Đang tải...
Tìm thấy 799 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  13.690.415,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 2. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  18.228.203,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 3. Nhẫn nam Malachi Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.3 crt - VS1

  43.217.129,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 4. Nhẫn nam Abel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  16.457.320,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 5. Nhẫn nam Leone Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.27 crt - VS1

  26.575.149,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 6. Nhẫn nam Cassant Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  8.712.747,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 7. Nhẫn nam Deharo Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Deharo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  33.254.759,00 ₫
  10.598.264  - 150.890.092  10.598.264 ₫ - 150.890.092 ₫
 8. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  21.188.959,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Solfrid Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  13.633.099,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 11. Nhẫn nam Arevik Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Arevik

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  20.344.342,00 ₫
  8.927.415  - 111.768.435  8.927.415 ₫ - 111.768.435 ₫
 12. Nhẫn nam Deangelo Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.346 crt - VS1

  25.914.920,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 13. Nhẫn nam Genesect Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Genesect

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  20.858.304,00 ₫
  10.175.145  - 118.649.198  10.175.145 ₫ - 118.649.198 ₫
 14. Nhẫn nam Keavy Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.055 crt - VS1

  26.358.857,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 15. Nhẫn nam Costel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Costel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  42.000.490,00 ₫
  13.399.234  - 161.461.320  13.399.234 ₫ - 161.461.320 ₫
 16. Nhẫn nam Wells Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Wells

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.115 crt - VS1

  26.397.789,00 ₫
  9.700.656  - 130.585.761  9.700.656 ₫ - 130.585.761 ₫
 17. Nhẫn nam Catapulten Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Catapulten

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.222 crt - VS1

  12.289.931,00 ₫
  7.130.036  - 224.685.650  7.130.036 ₫ - 224.685.650 ₫
 18. Nhẫn nam Paul Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.43 crt - VS1

  34.139.391,00 ₫
  11.582.389  - 162.137.233  11.582.389 ₫ - 162.137.233 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Finnegan Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Finnegan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.032 crt - VS1

  27.519.800,00 ₫
  12.133.932  - 154.485.934  12.133.932 ₫ - 154.485.934 ₫
 21. Nhẫn nam Allame Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  21.557.465,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 22. Nhẫn nam Alarga Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Alarga

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  1.4 crt - VS1

  97.598.936,00 ₫
  13.035.865  - 585.729.885  13.035.865 ₫ - 585.729.885 ₫
 23. Nhẫn nam Kashton Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Kashton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.032 crt - VS1

  26.740.610,00 ₫
  11.777.051  - 150.024.926  11.777.051 ₫ - 150.024.926 ₫
 24. Nhẫn nam Deriga Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Deriga

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.186 crt - VS1

  55.680.904,00 ₫
  17.130.257  - 312.513.638  17.130.257 ₫ - 312.513.638 ₫
 25. Nhẫn nam Andrei Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Andrei

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  26.966.095,00 ₫
  11.074.105  - 143.157.688  11.074.105 ₫ - 143.157.688 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Kingdra Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Kingdra

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.71 crt - VS1

  47.989.052,00 ₫
  11.476.407  - 215.128.560  11.476.407 ₫ - 215.128.560 ₫
 28. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  38.396.269,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 29. Nhẫn nam Ansgar Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS1

  27.871.274,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 30. Nhẫn nam Albeiro Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.132 crt - VS1

  24.511.461,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 31. Nhẫn nam Vanhoy Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  2.77 crt - VS1

  485.014.465,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 32. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.42 crt - VS1

  40.905.518,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 33. Nhẫn nam Boone Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Boone

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.105 crt - VS1

  25.158.982,00 ₫
  10.278.154  - 125.313.670  10.278.154 ₫ - 125.313.670 ₫
 34. Nhẫn nam Optimist Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Optimist

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.96 crt - VS1

  78.706.717,00 ₫
  16.919.373  - 738.012.357  16.919.373 ₫ - 738.012.357 ₫
 35. Nhẫn nam Alain Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Alain

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.399 crt - VS1

  33.551.618,00 ₫
  9.353.509  - 135.046.770  9.353.509 ₫ - 135.046.770 ₫
 36. Nhẫn nam Amir Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  38.753.961,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 37. Nhẫn Pinky của Nam Jakai Kim Cương Nâu

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Jakai

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.136 crt - VS1

  18.405.292,00 ₫
  7.494.487  - 92.248.159  7.494.487 ₫ - 92.248.159 ₫
 38. Nhẫn nam Keri Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Keri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.19 crt - VS1

  35.258.696,00 ₫
  11.385.564  - 167.895.979  11.385.564 ₫ - 167.895.979 ₫
 39. Nhẫn nam Horrell Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.1 crt - VS1

  37.115.286,00 ₫
  13.123.464  - 172.992.345  13.123.464 ₫ - 172.992.345 ₫
 40. Nhẫn nam Croche Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Croche

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  9.350.265,00 ₫
  5.424.581  - 66.918.850  5.424.581 ₫ - 66.918.850 ₫
 41. Nhẫn nam Thiago Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Thiago

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - VS1

  39.007.291,00 ₫
  15.686.513  - 209.924.049  15.686.513 ₫ - 209.924.049 ₫
 42. Nhẫn nam Altavius Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Altavius

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - VS1

  25.500.993,00 ₫
  11.582.930  - 142.927.879  11.582.930 ₫ - 142.927.879 ₫
 43. Nhẫn nam Maximo Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Maximo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS1

  41.778.793,00 ₫
  14.404.989  - 208.180.208  14.404.989 ₫ - 208.180.208 ₫
 44. Nhẫn nam Darmanitan Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Darmanitan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  19.831.191,00 ₫
  9.368.108  - 112.768.778  9.368.108 ₫ - 112.768.778 ₫
 45. Nhẫn nam Plante Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  21.091.898,00 ₫
  8.908.220  - 114.080.048  8.908.220 ₫ - 114.080.048 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Daphine Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.4 crt - VS1

  58.493.230,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 48. Nhẫn nam Orion Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Orion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.55 crt - VS1

  47.392.629,00 ₫
  11.106.549  - 172.762.536  11.106.549 ₫ - 172.762.536 ₫
 49. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  28.620.722,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 50. Nhẫn nam Danner Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Danner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  20.429.506,00 ₫
  7.664.275  - 95.316.789  7.664.275 ₫ - 95.316.789 ₫
 51. Nhẫn nam Agenor Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Agenor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.4 crt - VS1

  58.740.073,00 ₫
  12.539.478  - 384.119.522  12.539.478 ₫ - 384.119.522 ₫
 52. Nhẫn nam Antonie Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  2 crt - VS1

  339.238.842,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 53. Nhẫn nam Lonel Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Lonel

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  42.629.088,00 ₫
  15.278.805  - 199.325.790  15.278.805 ₫ - 199.325.790 ₫
 54. Nhẫn nam Ames Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Ames

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - VS1

  32.131.668,00 ₫
  12.840.122  - 201.718.508  12.840.122 ₫ - 201.718.508 ₫
 55. Nhẫn nam Wise Decision Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Wise Decision

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.876 crt - VS1

  72.569.996,00 ₫
  17.714.242  - 416.090.048  17.714.242 ₫ - 416.090.048 ₫
 56. Nhẫn nam Antorion Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.204 crt - VS1

  45.939.964,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 57. Nhẫn nam Admetus Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.4 crt - VS1

  55.977.494,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 58. Nhẫn nam Ailfrid Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Ailfrid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.45 crt - VS1

  43.188.470,00 ₫
  11.329.328  - 253.547.269  11.329.328 ₫ - 253.547.269 ₫
 59. Nhẫn nam Akyrien Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Akyrien

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  28.314.129,00 ₫
  12.225.855  - 149.808.638  12.225.855 ₫ - 149.808.638 ₫
 60. Nhẫn nam Alecander Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.27 crt - VS1

  53.118.396,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 61. Nhẫn nam Alin Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.886 crt - VS1

  104.335.322,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 62. Nhẫn nam Aluin Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Aluin

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS1

  33.179.328,00 ₫
  13.259.186  - 174.452.310  13.259.186 ₫ - 174.452.310 ₫
 63. Nhẫn nam Amaud Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  2.02 crt - VS1

  258.836.401,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 64. Nhẫn nam Bogdan Kim Cương Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  36.912.242,00 ₫
  11.160.621  - 235.486.957  11.160.621 ₫ - 235.486.957 ₫

You’ve viewed 60 of 799 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng