Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Fiorentina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Fiorentina

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  21.046.206,00 ₫
  10.241.383  - 142.049.191  10.241.383 ₫ - 142.049.191 ₫
 2. Nhẫn Erlene Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  11.747.852,00 ₫
  6.401.135  - 84.272.428  6.401.135 ₫ - 84.272.428 ₫
 3. Nhẫn Adielle Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.798.165,00 ₫
  10.322.493  - 166.354.912  10.322.493 ₫ - 166.354.912 ₫
 4. Nhẫn Klothilde Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.7 crt - AAA

  14.277.375,00 ₫
  6.927.803  - 86.840.880  6.927.803 ₫ - 86.840.880 ₫
 5. Nhẫn Florry Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  13.108.591,00 ₫
  7.045.682  - 106.861.327  7.045.682 ₫ - 106.861.327 ₫
 6. Nhẫn Geseddo Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Geseddo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.132 crt - AAA

  18.137.901,00 ₫
  9.189.668  - 153.715.396  9.189.668 ₫ - 153.715.396 ₫
 7. Nhẫn Frania Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  22.762.747,00 ₫
  10.575.553  - 169.910.193  10.575.553 ₫ - 169.910.193 ₫
 8. Nhẫn Amoldine Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  41.319.174,00 ₫
  15.973.099  - 422.930.260  15.973.099 ₫ - 422.930.260 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Chaitali Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Chaitali

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  31.827.238,00 ₫
  13.301.903  - 240.921.275  13.301.903 ₫ - 240.921.275 ₫
 11. Nhẫn Stigen Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  11.071.131,00 ₫
  5.819.582  - 73.065.845  5.819.582 ₫ - 73.065.845 ₫
 12. Nhẫn Enrichetta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Enrichetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski & Đá Thạch Anh Tím

  2.196 crt - AAA

  17.015.891,00 ₫
  7.747.276  - 121.325.795  7.747.276 ₫ - 121.325.795 ₫
 13. Nhẫn Galyena Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  12 crt - AAA

  24.860.770,00 ₫
  10.006.166  - 206.787.828  10.006.166 ₫ - 206.787.828 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Ervette Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  11.641.597,00 ₫
  6.337.869  - 76.202.059  6.337.869 ₫ - 76.202.059 ₫
 16. Nhẫn Gianina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  15.179.580,00 ₫
  8.171.748  - 119.271.033  8.171.748 ₫ - 119.271.033 ₫
 17. Nhẫn Korilla Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.452.266,00 ₫
  5.574.902  - 69.807.955  5.574.902 ₫ - 69.807.955 ₫
 18. Nhẫn Koralise Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Koralise

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.95 crt - AAA

  13.923.198,00 ₫
  7.905.439  - 105.090.443  7.905.439 ₫ - 105.090.443 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Krystaleen Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Krystaleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  5.4 crt - AAA

  16.710.381,00 ₫
  8.054.139  - 99.372.252  8.054.139 ₫ - 99.372.252 ₫
 21. Nhẫn Iride Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Iride

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.87 crt - AAA

  15.214.998,00 ₫
  8.192.025  - 113.823.199  8.192.025 ₫ - 113.823.199 ₫
 22. Nhẫn Tenora Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
  7.340.379  - 85.326.843  7.340.379 ₫ - 85.326.843 ₫
 23. Nhẫn Coetta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  7 crt - AAA

  19.645.992,00 ₫
  9.199.131  - 134.168.088  9.199.131 ₫ - 134.168.088 ₫
 24. Nhẫn Belita Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Belita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.162 crt - AAA

  20.991.864,00 ₫
  8.663.811  - 158.095.293  8.663.811 ₫ - 158.095.293 ₫
 25. Nhẫn Franisbel Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.921.155,00 ₫
  6.715.838  - 88.638.804  6.715.838 ₫ - 88.638.804 ₫
 26. Nhẫn Jayeline Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  22.302.317,00 ₫
  10.638.819  - 159.812.101  10.638.819 ₫ - 159.812.101 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Anuja Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  13.727.456,00 ₫
  7.436.088  - 95.573.638  7.436.088 ₫ - 95.573.638 ₫
 29. Nhẫn Kristelle Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Kristelle

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAA

  14.879.476,00 ₫
  6.928.074  - 104.346.946  6.928.074 ₫ - 104.346.946 ₫
 30. Nhẫn Chastina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.8 crt - AAA

  14.901.105,00 ₫
  7.824.330  - 93.694.607  7.824.330 ₫ - 93.694.607 ₫
 31. Nhẫn Flaviana Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  13.125.355,00 ₫
  7.269.003  - 86.935.508  7.269.003 ₫ - 86.935.508 ₫
 32. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  13.590.652,00 ₫
  6.709.349  - 94.654.402  6.709.349 ₫ - 94.654.402 ₫
 33. Nhẫn Floramaria Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  14.383.629,00 ₫
  7.885.703  - 99.615.580  7.885.703 ₫ - 99.615.580 ₫
 34. Nhẫn Fabiana Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  14.505.022,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 35. Nhẫn Allonia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Allonia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  15.46 crt - AAA

  35.248.964,00 ₫
  13.504.135  - 324.301.506  13.504.135 ₫ - 324.301.506 ₫
 36. Nhẫn Octaves Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Octaves

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  15.18 crt - AAA

  28.802.947,00 ₫
  11.376.911  - 256.359.050  11.376.911 ₫ - 256.359.050 ₫
 37. Nhẫn Ines Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ines

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.126 crt - AAA

  17.026.166,00 ₫
  9.172.094  - 126.408.643  9.172.094 ₫ - 126.408.643 ₫
 38. Nhẫn Enedina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Enedina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  16.305.915,00 ₫
  7.101.106  - 114.431.515  7.101.106 ₫ - 114.431.515 ₫
 39. Nhẫn Gracianna Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  12.541.909,00 ₫
  6.889.412  - 109.727.185  6.889.412 ₫ - 109.727.185 ₫
 40. Nhẫn Landra Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  18.012.994,00 ₫
  9.151.817  - 109.943.477  9.151.817 ₫ - 109.943.477 ₫
 41. Nhẫn Senta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.8 crt - AAA

  14.051.081,00 ₫
  7.238.992  - 88.828.059  7.238.992 ₫ - 88.828.059 ₫
 42. Nhẫn Shirly Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  12 crt - AAA

  27.233.755,00 ₫
  10.987.588  - 220.373.620  10.987.588 ₫ - 220.373.620 ₫
 43. Nhẫn Carin Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  4 crt - AAA

  16.235.081,00 ₫
  7.783.235  - 104.373.985  7.783.235 ₫ - 104.373.985 ₫
 44. Nhẫn Francena Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Francena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.82 crt - AAA

  15.952.551,00 ₫
  8.295.845  - 1.221.639.321  8.295.845 ₫ - 1.221.639.321 ₫
 45. Nhẫn Gatita Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Gatita

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  13.341.646,00 ₫
  7.532.337  - 82.690.795  7.532.337 ₫ - 82.690.795 ₫
 46. Nhẫn Lamberta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Lamberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  20.769.355,00 ₫
  10.668.558  - 135.263.061  10.668.558 ₫ - 135.263.061 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Florentina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Florentina

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.748 crt - AAA

  14.419.046,00 ₫
  7.604.795  - 91.869.651  7.604.795 ₫ - 91.869.651 ₫
 49. Nhẫn Delcine Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Delcine

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  12.912.849,00 ₫
  7.052.982  - 85.718.873  7.052.982 ₫ - 85.718.873 ₫
 50. Nhẫn Erletta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Erletta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.432 crt - AAA

  37.246.142,00 ₫
  14.525.570  - 271.188.516  14.525.570 ₫ - 271.188.516 ₫
 51. Nhẫn Terrence Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Terrence

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  7 crt - AAA

  19.893.915,00 ₫
  8.689.495  - 133.857.164  8.689.495 ₫ - 133.857.164 ₫
 52. Nhẫn Ephrata Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ephrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  20.248.092,00 ₫
  8.959.859  - 155.513.313  8.959.859 ₫ - 155.513.313 ₫
 53. Nhẫn Leantin Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Leantin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.42 crt - AAA

  14.500.427,00 ₫
  7.824.330  - 103.427.712  7.824.330 ₫ - 103.427.712 ₫
 54. Nhẫn Jaisalia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  27.977.526,00 ₫
  10.777.785  - 250.965.294  10.777.785 ₫ - 250.965.294 ₫
 55. Nhẫn Florite Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Florite

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.432 crt - AAA

  32.925.185,00 ₫
  13.008.558  - 272.945.879  13.008.558 ₫ - 272.945.879 ₫
 56. Nhẫn Alewina Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Alewina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  15.366 crt - AAA

  36.807.341,00 ₫
  14.653.722  - 330.141.365  14.653.722 ₫ - 330.141.365 ₫
 57. Nhẫn Belindra Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Belindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  15.264 crt - AAA

  30.042.566,00 ₫
  11.148.724  - 279.461.649  11.148.724 ₫ - 279.461.649 ₫
 58. Nhẫn Elwira Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elwira

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.68 crt - AAA

  20.273.507,00 ₫
  9.981.834  - 157.568.079  9.981.834 ₫ - 157.568.079 ₫
 59. Nhẫn Chimera Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Chimera

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  16.128.827,00 ₫
  8.029.806  - 112.201.013  8.029.806 ₫ - 112.201.013 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Gwendoly Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Gwendoly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.36 crt - AAA

  15.856.301,00 ₫
  8.626.770  - 128.233.597  8.626.770 ₫ - 128.233.597 ₫
 62. Nhẫn Herocia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Herocia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski & Kim Cương

  1.754 crt - AAA

  17.499.573,00 ₫
  7.178.161  - 93.140.363  7.178.161 ₫ - 93.140.363 ₫
 63. Nhẫn Hanna Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  24.352.757,00 ₫
  12.009.023  - 194.716.081  12.009.023 ₫ - 194.716.081 ₫
 64. Nhẫn Isabelita Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Isabelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.246 crt - AAA

  15.183.366,00 ₫
  8.131.194  - 113.241.922  8.131.194 ₫ - 113.241.922 ₫
 65. Nhẫn Modenia Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  24.907.003,00 ₫
  9.841.244  - 231.566.679  9.841.244 ₫ - 231.566.679 ₫
 66. Nhẫn Leraine Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  15.173.362,00 ₫
  7.745.924  - 97.547.294  7.745.924 ₫ - 97.547.294 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng