6. Nhẫn nam Patrika Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Patrika

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.58 crt - VS

  31.145.651,00 ₫
  12.551.374  - 1.343.397.707  12.551.374 ₫ - 1.343.397.707 ₫
 7. Nhẫn nam Tagetes Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Tagetes

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  27.178.871,00 ₫
  10.855.651  - 1.302.032.028  10.855.651 ₫ - 1.302.032.028 ₫
 8. Nhẫn nam Afungier Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Afungier

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.944 crt - VS

  36.375.840,00 ₫
  12.475.672  - 4.841.460.587  12.475.672 ₫ - 4.841.460.587 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Shuffo Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Shuffo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.82 crt - VS

  49.780.482,00 ₫
  15.864.953  - 2.647.295.243  15.864.953 ₫ - 2.647.295.243 ₫
 11. Nhẫn nam Snerec Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Snerec

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.012 crt - VS

  37.596.803,00 ₫
  14.534.763  - 2.535.364.588  14.534.763 ₫ - 2.535.364.588 ₫
 12. Nhẫn nam Jingbas Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn nam GLAMIRA Jingbas

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.79 crt - VS

  46.268.995,00 ₫
  16.978.853  - 1.666.496.090  16.978.853 ₫ - 1.666.496.090 ₫
 13. Nhẫn Pinky của Nam Ichosid Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Ichosid

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  16.801.492,00 ₫
  7.451.228  - 1.242.619.555  7.451.228 ₫ - 1.242.619.555 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng