Đang tải...
Tìm thấy 190 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Krista Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  19.196.377,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 2. Nhẫn nam Pretty Morning Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pretty Morning

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  26.244.494,00 ₫
  11.219.020  - 150.254.737  11.219.020 ₫ - 150.254.737 ₫
 3. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 4. Nhẫn nam Leone Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  21.789.708,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 5. Nhẫn nam Machis Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  40.326.938,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 6. Nhẫn nam Bastiodon Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  40.202.301,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 7. Nhẫn nam Undrais Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  35.665.594,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 8. Nhẫn nam Silverio Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  32.060.021,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Malachi Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  41.973.455,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 11. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  24.483.342,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 12. Nhẫn nam Scelfi Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Scelfi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  20.373.811,00 ₫
  9.317.010  - 119.865.832  9.317.010 ₫ - 119.865.832 ₫
 13. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.104.529,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 14. Nhẫn nam Desaveu Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Desaveu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.252.317,00 ₫
  4.787.604  - 47.246.092  4.787.604 ₫ - 47.246.092 ₫
 15. Nhẫn nam Fernando Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.288.106,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 16. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 17. Nhẫn nam Levente Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Levente

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  39.468.534,00 ₫
  15.693.273  - 201.353.520  15.693.273 ₫ - 201.353.520 ₫
 18. Nhẫn nam Cornel Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cornel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  33.561.622,00 ₫
  9.489.772  - 151.876.920  9.489.772 ₫ - 151.876.920 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.485.540,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 21. Nhẫn nam Fransisco Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  27.407.869,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 22. Nhẫn nam Lisandro Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lisandro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  37.183.147,00 ₫
  13.088.316  - 214.047.102  13.088.316 ₫ - 214.047.102 ₫
 23. Nhẫn nam Reyes Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  2.86 crt - SI

  672.194.158,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 24. Nhẫn nam Cledwyn Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  22.634.595,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 25. Nhẫn nam Ernesto Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.208.306,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Agustin Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 28. Nhẫn nam Hector Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - AAA

  33.205.823,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 29. Nhẫn nam Trebian Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Trebian

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  30.148.548,00 ₫
  13.091.561  - 198.163.224  13.091.561 ₫ - 198.163.224 ₫
 30. Nhẫn nam Valdimar Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - AAA

  35.799.965,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 31. Nhẫn nam Rafael Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  40.763.576,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 32. Nhẫn nam Pedro Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - AAA

  36.764.083,00 ₫
  15.102.527  - 221.914.695  15.102.527 ₫ - 221.914.695 ₫
 33. Nhẫn nam Vito Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.08 crt - SI

  164.355.840,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 34. Nhẫn nam Timo Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Timo

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  55.187.761,00 ₫
  13.020.725  - 281.773.261  13.020.725 ₫ - 281.773.261 ₫
 35. Nhẫn nam Senon Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  39.307.125,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 36. Nhẫn nam Roman Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  42.570.418,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 37. Nhẫn nam Salamon Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Salamon

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  49.710.188,00 ₫
  18.168.454  - 288.099.778  18.168.454 ₫ - 288.099.778 ₫
 38. Nhẫn nam Arlo Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arlo

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  36.762.191,00 ₫
  13.288.386  - 226.091.816  13.288.386 ₫ - 226.091.816 ₫
 39. Nhẫn nam Bartoni Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bartoni

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  49.234.617,00 ₫
  15.386.409  - 288.816.240  15.386.409 ₫ - 288.816.240 ₫
 40. Nhẫn nam Bertlan Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - AAA

  46.679.949,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 41. Nhẫn nam Damian Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - AAAAA

  42.005.358,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 42. Nhẫn nam Dantae Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dantae

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  60.588.821,00 ₫
  18.071.123  - 353.757.654  18.071.123 ₫ - 353.757.654 ₫
 43. Nhẫn nam Elumelm Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  25.092.744,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 44. Nhẫn nam Galeno Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Galeno

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.09 crt - AAA

  56.409.536,00 ₫
  16.795.006  - 322.368.404  16.795.006 ₫ - 322.368.404 ₫
 45. Nhẫn nam Guido Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  30.445.678,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Monte Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Monte

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  2.808 crt - AAA

  71.014.052,00 ₫
  14.494.749  - 675.058.118  14.494.749 ₫ - 675.058.118 ₫
 48. Nhẫn nam Navarro Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Navarro

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  38.098.329,00 ₫
  14.684.815  - 221.306.375  14.684.815 ₫ - 221.306.375 ₫
 49. Nhẫn nam Nesto Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nesto

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  43.096.276,00 ₫
  16.462.998  - 263.402.032  16.462.998 ₫ - 263.402.032 ₫
 50. Nhẫn nam Nevada Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  194.926.968,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 51. Nhẫn nam Nicolas Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  37.016.332,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 52. Nhẫn nam Oliverios Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Oliverios

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  35.609.360,00 ₫
  13.201.328  - 199.055.427  13.201.328 ₫ - 199.055.427 ₫
 53. Nhẫn nam Evarado Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  36.403.146,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 54. Nhẫn nam Norberto Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.17 crt - SI

  156.528.535,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 55. Nhẫn nam Placido Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  142.236.017,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 56. Nhẫn nam Rodas Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  52.670.943,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 57. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  32.161.407,00 ₫
  13.007.748  - 163.894.597  13.007.748 ₫ - 163.894.597 ₫
 58. Nhẫn nam Alphard Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alphard

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  39.795.403,00 ₫
  16.182.901  - 245.814.862  16.182.901 ₫ - 245.814.862 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nam Andarius Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Andarius

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.396 crt - AAA

  34.206.440,00 ₫
  13.745.300  - 212.668.246  13.745.300 ₫ - 212.668.246 ₫
 60. Nhẫn nam Arturas Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arturas

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.522 crt - VS

  48.590.071,00 ₫
  14.453.654  - 241.826.996  14.453.654 ₫ - 241.826.996 ₫
 61. Nhẫn nam Baynard Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.4 crt - AA

  77.639.321,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 62. Nhẫn nam Brainard Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brainard

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.466 crt - VS

  127.274.619,00 ₫
  19.494.859  - 381.740.316  19.494.859 ₫ - 381.740.316 ₫
 63. Nhẫn nam Brensin Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brensin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.99 crt - SI

  114.943.321,00 ₫
  17.650.977  - 441.842.212  17.650.977 ₫ - 441.842.212 ₫
 64. Nhẫn nam Colossus Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Colossus

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.402 crt - AAA

  37.890.419,00 ₫
  14.625.605  - 242.976.039  14.625.605 ₫ - 242.976.039 ₫

You’ve viewed 60 of 190 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng