Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Ayaan Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  21.852.703,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 2. Nhẫn nam Calvin Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  16.681.723,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 3. Nhẫn nam Legend Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  19.054.707,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 4. Nhẫn nam Moshe Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Moshe

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  31.840.486,00 ₫
  13.854.257  - 265.402.727  13.854.257 ₫ - 265.402.727 ₫
 5. Nhẫn nam Raphael Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  15.406.687,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 6. Nhẫn nam Kohen Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Kohen

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  7.405 crt - AAA

  28.759.149,00 ₫
  13.172.129  - 246.517.808  13.172.129 ₫ - 246.517.808 ₫
 7. Nhẫn nam Rowan Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Rowan

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  12.024 crt - AAA

  29.113.326,00 ₫
  12.667.630  - 282.395.099  12.667.630 ₫ - 282.395.099 ₫
 8. Nhẫn nam Nastille Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  16.079.622,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Califoura Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Califoura

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  17.376 crt - AAA

  29.573.755,00 ₫
  12.642.216  - 460.470.287  12.642.216 ₫ - 460.470.287 ₫
 11. Nhẫn nam Clanbella Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 14K & Black Onyx & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  22.120.092,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 12. Nhẫn nam Brady Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Brady

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  7.28 crt - AAA

  28.582.060,00 ₫
  13.745.571  - 234.635.314  13.745.571 ₫ - 234.635.314 ₫
 13. Nhẫn nam Emmett Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Black Onyx & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  20.378.948,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 14. Nhẫn nam Josue Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Josue

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  24.721.534,00 ₫
  11.322.840  - 189.822.494  11.322.840 ₫ - 189.822.494 ₫
 15. Nhẫn nam Andres Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx

  3 crt - AAA

  19.692.225,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 16. Nhẫn nam Thanh Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Thanh

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  3.316 crt - AAA

  26.846.595,00 ₫
  11.681.342  - 179.467.560  11.681.342 ₫ - 179.467.560 ₫
 17. Nhẫn nam Swurt Đá Onyx Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Swurt

  Vàng 14K & Black Onyx

  15 crt - AAA

  29.502.920,00 ₫
  22.521.313  - 176.847.193  22.521.313 ₫ - 176.847.193 ₫
 18. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira Đá Onyx Đen

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx

  1.6 crt - AAA

  19.267.212,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng