Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  3.3 crt - AAA

  15.799.169,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  11.010.512,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Fulvia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  17.380.671,00 ₫
  9.849.009  - 133.046.537  9.849.009 ₫ - 133.046.537 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski & Kim Cương

  14.32 crt - AAA

  38.064.439,00 ₫
  18.381.987  - 301.088.186  18.381.987 ₫ - 301.088.186 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  12 crt - AAA

  20.405.845,00 ₫
  11.299.473  - 218.164.056  11.299.473 ₫ - 218.164.056 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  2.8 crt - AAA

  14.750.306,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  13.457.482,00 ₫
  7.896.188  - 121.442.816  7.896.188 ₫ - 121.442.816 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  2 crt - AAA

  15.082.002,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  12 crt - AAA

  22.259.611,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  19.099.154,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Griseldis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  15.024 crt - AAA

  23.821.867,00 ₫
  12.444.279  - 261.409.136  12.444.279 ₫ - 261.409.136 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  19.533.302,00 ₫
  10.882.022  - 210.083.902  10.882.022 ₫ - 210.083.902 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Hamania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  12.108 crt - AAA

  22.815.740,00 ₫
  12.375.789  - 245.206.381  12.375.789 ₫ - 245.206.381 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Morville

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  15 crt - AAA

  26.120.535,00 ₫
  13.672.575  - 271.626.064  13.672.575 ₫ - 271.626.064 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Felinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  28.060.337,00 ₫
  14.106.159  - 182.984.975  14.106.159 ₫ - 182.984.975 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Ernaline

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  19.327.264,00 ₫
  9.854.669  - 155.631.330  9.854.669 ₫ - 155.631.330 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.338.430,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  27.768.545,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  23.018.380,00 ₫
  12.877.296  - 171.961.445  12.877.296 ₫ - 171.961.445 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  12.486.731,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  2.8 crt - AAA

  15.862.565,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Delcine

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  14.124.836,00 ₫
  8.189.393  - 97.584.435  8.189.393 ₫ - 97.584.435 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Giselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  15.341.529,00 ₫
  9.243.351  - 105.834.396  9.243.351 ₫ - 105.834.396 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Aristelia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.185 crt - AAA

  25.216.577,00 ₫
  12.391.921  - 201.579.229  12.391.921 ₫ - 201.579.229 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Crisanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.66 crt - AAA

  17.208.029,00 ₫
  9.806.556  - 152.716.252  9.806.556 ₫ - 152.716.252 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  14.532.665,00 ₫
  8.214.583  - 110.843.812  8.214.583 ₫ - 110.843.812 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Emiliana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  15.03 crt - AAA

  21.226.596,00 ₫
  11.590.698  - 246.211.092  11.590.698 ₫ - 246.211.092 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Elsjana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  4.8 crt - AAA

  24.949.126,00 ₫
  12.352.016  - 169.555.798  12.352.016 ₫ - 169.555.798 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Giesela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  25.136.200,00 ₫
  13.344.275  - 198.154.715  13.344.275 ₫ - 198.154.715 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Glena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.144 crt - AAA

  18.283.496,00 ₫
  10.202.780  - 161.801.114  10.202.780 ₫ - 161.801.114 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Karol

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  22.313.667,00 ₫
  12.693.336  - 154.329.455  12.693.336 ₫ - 154.329.455 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Terrence

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  19.385.001,00 ₫
  10.126.366  - 151.159.655  10.126.366 ₫ - 151.159.655 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  14.347.289,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Dabnia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  17.912.744,00 ₫
  9.990.517  - 144.055.919  9.990.517 ₫ - 144.055.919 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Chaitali

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  29.368.444,00 ₫
  15.489.548  - 268.965.704  15.489.548 ₫ - 268.965.704 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Frances

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.48 crt - AAA

  18.134.912,00 ₫
  10.733.722  - 141.211.591  10.733.722 ₫ - 141.211.591 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Giovel

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.01 crt - AAA

  21.424.143,00 ₫
  10.766.835  - 163.683.184  10.766.835 ₫ - 163.683.184 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Emilyah

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.2 crt - AAA

  20.316.411,00 ₫
  10.465.987  - 177.069.908  10.465.987 ₫ - 177.069.908 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Flannery

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  5.3 crt - AAA

  17.126.238,00 ₫
  9.607.878  - 146.504.018  9.607.878 ₫ - 146.504.018 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  15.452.756,00 ₫
  8.745.240  - 130.612.586  8.745.240 ₫ - 130.612.586 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Jaideth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  17.642.462,00 ₫
  9.799.481  - 147.353.072  9.799.481 ₫ - 147.353.072 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Lenneris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  30.518.345,00 ₫
  16.115.017  - 238.640.377  16.115.017 ₫ - 238.640.377 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Labella

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.696 crt - AAA

  16.052.753,00 ₫
  7.539.586  - 109.640.988  7.539.586 ₫ - 109.640.988 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Flossey

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.336 crt - AAA

  15.014.644,00 ₫
  8.712.410  - 1.114.353.207  8.712.410 ₫ - 1.114.353.207 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  16.490.864,00 ₫
  8.733.920  - 109.159.858  8.733.920 ₫ - 109.159.858 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Lahoma

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  34.967.380,00 ₫
  15.967.847  - 241.696.964  15.967.847 ₫ - 241.696.964 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.827.201,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Isabelita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  2.246 crt - AAA

  16.565.014,00 ₫
  9.382.029  - 127.244.673  9.382.029 ₫ - 127.244.673 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Octaves

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  15.18 crt - AAA

  25.119.502,00 ₫
  13.137.672  - 281.517.528  13.137.672 ₫ - 281.517.528 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  19.469.623,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  22.621.023,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.769.607,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  19.247.455,00 ₫
  10.622.212  - 162.904.886  10.622.212 ₫ - 162.904.886 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  27.541.566,00 ₫
  12.913.522  - 197.857.550  12.913.522 ₫ - 197.857.550 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Alanice

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.62 crt - AAA

  19.135.945,00 ₫
  10.770.514  - 159.112.446  10.770.514 ₫ - 159.112.446 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Alaricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.262 crt - AAA

  25.141.860,00 ₫
  13.396.633  - 230.475.319  13.396.633 ₫ - 230.475.319 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Aldonza

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.256 crt - AAA

  22.462.251,00 ₫
  11.770.698  - 192.324.558  11.770.698 ₫ - 192.324.558 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Amaleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  14 crt - AAA

  24.214.978,00 ₫
  12.735.787  - 213.423.512  12.735.787 ₫ - 213.423.512 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Dinelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  20.793.863,00 ₫
  10.879.192  - 179.602.918  10.879.192 ₫ - 179.602.918 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Elmina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski & Kim Cương

  4.288 crt - AAA

  24.241.580,00 ₫
  11.003.720  - 171.593.518  11.003.720 ₫ - 171.593.518 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng