Đang tải...
Tìm thấy 22 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Ayaan Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  23.042.304,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 2. Nhẫn nam Raphael Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  26.059.025,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 3. Nhẫn nam Calvin Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  16.681.723,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 4. Nhẫn nam Clabon Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Clabon

  Vàng Trắng 14K & Mắt Hổ

  11.92 crt - AAA

  22.973.901,00 ₫
  14.586.132  - 145.266.524  14.586.132 ₫ - 145.266.524 ₫
 5. Nhẫn nam Emmett Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  23.515.169,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 6. Nhẫn nam Fylfa Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Fylfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  54.665.148,00 ₫
  15.322.062  - 239.285.572  15.322.062 ₫ - 239.285.572 ₫
 7. Nhẫn nam Sidario Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Sidario

  Vàng 14K & Mắt Hổ

  11.92 crt - AAA

  31.013.713,00 ₫
  19.189.077  - 191.295.981  19.189.077 ₫ - 191.295.981 ₫
 8. Nhẫn nam Legend Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng 14K & Black Onyx

  7 crt - AAA

  19.054.707,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Rowan Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Rowan

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.024 crt - AAA

  89.647.805,00 ₫
  12.667.630  - 282.395.099  12.667.630 ₫ - 282.395.099 ₫
 11. Nhẫn nam Brescott Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Brescott

  Vàng 14K & Mắt Hổ & Đá Swarovski

  12.2 crt - AAA

  31.332.471,00 ₫
  16.594.935  - 215.831.502  16.594.935 ₫ - 215.831.502 ₫
 12. Nhẫn nam Shilow Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Shilow

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  11.99 crt - AAA

  62.787.420,00 ₫
  18.850.852  - 209.545.543  18.850.852 ₫ - 209.545.543 ₫
 13. Nhẫn nam Chervil Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Chervil

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  12.08 crt - AAA

  59.599.830,00 ₫
  16.585.473  - 198.595.806  16.585.473 ₫ - 198.595.806 ₫
 14. Nhẫn nam Thanh Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Thanh

  Vàng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  3.316 crt - AAA

  26.846.595,00 ₫
  11.681.342  - 179.467.560  11.681.342 ₫ - 179.467.560 ₫
 15. Nhẫn nam Corbien Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Corbien

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  57.333.099,00 ₫
  17.323.566  - 172.640.871  17.323.566 ₫ - 172.640.871 ₫
 16. Nhẫn nam Simitrio Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Simitrio

  Vàng 14K & Mắt Hổ

  11.92 crt - AAA

  36.220.110,00 ₫
  22.169.839  - 221.103.599  22.169.839 ₫ - 221.103.599 ₫
 17. Nhẫn nam Siyuan Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Siyuan

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  60.945.702,00 ₫
  18.322.561  - 193.323.711  18.322.561 ₫ - 193.323.711 ₫
 18. Nhẫn nam Clanbella Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 14K & Black Onyx & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  22.120.092,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 19. Nhẫn nam Califoura Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Califoura

  Vàng Trắng 14K & Black Onyx & Đá Swarovski

  17.376 crt - AAA

  29.573.755,00 ₫
  12.642.216  - 460.470.287  12.642.216 ₫ - 460.470.287 ₫
 20. Nhẫn nam Silvono Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Silvono

  Vàng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  11.98 crt - AAA

  61.760.308,00 ₫
  18.757.847  - 203.340.694  18.757.847 ₫ - 203.340.694 ₫
 21. Nhẫn nam Claivin Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Claivin

  Vàng Trắng 14K & Mắt Hổ & Đá Swarovski

  12.16 crt - AAA

  30.057.435,00 ₫
  16.603.046  - 205.287.310  16.603.046 ₫ - 205.287.310 ₫
 22. Nhẫn nam Clebson Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Clebson

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  62.787.420,00 ₫
  20.446.269  - 203.867.901  20.446.269 ₫ - 203.867.901 ₫
 23. Nhẫn nam Swurt Cabochon Bầu Dục

  Nhẫn nam GLAMIRA Swurt

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  141.622.832,00 ₫
  22.521.313  - 176.847.193  22.521.313 ₫ - 176.847.193 ₫

You’ve viewed 22 of 22 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng