Đang tải...
Tìm thấy 947 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Daphine Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.4 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 2. Nhẫn nam Baynard Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.4 crt - AAAAA

  31.380.057,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 3. Nhẫn nam Motivo Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.02 crt - AAAAA

  17.319.241,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 4. Nhẫn nam Vanhoy Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.77 crt - AAAAA

  16.717.140,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 5. Nhẫn nam Malachi Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.3 crt - AAAAA

  35.701.013,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 6. Nhẫn nam Sporty Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.15 crt - AAAAA

  22.738.144,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 7. Nhẫn nam Banjumoni Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.62 crt - AAAAA

  16.717.140,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 8. Nhẫn nam Zwick Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAAAA

  25.784.064,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Graveler Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  22.313.133,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 11. Nhẫn nam Goetzinger Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.68 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 12. Nhẫn nam Heroic Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.6 crt - AAAAA

  24.615.281,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 13. Nhẫn nam Agustin Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.55 crt - AAAAA

  18.983.871,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 14. Nhẫn nam Laban Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  3.7 crt - AAAAA

  17.354.658,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 15. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.42 crt - AAAAA

  30.388.362,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 16. Nhẫn nam Alake Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.23 crt - AAAAA

  26.917.430,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 17. Nhẫn nam Keaton Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAAAA

  25.748.647,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 18. Nhẫn nam Banca Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Banca

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.09 crt - AAAAA

  20.931.844,00 ₫
  10.865.384  - 127.138.627  10.865.384 ₫ - 127.138.627 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Saroza Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Saroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  25.075.710,00 ₫
  10.719.387  - 1.647.327.290  10.719.387 ₫ - 1.647.327.290 ₫
 21. Nhẫn nam Marcelo Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcelo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.26 crt - AAAAA

  23.552.750,00 ₫
  11.506.687  - 155.932.376  11.506.687 ₫ - 155.932.376 ₫
 22. Nhẫn nam Magical Day Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.6 crt - AAAAA

  20.258.907,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 23. Nhẫn nam Nicholas Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.68 crt - AAAAA

  27.661.201,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 24. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 25. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Zulekha Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Zulekha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.608 crt - AAAAA

  35.878.100,00 ₫
  15.337.203  - 258.832.880  15.337.203 ₫ - 258.832.880 ₫
 28. Nhẫn nam Amir Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.24 crt - AAAAA

  26.209.076,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 29. Nhẫn nam Backmos Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  13.706.638,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 30. Nhẫn nam Pineiro Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  18.133.847,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 31. Nhẫn Pinky của Nam Ulutal Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Ulutal

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.112 crt - AAAAA

  17.885.923,00 ₫
  8.874.695  - 112.241.573  8.874.695 ₫ - 112.241.573 ₫
 32. Nhẫn nam Beau Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.6 crt - AAAAA

  26.846.595,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 33. Nhẫn nam Denveres Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Denveres

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.165 crt - AAAAA

  22.844.398,00 ₫
  10.986.237  - 144.171.553  10.986.237 ₫ - 144.171.553 ₫
 34. Nhẫn nam Viaggio Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  18.488.024,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 35. Nhẫn Pinky của Nam Coquaa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Coquaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.02 crt - AAAAA

  12.644.108,00 ₫
  6.756.393  - 83.988.543  6.756.393 ₫ - 83.988.543 ₫
 36. Nhẫn nam Silverio Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  23.056.903,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 37. Nhẫn Pinky của Nam Afdends Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Afdends

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.4 crt - AAAAA

  14.414.992,00 ₫
  7.152.477  - 1.043.780.423  7.152.477 ₫ - 1.043.780.423 ₫
 38. Nhẫn nam Uptodate Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.2 crt - AAAAA

  15.512.940,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 39. Nhẫn nam Ramses Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.288 crt - AAAAA

  24.969.458,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 40. Nhẫn nam Alonzito Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.198 crt - AAAAA

  45.724.213,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 41. Nhẫn nam No Rush Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 42. Nhẫn nam Cravate Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 43. Nhẫn nam Wells Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Wells

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.115 crt - AAAAA

  21.179.766,00 ₫
  9.700.656  - 130.585.761  9.700.656 ₫ - 130.585.761 ₫
 44. Nhẫn nam Ardito Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.025 crt - AAAAA

  17.496.329,00 ₫
  9.349.183  - 102.359.774  9.349.183 ₫ - 102.359.774 ₫
 45. Nhẫn nam Hector Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - AAAAA

  30.069.602,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Abel Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 48. Nhẫn nam Marius Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - AAAAA

  21.250.602,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 49. Nhẫn Pinky của Nam Andele Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Andele

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.018 crt - AAAAA

  22.206.880,00 ₫
  10.679.644  - 128.706.737  10.679.644 ₫ - 128.706.737 ₫
 50. Nhẫn nam Chase Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  4.076 crt - AAAAA

  34.178.053,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 51. Nhẫn nam Shroomish Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  3.29 crt - AAAAA

  23.800.674,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 52. Nhẫn nam Abreger Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.15 crt - AAAAA

  30.742.538,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 53. Nhẫn nam Ford Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.02 crt - AAAAA

  23.340.245,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 54. Nhẫn nam Oingsa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Oingsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.888 crt - AAAAA

  45.015.860,00 ₫
  17.868.891  - 352.622.121  17.868.891 ₫ - 352.622.121 ₫
 55. Nhẫn Pinky của Nam Daurpaa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Daurpaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.02 crt - AAAAA

  18.310.936,00 ₫
  8.806.022  - 116.432.216  8.806.022 ₫ - 116.432.216 ₫
 56. Nhẫn nam Ernesto Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAAAA

  21.640.196,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 57. Nhẫn nam Silent Approval Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.12 crt - AAAAA

  32.123.827,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 58. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.15 crt - AAAAA

  27.413.277,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 59. Nhẫn nam Remoraid Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.196 crt - AAAAA

  29.715.425,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 60. Nhẫn nam Miga Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Miga

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  25.536.140,00 ₫
  10.916.212  - 1.127.836.557  10.916.212 ₫ - 1.127.836.557 ₫
 61. Nhẫn nam Yemima Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Yemima

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  28.794.566,00 ₫
  12.309.127  - 378.495.947  12.309.127 ₫ - 378.495.947 ₫
 62. Nhẫn nam Domicile Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Domicile

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.044 crt - AAAAA

  18.913.035,00 ₫
  9.095.582  - 112.741.744  9.095.582 ₫ - 112.741.744 ₫
 63. Nhẫn nam Katricesr Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Katricesr

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.2 crt - AAAAA

  18.806.783,00 ₫
  9.044.483  - 221.360.445  9.044.483 ₫ - 221.360.445 ₫
 64. Nhẫn nam Expai Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫

You’ve viewed 60 of 947 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng