Đang tải...
Tìm thấy 1249 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 2. Nhẫn nam Abel Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 3. Nhẫn nam Hercules Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 4. Nhẫn nam Deangelo Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  25.157.901,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 5. Nhẫn nam Daphine Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 6. Nhẫn nam Heroic Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 7. Nhẫn nam No Rush Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  30.436.756,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 8. Nhẫn nam Jamaal Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Jamaal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.095.108,00 ₫
  7.556.671  - 92.058.910  7.556.671 ₫ - 92.058.910 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Graveler Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  50.917.634,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 11. Nhẫn nam Goetzinger Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  20.976.183,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 12. Nhẫn nam Pineiro Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  20.891.558,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 13. Nhẫn nam Ramses Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  32.025.956,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 14. Nhẫn nam Burea Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Burea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.88 crt - AAA

  28.873.512,00 ₫
  12.689.529  - 228.389.909  12.689.529 ₫ - 228.389.909 ₫
 15. Nhẫn nam Marius Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - VS

  25.954.934,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 16. Nhẫn nam Tobias Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Tobias

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  31.851.841,00 ₫
  11.781.107  - 231.499.095  11.781.107 ₫ - 231.499.095 ₫
 17. Nhẫn nam Valois Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valois

  Vàng Trắng 14K
  33.044.687,00 ₫
  13.116.975  - 189.187.140  13.116.975 ₫ - 189.187.140 ₫
 18. Nhẫn nam Fabian Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fabian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  43.682.424,00 ₫
  22.962.005  - 231.715.383  22.962.005 ₫ - 231.715.383 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Kuchi Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  18.367.171,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 21. Nhẫn nam Brody Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.6 crt - AAA

  33.709.781,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 22. Nhẫn nam Expai Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 23. Nhẫn nam Final Round Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  34.869.102,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 24. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 25. Nhẫn nam Yannis Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Yannis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  28.554.484,00 ₫
  13.650.673  - 168.098.759  13.650.673 ₫ - 168.098.759 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn Pinky của Nam Bunnig Vàng Trắng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bunnig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  25.544.522,00 ₫
  9.173.447  - 131.153.531  9.173.447 ₫ - 131.153.531 ₫
 28. Nhẫn nam Motivo Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  19.509.188,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 29. Nhẫn nam Keaton Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  168.906.336,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 30. Nhẫn nam Croute Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Croute

  Vàng Trắng 14K
  31.096.715,00 ₫
  13.293.252  - 178.034.632  13.293.252 ₫ - 178.034.632 ₫
 31. Nhẫn nam Laban Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  3.7 crt - AAA

  23.789.319,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 32. Nhẫn nam Zwick Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - VS

  64.905.721,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 33. Nhẫn nam Riempire Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Riempire

  Vàng Trắng 14K
  17.177.570,00 ₫
  8.523.221  - 98.344.867  8.523.221 ₫ - 98.344.867 ₫
 34. Nhẫn nam Magical Day Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 35. Nhẫn nam Zain Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zain

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.135 crt - VS

  26.333.172,00 ₫
  12.219.907  - 159.014.525  12.219.907 ₫ - 159.014.525 ₫
 36. Nhẫn nam Zander Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.204 crt - VS

  34.630.911,00 ₫
  12.815.248  - 184.090.779  12.815.248 ₫ - 184.090.779 ₫
 37. Nhẫn nam Amir Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.129.352,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 38. Nhẫn nam Rison Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  14.030.264,00 ₫
  6.572.546  - 82.515.063  6.572.546 ₫ - 82.515.063 ₫
 39. Nhẫn nam Bolivie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bolivie

  Vàng Trắng 14K
  15.300.433,00 ₫
  7.591.818  - 87.597.900  7.591.818 ₫ - 87.597.900 ₫
 40. Nhẫn nam Hwardi Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  16.802.304,00 ₫
  7.679.686  - 29.743.272  7.679.686 ₫ - 29.743.272 ₫
 41. Nhẫn nam Dollaro Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dollaro

  Vàng Trắng 14K
  9.775.276,00 ₫
  5.223.430  - 55.965.322  5.223.430 ₫ - 55.965.322 ₫
 42. Nhẫn nam Rodas Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  62.566.263,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 43. Nhẫn nam Antorion Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  39.018.647,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 44. Nhẫn nam Bacote Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.126 crt - AAA

  13.317.584,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 45. Nhẫn nam Apirka Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng Trắng 14K
  13.812.891,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Chase Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.076 crt - VS

  1.170.193.125,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 48. Nhẫn nam Amerced Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amerced

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.46 crt - AAA

  28.316.833,00 ₫
  11.173.599  - 156.729.954  11.173.599 ₫ - 156.729.954 ₫
 49. Nhẫn nam Timely Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Timely

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  20.555.767,00 ₫
  7.556.671  - 314.568.407  7.556.671 ₫ - 314.568.407 ₫
 50. Nhẫn nam Alain Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alain

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.399 crt - VS

  31.226.489,00 ₫
  9.353.509  - 135.046.770  9.353.509 ₫ - 135.046.770 ₫
 51. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng Trắng 14K
  7.968.974,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 52. Nhẫn nam Sporty Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  48.611.970,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 53. Nhẫn nam Solfrid Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  13.579.026,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 54. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.104.529,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 55. Nhẫn Pinky của Nam Histrok Vàng Trắng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Histrok

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  26.400.764,00 ₫
  10.280.317  - 191.214.870  10.280.317 ₫ - 191.214.870 ₫
 56. Nhẫn nam Valdimar Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - VS

  36.827.348,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 57. Nhẫn nam Whiscash Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Whiscash

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.675 crt - AAA

  28.138.122,00 ₫
  10.976.774  - 202.975.701  10.976.774 ₫ - 202.975.701 ₫
 58. Nhẫn nam Quera Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  25.596.160,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 59. Nhẫn nam Frazier Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng Trắng 14K
  8.606.493,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 60. Nhẫn Pinky của Nam Owin Vàng Trắng 14K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Owin

  Vàng Trắng 14K
  12.608.691,00 ₫
  6.737.468  - 72.187.162  6.737.468 ₫ - 72.187.162 ₫
 61. Nhẫn nam Kiyoko Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kiyoko

  Vàng Trắng 14K
  14.733.750,00 ₫
  7.310.639  - 84.353.535  7.310.639 ₫ - 84.353.535 ₫
 62. Nhẫn nam Ailfrid Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ailfrid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.45 crt - AAA

  29.778.420,00 ₫
  11.329.328  - 253.547.269  11.329.328 ₫ - 253.547.269 ₫
 63. Nhẫn nam Lorna Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lorna

  Vàng Trắng 14K
  21.604.779,00 ₫
  10.390.084  - 123.691.485  10.390.084 ₫ - 123.691.485 ₫
 64. Nhẫn nam Braylen Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Braylen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.678 crt - AAA

  45.408.156,00 ₫
  16.238.055  - 270.445.010  16.238.055 ₫ - 270.445.010 ₫

You’ve viewed 60 of 1249 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng