Đang tải...
Tìm thấy 6836 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  39.163.962,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  34.168.704,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 3. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  42.178.099,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  51.523.339,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  16.231.054,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  28.055.526,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 7. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  27.022.510,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  31.938.526,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  35.643.224,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bretha Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bretha

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  59.920.470,00 ₫
  8.087.508  - 173.376.536  8.087.508 ₫ - 173.376.536 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  24.707.427,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  57.874.251,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Glamira Bộ cô dâu Puffin Ring B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  30.480.985,00 ₫
  6.282.988  - 93.027.857  6.282.988 ₫ - 93.027.857 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  92.297.671,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 17. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Anethes - A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  30.172.498,00 ₫
  6.856.099  - 103.881.582  6.856.099 ₫ - 103.881.582 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Adelp

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  40.397.918,00 ₫
  10.341.459  - 126.961.655  10.341.459 ₫ - 126.961.655 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Glamira Bộ cô dâu Splendiferous Ring B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  38.014.912,00 ₫
  7.743.359  - 109.980.607  7.743.359 ₫ - 109.980.607 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  24.826.296,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 22. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  28.992.314,00 ₫
  7.259.399  - 82.895.829  7.259.399 ₫ - 82.895.829 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  27.413.075,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Wishelin

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.672 crt - VS

  70.955.323,00 ₫
  12.932.485  - 211.032.017  12.932.485 ₫ - 211.032.017 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  52.559.183,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  56.699.728,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  59.770.469,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Travis

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  3.19 crt - VS

  47.954.488,00 ₫
  9.885.235  - 254.885.582  9.885.235 ₫ - 254.885.582 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  33.730.027,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  26.405.532,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.757  6.237.706 ₫ - 78.480.757 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Bạch Kim 950 & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  21.868.762,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  30.882.869,00 ₫
  7.556.567  - 87.876.934  7.556.567 ₫ - 87.876.934 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  64.850.633,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Charlize

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  28.842.313,00 ₫
  6.643.836  - 84.098.653  6.643.836 ₫ - 84.098.653 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.539.484,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 37. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  121.873.004,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 38. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - SET

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.912 crt - VS

  150.788.905,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.794.740  - 1.719.345.618  14.794.740 ₫ - 1.719.345.618 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Santafe

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  2.122 crt - AAA

  112.389.086,00 ₫
  15.579.548  - 313.059.829  15.579.548 ₫ - 313.059.829 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Alom

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  37.021.519,00 ₫
  9.230.898  - 111.607.953  9.230.898 ₫ - 111.607.953 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Cuenca

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.702 crt - VS

  44.459.220,00 ₫
  7.153.267  - 135.211.618  7.153.267 ₫ - 135.211.618 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.924.168.238,00 ₫
  11.123.720  - 2.545.261.520  11.123.720 ₫ - 2.545.261.520 ₫
 43. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wynari - C

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  34.134.741,00 ₫
  7.492.888  - 100.683.479  7.492.888 ₫ - 100.683.479 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Jofor - C Platin trắng

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jofor - C

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  23.247.057,00 ₫
  5.850.537  - 66.565.716  5.850.537 ₫ - 66.565.716 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Sanmarina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  21.979.140,00 ₫
  4.689.034  - 51.594.094  4.689.034 ₫ - 51.594.094 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Yup

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  34.024.366,00 ₫
  8.517.695  - 117.905.101  8.517.695 ₫ - 117.905.101 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Bạch Kim 950 & Đá Opal Đen

  12 crt - AAA

  203.135.827,00 ₫
  30.502.213  - 18.013.909.903  30.502.213 ₫ - 18.013.909.903 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  62.776.116,00 ₫
  10.955.608  - 170.730.320  10.955.608 ₫ - 170.730.320 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  49.304.481,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  44.617.710,00 ₫
  7.850.905  - 133.287.098  7.850.905 ₫ - 133.287.098 ₫
 52. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  24.104.602,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 53. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  52.505.410,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  31.236.643,00 ₫
  7.769.963  - 85.740.157  7.769.963 ₫ - 85.740.157 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Mila

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  34.675.306,00 ₫
  8.293.545  - 98.829.719  8.293.545 ₫ - 98.829.719 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Candita

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  4 crt - VS

  2.131.639.894,00 ₫
  9.915.518  - 7.445.356.217  9.915.518 ₫ - 7.445.356.217 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  33.030.974,00 ₫
  7.983.924  - 93.636.346  7.983.924 ₫ - 93.636.346 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Antonia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Antonia

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  1.3 crt - AAA

  35.912.091,00 ₫
  8.969.390  - 203.305.633  8.969.390 ₫ - 203.305.633 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Lecta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  42.696.020,00 ₫
  6.962.230  - 91.216.542  6.962.230 ₫ - 91.216.542 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  31.896.074,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 62. Glamira Bộ cô dâu Lovebirds-Ring B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  34.839.455,00 ₫
  7.330.153  - 104.574.972  7.330.153 ₫ - 104.574.972 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Jutug

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  26.023.460,00 ₫
  6.261.762  - 75.127.001  6.261.762 ₫ - 75.127.001 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  20.235.752,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Legume

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  48.517.691,00 ₫
  8.334.299  - 121.400.361  8.334.299 ₫ - 121.400.361 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  33.619.649,00 ₫
  7.303.266  - 92.758.987  7.303.266 ₫ - 92.758.987 ₫

You’ve viewed 60 of 6836 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng