Đang tải...
Tìm thấy 56 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Krista Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng 14K
  19.196.377,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 2. Nhẫn nam Apirka Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng 14K
  13.812.891,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 3. Nhẫn nam Backmos Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.572.148,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 4. Nhẫn nam Parker Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.86 crt - VS

  121.195.757,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 5. Nhẫn nam Nicholas Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  33.852.534,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 6. Nhẫn nam Jamaal Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Jamaal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.095.108,00 ₫
  7.556.671  - 92.058.910  7.556.671 ₫ - 92.058.910 ₫
 7. Nhẫn nam Adent Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Adent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  23.329.160,00 ₫
  11.037.336  - 132.802.749  11.037.336 ₫ - 132.802.749 ₫
 8. Nhẫn nam As Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA As

  Vàng 14K
  18.381.770,00 ₫
  8.840.088  - 105.239.145  8.840.088 ₫ - 105.239.145 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - A Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.876 crt - AAA

  39.724.027,00 ₫
  15.296.108  - 270.823.524  15.296.108 ₫ - 270.823.524 ₫
 11. Nhẫn nam Minnsi Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  22.882.519,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 12. Nhẫn nam Wlongoa Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Wlongoa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.472 crt - AAA

  33.877.407,00 ₫
  12.309.127  - 184.320.588  12.309.127 ₫ - 184.320.588 ₫
 13. Nhẫn nam Brome Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Brome

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.145 crt - VS

  34.976.707,00 ₫
  13.611.200  - 188.321.977  13.611.200 ₫ - 188.321.977 ₫
 14. Nhẫn nam Magnezone Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.62 crt - AAA

  30.010.663,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 15. Nhẫn nam Mudkip Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Mudkip

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  21.090.547,00 ₫
  10.749.669  - 130.099.112  10.749.669 ₫ - 130.099.112 ₫
 16. Nhẫn nam Gregorius Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Gregorius

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.591.556,00 ₫
  9.644.420  - 148.335.151  9.644.420 ₫ - 148.335.151 ₫
 17. Nhẫn nam Braylen Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Braylen

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.678 crt - AAA

  45.408.156,00 ₫
  16.238.055  - 270.445.010  16.238.055 ₫ - 270.445.010 ₫
 18. Nhẫn nam Bryan Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Bryan

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.035.030,00 ₫
  13.472.233  - 231.701.868  13.472.233 ₫ - 231.701.868 ₫
 19. Nhẫn nam Whiscash Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Whiscash

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.675 crt - AAA

  28.138.122,00 ₫
  10.976.774  - 202.975.701  10.976.774 ₫ - 202.975.701 ₫
 20. Nhẫn nam Deno Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Deno

  Vàng Trắng 14K
  24.402.775,00 ₫
  10.431.720  - 139.710.547  10.431.720 ₫ - 139.710.547 ₫
 21. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - K Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - K

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.876 crt - AAA

  39.639.132,00 ₫
  15.380.461  - 272.040.159  15.380.461 ₫ - 272.040.159 ₫
 22. Nhẫn nam Thachis Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Thachis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  17.510.387,00 ₫
  8.540.795  - 103.900.842  8.540.795 ₫ - 103.900.842 ₫
 23. Nhẫn nam Pretty Morning Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Pretty Morning

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  26.244.494,00 ₫
  11.219.020  - 150.254.737  11.219.020 ₫ - 150.254.737 ₫
 24. Nhẫn nam Tynix Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Tynix

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  47.495.098,00 ₫
  20.303.248  - 275.433.230  20.303.248 ₫ - 275.433.230 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Robyn Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Robyn

  Vàng Trắng 14K
  15.087.927,00 ₫
  7.486.376  - 86.381.265  7.486.376 ₫ - 86.381.265 ₫
 27. Nhẫn nam Ogio Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Ogio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  19.907.162,00 ₫
  8.804.400  - 107.266.873  8.804.400 ₫ - 107.266.873 ₫
 28. Nhẫn nam Tyson Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Tyson

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  25.576.424,00 ₫
  11.355.283  - 144.752.831  11.355.283 ₫ - 144.752.831 ₫
 29. Nhẫn nam Asenga Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Asenga

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.904 crt - VS

  73.342.967,00 ₫
  14.004.850  - 317.555.924  14.004.850 ₫ - 317.555.924 ₫
 30. Nhẫn nam Creeping Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Creeping

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen
  27.023.683,00 ₫
  13.408.697  - 154.715.745  13.408.697 ₫ - 154.715.745 ₫
 31. Nhẫn nam Pedretti Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedretti

  Vàng 14K
  30.246.690,00 ₫
  12.929.883  - 40.636.775  12.929.883 ₫ - 40.636.775 ₫
 32. Nhẫn nam Lanvin Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Lanvin

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  24.573.644,00 ₫
  12.152.316  - 142.468.258  12.152.316 ₫ - 142.468.258 ₫
 33. Nhẫn nam Swan Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Swan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  29.463.446,00 ₫
  11.612.670  - 166.882.116  11.612.670 ₫ - 166.882.116 ₫
 34. Nhẫn nam Lemurien Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Lemurien

  Vàng Trắng 14K
  23.304.827,00 ₫
  11.207.665  - 133.424.587  11.207.665 ₫ - 133.424.587 ₫
 35. Nhẫn nam Annual Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Annual

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  18.037.056,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 36. Nhẫn nam Butler Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Butler

  Vàng Trắng 14K
  16.752.557,00 ₫
  8.312.337  - 95.911.590  8.312.337 ₫ - 95.911.590 ₫
 37. Nhẫn nam Chauncey Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Chauncey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  32.971.958,00 ₫
  12.627.075  - 178.034.625  12.627.075 ₫ - 178.034.625 ₫
 38. Nhẫn nam Chuffed Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Chuffed

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  81.207.313,00 ₫
  15.831.158  - 414.183.982  15.831.158 ₫ - 414.183.982 ₫
 39. Nhẫn nam Pareja Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Pareja

  Vàng Trắng 14K
  32.052.992,00 ₫
  13.702.042  - 183.509.497  13.702.042 ₫ - 183.509.497 ₫
 40. Nhẫn nam Bosmat Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Bosmat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  49.556.351,00 ₫
  14.691.574  - 254.723.353  14.691.574 ₫ - 254.723.353 ₫
 41. Nhẫn nam Cosmas Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Cosmas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.296 crt - AAAAA

  26.669.506,00 ₫
  11.400.705  - 178.697.023  11.400.705 ₫ - 178.697.023 ₫
 42. Nhẫn nam Solem Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Solem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  23.956.945,00 ₫
  10.390.084  - 132.126.838  10.390.084 ₫ - 132.126.838 ₫
 43. Nhẫn nam Boden Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Boden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.274 crt - VS

  35.936.498,00 ₫
  12.555.158  - 182.455.077  12.555.158 ₫ - 182.455.077 ₫
 44. Nhẫn nam Aout Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Aout

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  22.277.714,00 ₫
  10.713.710  - 138.169.468  10.713.710 ₫ - 138.169.468 ₫
 45. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 46. Nhẫn nam Niveau Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Niveau

  Vàng 14K
  19.515.136,00 ₫
  10.427.935  - 111.727.882  10.427.935 ₫ - 111.727.882 ₫
 47. Nhẫn nam Supanya Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Supanya

  Vàng 14K
  21.533.943,00 ₫
  10.356.018  - 123.285.937  10.356.018 ₫ - 123.285.937 ₫
 48. Nhẫn nam Deme Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Deme

  Vàng Trắng 14K
  25.854.900,00 ₫
  11.052.476  - 148.024.237  11.052.476 ₫ - 148.024.237 ₫
 49. Nhẫn nam Clayton Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Clayton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Vàng

  0.47 crt - AA

  64.815.960,00 ₫
  21.364.155  - 570.900.426  21.364.155 ₫ - 570.900.426 ₫
 50. Nhẫn nam Becane Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Becane

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAAAA

  26.988.264,00 ₫
  11.536.968  - 178.034.627  11.536.968 ₫ - 178.034.627 ₫
 51. Nhẫn nam Jeremih Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeremih

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.452 crt - AAAAA

  38.428.174,00 ₫
  16.427.311  - 292.520.230  16.427.311 ₫ - 292.520.230 ₫
 52. Nhẫn nam Sambur Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Sambur

  Vàng Trắng 14K
  14.662.915,00 ₫
  7.275.492  - 83.947.987  7.275.492 ₫ - 83.947.987 ₫
 53. Nhẫn nam Spotting Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Spotting

  Vàng Trắng 14K
  15.194.180,00 ₫
  7.539.097  - 86.989.582  7.539.097 ₫ - 86.989.582 ₫
 54. Nhẫn nam Joeye Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Joeye

  Vàng Trắng 14K
  26.811.176,00 ₫
  11.461.266  - 153.499.102  11.461.266 ₫ - 153.499.102 ₫
 55. Nhẫn nam Acuate Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Acuate

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  22.702.727,00 ₫
  10.918.105  - 141.224.583  10.918.105 ₫ - 141.224.583 ₫
 56. Nhẫn nam Bialik Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Bialik

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  27.484.113,00 ₫
  11.748.933  - 172.059.588  11.748.933 ₫ - 172.059.588 ₫
 57. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - U Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - U

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.876 crt - AAAAA

  38.534.426,00 ₫
  15.296.108  - 270.823.524  15.296.108 ₫ - 270.823.524 ₫
 58. Nhẫn nam Aeston Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Aeston

  Vàng 14K
  25.146.546,00 ₫
  10.749.668  - 143.968.777  10.749.668 ₫ - 143.968.777 ₫
 59. Nhẫn nam Bred Symbols

  Nhẫn nam GLAMIRA Bred

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  24.544.445,00 ₫
  10.492.282  - 149.038.098  10.492.282 ₫ - 149.038.098 ₫

You’ve viewed 56 of 56 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng