Đang tải...
Tìm thấy 947 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Daphine Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.4 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 3. Nhẫn nam Expai Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.048 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 4. Nhẫn nam Ramses Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.288 crt - AAAAA

  24.969.458,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 5. Nhẫn nam Vanhoy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.77 crt - AAAAA

  16.717.140,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 6. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.42 crt - AAAAA

  30.388.362,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 7. Nhẫn nam Sporty Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2.15 crt - AAAAA

  22.738.144,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 8. Nhẫn nam Final Round Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.36 crt - AAAAA

  26.244.494,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Bastiodon Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.19 crt - AAAAA

  27.873.707,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 11. Nhẫn nam Clentic Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Clentic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  27.944.542,00 ₫
  11.945.758  - 222.387.829  11.945.758 ₫ - 222.387.829 ₫
 12. Nhẫn nam Bosak Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Bosak

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.135 crt - AAAAA

  17.354.658,00 ₫
  8.611.090  - 110.551.797  8.611.090 ₫ - 110.551.797 ₫
 13. Nhẫn nam Heroic Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.6 crt - AAAAA

  24.615.281,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 14. Nhẫn nam Goetzinger Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2.68 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 15. Nhẫn nam Agustin Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.55 crt - AAAAA

  18.983.871,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 16. Nhẫn nam Warden Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Warden

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  22.277.714,00 ₫
  10.713.710  - 130.220.769  10.713.710 ₫ - 130.220.769 ₫
 17. Nhẫn nam Cornel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Cornel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.41 crt - AAAAA

  20.719.337,00 ₫
  9.489.772  - 151.876.920  9.489.772 ₫ - 151.876.920 ₫
 18. Nhẫn nam Walrein Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Walrein

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.264 crt - AAAAA

  28.652.896,00 ₫
  12.248.566  - 194.972.931  12.248.566 ₫ - 194.972.931 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Regenia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Regenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAAAA

  24.579.864,00 ₫
  10.507.422  - 3.471.391.476  10.507.422 ₫ - 3.471.391.476 ₫
 21. Nhẫn nam Katricesr Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Katricesr

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  18.806.783,00 ₫
  9.044.483  - 221.360.445  9.044.483 ₫ - 221.360.445 ₫
 22. Nhẫn nam Graveler Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  22.313.133,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 23. Nhẫn nam Kuchi Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.8 crt - AAAAA

  17.177.570,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 24. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 25. Nhẫn nam Abel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.03 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Pinky của Nam Gerin Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Gerin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.012 crt - AAAAA

  27.059.100,00 ₫
  11.567.249  - 156.162.188  11.567.249 ₫ - 156.162.188 ₫
 28. Nhẫn nam Sorennos Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.25 crt - AAAAA

  22.986.068,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 29. Nhẫn nam Beau Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.6 crt - AAAAA

  26.846.595,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 30. Nhẫn nam Magical Day Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.6 crt - AAAAA

  20.258.907,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 31. Nhẫn nam Uptodate Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  15.512.940,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 32. Nhẫn nam Amir Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.24 crt - AAAAA

  26.209.076,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 33. Nhẫn nam Laban Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  3.7 crt - AAAAA

  17.354.658,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 34. Nhẫn nam Ramsey Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramsey

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.04 crt - AAAAA

  18.027.593,00 ₫
  9.633.065  - 106.672.073  9.633.065 ₫ - 106.672.073 ₫
 35. Nhẫn nam Fernando Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  15.583.774,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 36. Nhẫn nam Keaton Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAAAA

  25.748.647,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 37. Nhẫn nam Nicholas Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2.68 crt - AAAAA

  27.661.201,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 38. Nhẫn nam Magnezone Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.62 crt - AAAAA

  27.307.024,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 39. Nhẫn nam Bertlan Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAAAA

  45.192.948,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 40. Nhẫn nam Ford Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.02 crt - AAAAA

  23.340.245,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 41. Nhẫn nam Alake Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.23 crt - AAAAA

  26.917.430,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 42. Nhẫn nam Motivo Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.02 crt - AAAAA

  17.319.241,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 43. Nhẫn nam Cool Breeze Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.25 crt - AAAAA

  27.484.113,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 44. Nhẫn nam Ares Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  29.113.326,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 45. Nhẫn nam Alvand Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Alvand

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.706 crt - AAAAA

  52.772.330,00 ₫
  16.516.531  - 321.219.356  16.516.531 ₫ - 321.219.356 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Burea Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Burea

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.88 crt - AAAAA

  26.386.165,00 ₫
  12.689.529  - 228.389.909  12.689.529 ₫ - 228.389.909 ₫
 48. Nhẫn nam Danner Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Danner

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.168 crt - AAAAA

  13.210.790,00 ₫
  7.664.275  - 95.316.789  7.664.275 ₫ - 95.316.789 ₫
 49. Nhẫn nam Antonie Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2 crt - AAAAA

  24.048.598,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 50. Nhẫn nam Ernesto Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAAAA

  21.640.196,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 51. Nhẫn nam Absolute Strength Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.47 crt - AAAAA

  33.434.281,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 52. Nhẫn nam Santy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  4.9 crt - AAAAA

  35.878.100,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 53. Nhẫn nam Gyarados Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Gyarados

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  18.133.847,00 ₫
  8.720.858  - 112.768.785  8.720.858 ₫ - 112.768.785 ₫
 54. Nhẫn nam Raasch Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Raasch

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  45.582.543,00 ₫
  19.485.667  - 336.832.874  19.485.667 ₫ - 336.832.874 ₫
 55. Nhẫn nam Cendreman Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Cendreman

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.222 crt - AAAAA

  11.652.413,00 ₫
  6.760.178  - 221.035.738  6.760.178 ₫ - 221.035.738 ₫
 56. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  2.15 crt - AAAAA

  27.413.277,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 57. Nhẫn nam Deangelo Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.346 crt - AAAAA

  17.425.494,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 58. Nhẫn nam Jaydena Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.904 crt - AAAAA

  26.102.824,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 59. Nhẫn Pinky của Nam Dyrwe Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Dyrwe

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.2 crt - AAAAA

  13.210.790,00 ₫
  7.260.892  - 93.207.951  7.260.892 ₫ - 93.207.951 ₫
 60. Nhẫn nam Denis Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  25.146.546,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 61. Nhẫn nam No Rush Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 62. Nhẫn nam Brody Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.6 crt - AAAAA

  28.086.212,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 63. Nhẫn nam Basculin Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Basculin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.19 crt - AAAAA

  28.086.212,00 ₫
  12.006.319  - 176.209.669  12.006.319 ₫ - 176.209.669 ₫
 64. Nhẫn nam Akmal Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.358 crt - AAAAA

  26.882.012,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫

You’ve viewed 60 of 947 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng