Đang tải...
Tìm thấy 966 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Deangelo Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.346 crt - AAAAA

  17.425.494,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 2. Nhẫn nam Ramses Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  24.969.458,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 3. Nhẫn nam Zwick Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAAAA

  25.784.064,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 4. Nhẫn nam Hercules Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.275.517,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 5. Nhẫn nam Motivo Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAAAA

  17.319.241,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 6. Nhẫn nam Graveler Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.668 crt - AAAAA

  22.313.133,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 7. Nhẫn nam Filippa Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  22.773.562,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 8. Nhẫn nam Jamaal Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Jamaal

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  15.229.598,00 ₫
  7.556.671  - 92.058.910  7.556.671 ₫ - 92.058.910 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Buizel Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.045 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 11. Nhẫn nam Daphine Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 12. Nhẫn nam Malachi Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  35.701.013,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 13. Nhẫn nam Goetzinger Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  2.68 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 14. Nhẫn nam Tobias Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Tobias

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  20.577.667,00 ₫
  11.781.107  - 231.499.095  11.781.107 ₫ - 231.499.095 ₫
 15. Nhẫn nam Cyhtuq Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Cyhtuq

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  38.605.262,00 ₫
  15.324.226  - 237.893.202  15.324.226 ₫ - 237.893.202 ₫
 16. Nhẫn nam Brody Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.6 crt - AAAAA

  28.086.212,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 17. Nhẫn nam Marius Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - AAAAA

  21.250.602,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 18. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  30.388.362,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam John Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA John

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.235 crt - AAAAA

  26.527.835,00 ₫
  13.365.168  - 170.937.575  13.365.168 ₫ - 170.937.575 ₫
 21. Nhẫn nam Kuchi Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  17.177.570,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 22. Nhẫn Pinky của Nam Talgo Đá Swarovski

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talgo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.64 crt - AAAAA

  23.729.839,00 ₫
  11.412.060  - 192.093.550  11.412.060 ₫ - 192.093.550 ₫
 23. Nhẫn nam Abel Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  15.619.192,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 24. Nhẫn nam Keaton Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.03 crt - AAAAA

  25.748.647,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 25. Nhẫn Pinky của Nam Worgear Đá Swarovski

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Worgear

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.35 crt - AAAAA

  32.052.992,00 ₫
  13.702.042  - 303.956.618  13.702.042 ₫ - 303.956.618 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Chase Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  4.076 crt - AAAAA

  34.178.053,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 28. Nhẫn nam Quera Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - AAAAA

  24.190.268,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 29. Nhẫn nam Moade Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Moade

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.124 crt - AAAAA

  19.160.959,00 ₫
  9.507.346  - 1.643.312.387  9.507.346 ₫ - 1.643.312.387 ₫
 30. Nhẫn nam Allame Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  20.719.337,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 31. Nhẫn nam Bhakta Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3 crt - AAAAA

  26.740.342,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 32. Nhẫn nam Denis Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  25.146.546,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 33. Nhẫn nam Dragos Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.892 crt - AAAAA

  25.359.052,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 34. Nhẫn nam Garbodor Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Garbodor

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  25.748.647,00 ₫
  11.007.055  - 186.618.686  11.007.055 ₫ - 186.618.686 ₫
 35. Nhẫn nam Uptodate Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  15.512.940,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 36. Nhẫn Pinky của Nam Sequia Đá Swarovski

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sequia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  13.777.474,00 ₫
  7.362.009  - 90.639.500  7.362.009 ₫ - 90.639.500 ₫
 37. Nhẫn nam Plante Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  18.523.441,00 ₫
  8.908.220  - 114.080.048  8.908.220 ₫ - 114.080.048 ₫
 38. Nhẫn nam Nols Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.2 crt - AAAAA

  28.759.149,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 39. Nhẫn nam Cacnea Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacnea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  17.744.252,00 ₫
  8.533.495  - 118.459.939  8.533.495 ₫ - 118.459.939 ₫
 40. Nhẫn nam Blaken Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Blaken

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  23.977.763,00 ₫
  10.250.036  - 145.388.187  10.250.036 ₫ - 145.388.187 ₫
 41. Nhẫn nam Jaydena Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.904 crt - AAAAA

  26.102.824,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 42. Nhẫn nam Hwardi Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  15.477.521,00 ₫
  7.679.686  - 29.743.272  7.679.686 ₫ - 29.743.272 ₫
 43. Nhẫn nam Yannis Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Yannis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  27.094.519,00 ₫
  13.650.673  - 168.098.759  13.650.673 ₫ - 168.098.759 ₫
 44. Nhẫn nam Zander Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Zander

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  27.979.959,00 ₫
  12.815.248  - 184.090.779  12.815.248 ₫ - 184.090.779 ₫
 45. Nhẫn nam Final Round Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  26.244.494,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - A Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.876 crt - AAAAA

  38.534.426,00 ₫
  15.296.108  - 270.823.524  15.296.108 ₫ - 270.823.524 ₫
 48. Nhẫn nam No Rush Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  27.165.353,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 49. Nhẫn nam Honoya Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.67 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 50. Nhẫn nam Rodas Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAAAA

  41.261.587,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 51. Nhẫn nam Bosak Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Bosak

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.135 crt - AAAAA

  17.354.658,00 ₫
  8.611.090  - 110.551.797  8.611.090 ₫ - 110.551.797 ₫
 52. Nhẫn nam Maverick Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Maverick

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.12 crt - AAAAA

  33.930.129,00 ₫
  15.540.517  - 301.320.572  15.540.517 ₫ - 301.320.572 ₫
 53. Nhẫn nam Justin Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Justin

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.235 crt - AAAAA

  18.948.454,00 ₫
  9.835.838  - 127.544.172  9.835.838 ₫ - 127.544.172 ₫
 54. Nhẫn nam Magnezone Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.62 crt - AAAAA

  27.307.024,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 55. Nhẫn Pinky của Nam Atannin Đá Swarovski

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Atannin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.336 crt - AAAAA

  22.986.068,00 ₫
  11.054.368  - 161.123.365  11.054.368 ₫ - 161.123.365 ₫
 56. Nhẫn Pinky của Nam Faketi Đá Swarovski

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Faketi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  20.188.072,00 ₫
  8.013.585  - 170.464.438  8.013.585 ₫ - 170.464.438 ₫
 57. Nhẫn nam Titus Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.25 crt - AAAAA

  27.448.694,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 58. Nhẫn nam Xipe Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Xipe

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  21.002.678,00 ₫
  10.100.524  - 125.867.911  10.100.524 ₫ - 125.867.911 ₫
 59. Nhẫn nam Terra Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Terra

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  25.571.558,00 ₫
  13.664.191  - 166.300.838  13.664.191 ₫ - 166.300.838 ₫
 60. Nhẫn nam Solfrid Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  13.281.626,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 61. Nhẫn nam Degrafer Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Degrafer

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  17.850.506,00 ₫
  8.857.121  - 108.415.926  8.857.121 ₫ - 108.415.926 ₫
 62. Nhẫn nam Vichy Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Vichy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  17.956.759,00 ₫
  9.595.215  - 106.266.533  9.595.215 ₫ - 106.266.533 ₫
 63. Nhẫn nam Darmanitan Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Darmanitan

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  19.479.718,00 ₫
  9.368.108  - 112.768.778  9.368.108 ₫ - 112.768.778 ₫
 64. Nhẫn nam Lorin Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Lorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.339 crt - AAAAA

  28.688.313,00 ₫
  13.577.675  - 186.578.127  13.577.675 ₫ - 186.578.127 ₫

You’ve viewed 60 of 966 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng