Đang tải...
Tìm thấy 1338 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Deangelo Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  21.034.311,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.246.791,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 3. Nhẫn nam Goetzinger Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  17.330.326,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 4. Nhẫn nam Daphine Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 5. Nhẫn nam Ramses Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  26.117.153,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 6. Nhẫn nam Malachi Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  33.525.124,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 7. Nhẫn nam Hercules Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.925.471,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 8. Nhẫn nam Solfrid Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.436.046,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Moade Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Moade

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.124 crt - AAA

  24.467.932,00 ₫
  9.507.346  - 1.643.312.387  9.507.346 ₫ - 1.643.312.387 ₫
 11. Nhẫn nam Krista Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Krista

  Vàng 9K
  14.653.723,00 ₫
  9.231.845  - 25.790.552  9.231.845 ₫ - 25.790.552 ₫
 12. Nhẫn nam Abel Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.139.339,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 13. Nhẫn nam Quera Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  19.871.746,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 14. Nhẫn nam Cassant Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cassant

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  6.650.952,00 ₫
  5.054.723  - 63.268.938  5.054.723 ₫ - 63.268.938 ₫
 15. Nhẫn nam Rodas Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - VS

  52.802.071,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 16. Nhẫn nam Keavy Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.055 crt - AAA

  18.979.545,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 17. Nhẫn nam Graveler Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.668 crt - VS

  45.637.427,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 18. Nhẫn nam Zwick Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - VS

  58.804.149,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Vanhoy Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 9K & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  807.468.848,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 21. Nhẫn nam Sporty Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  43.231.188,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 22. Nhẫn nam Inanna Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Inanna

  Vàng 9K
  11.490.466,00 ₫
  7.468.802  - 86.178.495  7.468.802 ₫ - 86.178.495 ₫
 23. Nhẫn nam Marcellus Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcellus

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.817.327,00 ₫
  9.493.017  - 133.411.069  9.493.017 ₫ - 133.411.069 ₫
 24. Nhẫn nam Feratibes Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Feratibes

  Vàng 9K
  11.977.121,00 ₫
  7.785.128  - 89.828.407  7.785.128 ₫ - 89.828.407 ₫
 25. Nhẫn nam Dollaro Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dollaro

  Vàng 9K
  7.462.043,00 ₫
  5.223.430  - 55.965.322  5.223.430 ₫ - 55.965.322 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Beamard Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 28. Nhẫn Pinky của Nam Drand Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Drand

  Vàng 9K
  13.004.504,00 ₫
  8.452.927  - 97.533.780  8.452.927 ₫ - 97.533.780 ₫
 29. Nhẫn nam Apirka Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Apirka

  Vàng 9K
  10.544.192,00 ₫
  6.853.724  - 18.557.777  6.853.724 ₫ - 18.557.777 ₫
 30. Nhẫn nam Hitmonchan Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hitmonchan

  Vàng 9K
  15.275.560,00 ₫
  9.623.602  - 114.566.700  9.623.602 ₫ - 114.566.700 ₫
 31. Nhẫn Pinky của Nam Sparo Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sparo

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  15.843.324,00 ₫
  9.577.641  - 172.559.763  9.577.641 ₫ - 172.559.763 ₫
 32. Nhẫn nam Bellanca Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 33. Nhẫn nam Machis Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  34.309.179,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 34. Nhẫn Pinky của Nam Bebdoo Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bebdoo

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  16.762.561,00 ₫
  8.154.175  - 207.774.660  8.154.175 ₫ - 207.774.660 ₫
 35. Nhẫn Pinky của Nam Talgo Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talgo

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.64 crt - AAA

  22.494.276,00 ₫
  11.412.060  - 192.093.550  11.412.060 ₫ - 192.093.550 ₫
 36. Nhẫn nam Cyhtuq Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cyhtuq

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  30.199.648,00 ₫
  15.324.226  - 237.893.202  15.324.226 ₫ - 237.893.202 ₫
 37. Nhẫn Pinky của Nam Meavia Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Meavia

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.158 crt - VS

  11.436.392,00 ₫
  7.494.487  - 114.850.581  7.494.487 ₫ - 114.850.581 ₫
 38. Nhẫn nam Dvina Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dvina

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.416 crt - AA

  18.411.781,00 ₫
  7.205.198  - 1.045.794.633  7.205.198 ₫ - 1.045.794.633 ₫
 39. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - A Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - A

  Vàng 9K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.876 crt - AAA

  33.498.087,00 ₫
  15.296.108  - 270.823.524  15.296.108 ₫ - 270.823.524 ₫
 40. Nhẫn nam Allame Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.600.343,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 41. Nhẫn Pinky của Nam Talisis Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talisis

  Vàng 9K
  18.060.309,00 ₫
  13.003.422  - 135.452.317  13.003.422 ₫ - 135.452.317 ₫
 42. Nhẫn nam Reece Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.24 crt - VS

  194.526.831,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 43. Nhẫn Pinky của Nam Puzeni Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Puzeni

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
  5.816.879  - 90.315.060  5.816.879 ₫ - 90.315.060 ₫
 44. Nhẫn nam Frazier Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Frazier

  Vàng 9K
  6.569.842,00 ₫
  4.993.079  - 49.273.815  4.993.079 ₫ - 49.273.815 ₫
 45. Nhẫn nam Kuchi Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng 9K & Đá Opal Đen

  0.8 crt - AAA

  14.302.250,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Dragos Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - VS

  30.091.502,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 48. Nhẫn nam Orion Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Orion

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  34.336.216,00 ₫
  11.106.549  - 172.762.536  11.106.549 ₫ - 172.762.536 ₫
 49. Nhẫn nam Dossleyn Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng 9K
  6.083.187,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 50. Nhẫn nam Heroic Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  23.873.132,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 51. Nhẫn nam Leon Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Leon

  Vàng 9K
  15.221.488,00 ₫
  8.371.818  - 114.161.160  8.371.818 ₫ - 114.161.160 ₫
 52. Nhẫn nam No Rush Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  24.008.314,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 53. Nhẫn Pinky của Nam Bazot Vàng 9K

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bazot

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  13.139.685,00 ₫
  8.400.206  - 103.603.443  8.400.206 ₫ - 103.603.443 ₫
 54. Nhẫn nam Hwardi Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardi

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  13.139.685,00 ₫
  7.679.686  - 29.743.272  7.679.686 ₫ - 29.743.272 ₫
 55. Nhẫn nam Hector Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  29.334.483,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 56. Nhẫn nam Backmos Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 57. Nhẫn nam Amir Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  23.927.205,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 58. Nhẫn nam Bastiodon Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.19 crt - VS1

  33.606.233,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 59. Nhẫn nam John Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA John

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  27.604.154,00 ₫
  13.365.168  - 170.937.575  13.365.168 ₫ - 170.937.575 ₫
 60. Nhẫn nam Prog Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Prog

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  19.060.655,00 ₫
  9.542.494  - 121.460.984  9.542.494 ₫ - 121.460.984 ₫
 61. Nhẫn nam Aubin Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Aubin

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen

  0.195 crt - AAA

  17.708.835,00 ₫
  9.417.315  - 141.941.050  9.417.315 ₫ - 141.941.050 ₫
 62. Nhẫn nam Andres Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng 9K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  19.736.565,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 63. Nhẫn nam Ayaan Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 9K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  17.871.054,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 64. Nhẫn nam Honoya Vàng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  81.244.352,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫

You’ve viewed 60 of 1338 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng