Đang tải...
Tìm thấy 211 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pinky của Nam Buxera Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Buxera

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.064 crt - AAA

  21.306.837,00 ₫
  7.609.392  - 113.485.247  7.609.392 ₫ - 113.485.247 ₫
 2. Nhẫn nam Alonzito Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.198 crt - SI

  256.579.672,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 3. Nhẫn nam Malachi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  54.237.162,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 4. Nhẫn nam Undrais Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Undrais

  Vàng Hồng-Trắng 18K
  47.917.135,00 ₫
  16.335.387  - 204.192.337  16.335.387 ₫ - 204.192.337 ₫
 5. Nhẫn nam Bastiodon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  49.777.238,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 6. Nhẫn nam Cacedl Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cacedl

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  54.207.961,00 ₫
  20.818.020  - 230.512.260  20.818.020 ₫ - 230.512.260 ₫
 7. Nhẫn nam Addison Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Addison

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  42.420.096,00 ₫
  16.559.789  - 180.102.917  16.559.789 ₫ - 180.102.917 ₫
 8. Nhẫn nam Rodas Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  76.740.091,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Hector Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  46.779.443,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 11. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  24.147.820,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 12. Nhẫn nam Albeiro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  25.348.236,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 13. Nhẫn nam Silverio Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  39.980.332,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 14. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  41.602.514,00 ₫
  13.007.748  - 163.894.597  13.007.748 ₫ - 163.894.597 ₫
 15. Nhẫn nam Algerd Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Algerd

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.822 crt - VS

  59.486.547,00 ₫
  16.341.875  - 285.612.430  16.341.875 ₫ - 285.612.430 ₫
 16. Nhẫn nam Antorion Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Antorion

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.204 crt - AAA

  51.781.176,00 ₫
  16.449.480  - 236.608.974  16.449.480 ₫ - 236.608.974 ₫
 17. Nhẫn nam Evarado Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  48.941.273,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 18. Nhẫn nam Kyros Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kyros

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.57 crt - VS

  56.209.736,00 ₫
  19.001.175  - 218.940.690  19.001.175 ₫ - 218.940.690 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Ernesto Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - VS

  32.264.145,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 21. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  23.093.401,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 22. Nhẫn nam Cappi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cappi

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - VS

  44.154.751,00 ₫
  17.335.733  - 187.848.843  17.335.733 ₫ - 187.848.843 ₫
 23. Nhẫn nam Lauden Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lauden

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.21 crt - VS

  45.848.310,00 ₫
  17.127.553  - 203.543.462  17.127.553 ₫ - 203.543.462 ₫
 24. Nhẫn nam Nevada Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.73 crt - SI

  210.499.929,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 25. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  37.731.986,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Ajax Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ajax

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  40.806.563,00 ₫
  15.272.856  - 179.318.858  15.272.856 ₫ - 179.318.858 ₫
 28. Nhẫn nam Apollon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apollon

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - VS

  28.893.249,00 ₫
  11.517.502  - 128.531.002  11.517.502 ₫ - 128.531.002 ₫
 29. Nhẫn nam Baron Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baron

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.288 crt - VS

  54.149.563,00 ₫
  28.631.537  - 244.584.702  28.631.537 ₫ - 244.584.702 ₫
 30. Nhẫn nam Bettino Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bettino

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Onyx Đen
  44.443.500,00 ₫
  25.251.989  - 189.389.917  25.251.989 ₫ - 189.389.917 ₫
 31. Nhẫn nam Brava Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Brava

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - VS

  43.311.214,00 ₫
  16.484.087  - 184.077.263  16.484.087 ₫ - 184.077.263 ₫
 32. Nhẫn nam Edmondo Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Edmondo

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.09 crt - VS

  52.274.319,00 ₫
  20.307.032  - 225.037.395  20.307.032 ₫ - 225.037.395 ₫
 33. Nhẫn nam Ephore Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ephore

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.336 crt - VS

  62.910.435,00 ₫
  23.075.559  - 265.578.461  23.075.559 ₫ - 265.578.461 ₫
 34. Nhẫn nam Fabian Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fabian

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.72 crt - VS

  55.836.634,00 ₫
  22.962.005  - 231.715.383  22.962.005 ₫ - 231.715.383 ₫
 35. Nhẫn nam Forte Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Forte

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - VS

  44.230.453,00 ₫
  16.957.224  - 192.390.955  16.957.224 ₫ - 192.390.955 ₫
 36. Nhẫn nam Grande Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Grande

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - VS

  59.429.230,00 ₫
  18.444.225  - 240.880.721  18.444.225 ₫ - 240.880.721 ₫
 37. Nhẫn nam Kenric Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kenric

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - VS

  45.703.395,00 ₫
  17.392.510  - 199.731.335  17.392.510 ₫ - 199.731.335 ₫
 38. Nhẫn nam Maschille Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Maschille

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.154 crt - VS

  52.403.013,00 ₫
  27.685.264  - 211.316.429  27.685.264 ₫ - 211.316.429 ₫
 39. Nhẫn nam Philemon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Philemon

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  47.771.138,00 ₫
  17.354.659  - 212.222.146  17.354.659 ₫ - 212.222.146 ₫
 40. Nhẫn nam Quera Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  33.905.795,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 41. Nhẫn nam Warian Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Warian

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - VS

  45.802.888,00 ₫
  16.313.757  - 206.909.492  16.313.757 ₫ - 206.909.492 ₫
 42. Nhẫn nam Senon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - VS

  52.871.283,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 43. Nhẫn nam Roman Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  59.933.188,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 44. Nhẫn nam Salamon Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Salamon

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  66.332.161,00 ₫
  18.168.454  - 288.099.778  18.168.454 ₫ - 288.099.778 ₫
 45. Nhẫn nam Arlo Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Arlo

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - VS

  50.749.467,00 ₫
  13.288.386  - 226.091.816  13.288.386 ₫ - 226.091.816 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Bartoni Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bartoni

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - VS

  66.666.330,00 ₫
  15.386.409  - 288.816.240  15.386.409 ₫ - 288.816.240 ₫
 48. Nhẫn nam Bertlan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bertlan

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.192 crt - VS

  63.339.772,00 ₫
  18.974.138  - 275.608.962  18.974.138 ₫ - 275.608.962 ₫
 49. Nhẫn nam Damian Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  57.191.697,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 50. Nhẫn nam Dantae Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dantae

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - VS

  81.946.218,00 ₫
  18.071.123  - 353.757.654  18.071.123 ₫ - 353.757.654 ₫
 51. Nhẫn nam Elumelm Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  33.378.046,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 52. Nhẫn nam Fransisco Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fransisco

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  36.662.425,00 ₫
  11.211.990  - 158.081.772  11.211.990 ₫ - 158.081.772 ₫
 53. Nhẫn nam Galeno Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Galeno

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.09 crt - AAA

  75.303.918,00 ₫
  16.795.006  - 322.368.404  16.795.006 ₫ - 322.368.404 ₫
 54. Nhẫn nam Guido Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Guido

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  40.300.442,00 ₫
  12.044.711  - 170.572.585  12.044.711 ₫ - 170.572.585 ₫
 55. Nhẫn nam Lisandro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Lisandro

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  49.795.623,00 ₫
  13.088.316  - 214.047.102  13.088.316 ₫ - 214.047.102 ₫
 56. Nhẫn nam Monte Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Monte

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Đen & Đá Onyx Đen

  2.808 crt - AAA

  83.557.585,00 ₫
  14.494.749  - 675.058.118  14.494.749 ₫ - 675.058.118 ₫
 57. Nhẫn nam Navarro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Navarro

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - VS

  51.461.065,00 ₫
  14.684.815  - 221.306.375  14.684.815 ₫ - 221.306.375 ₫
 58. Nhẫn nam Nesto Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nesto

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  57.343.101,00 ₫
  16.462.998  - 263.402.032  16.462.998 ₫ - 263.402.032 ₫
 59. Nhẫn nam Nicolas Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicolas

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - VS

  49.462.534,00 ₫
  13.829.113  - 210.113.304  13.829.113 ₫ - 210.113.304 ₫
 60. Nhẫn nam Oliverios Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Oliverios

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - VS

  47.033.586,00 ₫
  13.201.328  - 199.055.427  13.201.328 ₫ - 199.055.427 ₫
 61. Nhẫn nam Pedro Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Pedro

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - VS

  49.200.823,00 ₫
  15.102.527  - 221.914.695  15.102.527 ₫ - 221.914.695 ₫
 62. Nhẫn nam Rafael Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - VS

  55.967.491,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 63. Nhẫn nam Reyes Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  2.86 crt - SI

  693.448.817,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 64. Nhẫn nam Agustin Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  31.020.471,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫

You’ve viewed 60 of 211 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng