Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  12.646.920,00 ₫
  6.665.062  - 82.216.589  6.665.062 ₫ - 82.216.589 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  11.916.168,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  29.165.238,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  18.186.138,00 ₫
  9.297.125  - 113.999.455  9.297.125 ₫ - 113.999.455 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  29.032.219,00 ₫
  11.299.473  - 252.380.875  11.299.473 ₫ - 252.380.875 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  32.909.842,00 ₫
  12.568.241  - 277.781.701  12.568.241 ₫ - 277.781.701 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Kenina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.72 crt - AAA

  19.595.000,00 ₫
  9.845.613  - 164.008.654  9.845.613 ₫ - 164.008.654 ₫
 8. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  14.426.534,00 ₫
  7.683.925  - 95.659.920  7.683.925 ₫ - 95.659.920 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  13.647.952,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  16.995.767,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  14.919.267,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Eugeny

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.412 crt - AAA

  17.213.125,00 ₫
  9.288.634  - 143.178.564  9.288.634 ₫ - 143.178.564 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  28.589.296,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  27.269.586,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  31.475.509,00 ₫
  12.913.522  - 197.857.550  12.913.522 ₫ - 197.857.550 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  13.357.293,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  13.505.594,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Chelinde

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  22.111.874,00 ₫
  11.718.905  - 137.051.231  11.718.905 ₫ - 137.051.231 ₫
 22. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  15.639.546,00 ₫
  7.675.434  - 105.876.848  7.675.434 ₫ - 105.876.848 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  27.311.472,00 ₫
  11.299.473  - 218.164.056  11.299.473 ₫ - 218.164.056 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Enedina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  18.817.551,00 ₫
  8.132.508  - 127.853.164  8.132.508 ₫ - 127.853.164 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Sarette

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  14.871.437,00 ₫
  7.213.549  - 102.027.814  7.213.549 ₫ - 102.027.814 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  26.952.323,00 ₫
  12.877.296  - 171.961.445  12.877.296 ₫ - 171.961.445 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  16.587.655,00 ₫
  9.104.672  - 112.556.065  9.104.672 ₫ - 112.556.065 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Aquamarine (Lab Created)

  2.8 crt - AAA

  24.500.542,00 ₫
  11.358.907  - 147.749.292  11.358.907 ₫ - 147.749.292 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Belial

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.935 crt - AAA

  24.760.070,00 ₫
  11.487.681  - 160.697.349  11.487.681 ₫ - 160.697.349 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  15.168.040,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  17.667.085,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  20.125.658,00 ₫
  10.549.478  - 144.494.596  10.549.478 ₫ - 144.494.596 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  4 crt - AAA

  19.002.928,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  16.306.902,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  17.429.633,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  19.791.980,00 ₫
  10.492.025  - 129.282.402  10.492.025 ₫ - 129.282.402 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Darika

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.892 crt - AAA

  18.960.474,00 ₫
  10.231.082  - 136.952.174  10.231.082 ₫ - 136.952.174 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Erletta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.432 crt - AAA

  43.560.641,00 ₫
  16.819.730  - 303.408.938  16.819.730 ₫ - 303.408.938 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  23.599.133,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Fleurette

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  14.177.761,00 ₫
  7.981.093  - 112.994.741  7.981.093 ₫ - 112.994.741 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Ines

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.126 crt - AAA

  19.569.527,00 ₫
  10.494.855  - 141.027.626  10.494.855 ₫ - 141.027.626 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Nevasia

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.66 crt - AAA

  41.267.067,00 ₫
  16.535.863  - 366.691.651  16.535.863 ₫ - 366.691.651 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Gavrilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  19.298.397,00 ₫
  8.502.977  - 134.150.299  8.502.977 ₫ - 134.150.299 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Flannery

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.3 crt - AAA

  19.843.206,00 ₫
  9.607.878  - 146.504.018  9.607.878 ₫ - 146.504.018 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  19.468.773,00 ₫
  9.183.917  - 130.386.168  9.183.917 ₫ - 130.386.168 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  48.046.752,00 ₫
  18.384.817  - 463.526.103  18.384.817 ₫ - 463.526.103 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Elonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.168 crt - AAA

  23.298.567,00 ₫
  10.593.344  - 162.225.637  10.593.344 ₫ - 162.225.637 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Annicetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.248 crt - AAA

  32.385.977,00 ₫
  13.518.047  - 223.965.914  13.518.047 ₫ - 223.965.914 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  18.700.947,00 ₫
  10.346.836  - 1.059.688.369  10.346.836 ₫ - 1.059.688.369 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  21.337.539,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Flanna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  15.353.416,00 ₫
  8.107.319  - 93.579.743  8.107.319 ₫ - 93.579.743 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Emiliana

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.03 crt - AAA

  29.773.725,00 ₫
  11.590.698  - 246.211.092  11.590.698 ₫ - 246.211.092 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  17.419.161,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Florella

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  17.662.839,00 ₫
  9.488.161  - 111.409.845  9.488.161 ₫ - 111.409.845 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Marseille

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.264 crt - AAA

  28.196.469,00 ₫
  12.469.751  - 209.546.172  12.469.751 ₫ - 209.546.172 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Diviana

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.29 crt - AAA

  32.513.618,00 ₫
  12.996.164  - 224.546.101  12.996.164 ₫ - 224.546.101 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Elwanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.584 crt - AAA

  31.167.303,00 ₫
  12.693.334  - 300.182.533  12.693.334 ₫ - 300.182.533 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  23.467.245,00 ₫
  10.882.022  - 210.083.902  10.882.022 ₫ - 210.083.902 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Gerroldine

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.076 crt - AAA

  17.806.329,00 ₫
  9.509.388  - 111.876.826  9.509.388 ₫ - 111.876.826 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Hilaire

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  16.280.299,00 ₫
  8.859.580  - 109.301.368  8.859.580 ₫ - 109.301.368 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Karol

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  23.870.263,00 ₫
  12.693.336  - 154.329.455  12.693.336 ₫ - 154.329.455 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  16.502.750,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  25.951.291,00 ₫
  12.304.186  - 178.966.130  12.304.186 ₫ - 178.966.130 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng