Đang tải...
Tìm thấy 4261 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  44.120.684,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  36.485.608,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Marron

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  31.689.352,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Nhẫn GLAMIRA Norene

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  55.735.518,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Jill

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  60.085.673,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 8. Nhẫn GLAMIRA Amanlia

  Nhẫn GLAMIRA Amanlia

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  53.426.610,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Lizzeth

  Nhẫn GLAMIRA Lizzeth

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.56 crt - VS

  155.013.144,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  115.886.081,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  80.222.375,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  19.836.599,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  112.928.300,00 ₫
 15. Bảo hành trọn đời
 16. Nhẫn GLAMIRA Cattleye

  Nhẫn GLAMIRA Cattleye

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.64 crt - SI

  86.738.147,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Lisvette

  Nhẫn GLAMIRA Lisvette

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  45.905.086,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  48.611.428,00 ₫
 19. Xem Bộ Set
  Nhẫn GLAMIRA Dajana
 20. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  34.263.217,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  33.979.334,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Vàng

  0.184 crt - AAA

  34.525.467,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  28.685.608,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  37.913.129,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  27.066.129,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Atalente

  Nhẫn GLAMIRA Atalente

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.684 crt - VS

  78.673.191,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Kalicia

  Nhẫn GLAMIRA Kalicia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.3 crt - VS

  66.182.379,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  45.348.135,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  61.191.460,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  47.632.711,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.566 crt - SI

  79.267.993,00 ₫
 32. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 33. Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  35.758.328,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Liyona

  Nhẫn GLAMIRA Liyona

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  2.2 crt - VS

  142.403.373,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Nedria

  Nhẫn GLAMIRA Nedria

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.54 crt - VS

  82.277.141,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  21.247.898,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.394.136.898,00 ₫
 38. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 39. Xem Bộ Set
  Nhẫn GLAMIRA Melpomene
 40. /

  Nhẫn GLAMIRA Lillith

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  68.721.096,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Garmisch

  Nhẫn GLAMIRA Garmisch

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.123 crt - AAA

  26.882.281,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Nhẫn GLAMIRA Yolanda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  39.767.825,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4261 products