Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  21.693.576,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  11.712.962,00 ₫
  6.665.062  - 82.216.589  6.665.062 ₫ - 82.216.589 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  15.657.661,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  14.883.890,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  12.288.619,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  22.593.853,00 ₫
  12.877.296  - 171.961.445  12.877.296 ₫ - 171.961.445 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  15.568.792,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.925.607,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Floynce

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.12 crt - AAA

  17.764.159,00 ₫
  10.124.951  - 140.532.345  10.124.951 ₫ - 140.532.345 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Shirly

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  24.140.544,00 ₫
  12.598.807  - 242.786.579  12.598.807 ₫ - 242.786.579 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Eugeny

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.412 crt - AAA

  15.996.150,00 ₫
  9.288.634  - 143.178.564  9.288.634 ₫ - 143.178.564 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  15.127.851,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  21.592.821,00 ₫
  12.304.186  - 178.966.130  12.304.186 ₫ - 178.966.130 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Thadia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  22.223.100,00 ₫
  11.551.642  - 169.838.810  11.551.642 ₫ - 169.838.810 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  18.674.628,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Elwira

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.68 crt - AAA

  21.256.030,00 ₫
  11.419.756  - 175.343.503  11.419.756 ₫ - 175.343.503 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Laurits

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.18 crt - AAA

  28.906.843,00 ₫
  15.949.734  - 307.413.633  15.949.734 ₫ - 307.413.633 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Emeraldina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  15.189.266,00 ₫
  8.639.109  - 116.221.144  8.639.109 ₫ - 116.221.144 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Fleurette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  13.187.200,00 ₫
  7.981.093  - 112.994.741  7.981.093 ₫ - 112.994.741 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Krystaleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  5.4 crt - AAA

  17.632.556,00 ₫
  9.322.596  - 113.574.928  9.322.596 ₫ - 113.574.928 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.713.994,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  22.456.308,00 ₫
  12.354.280  - 191.234.942  12.354.280 ₫ - 191.234.942 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  15.692.755,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  8.098.828  - 100.244.807  8.098.828 ₫ - 100.244.807 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  14.234.082,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Griseldis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.024 crt - AAA

  23.086.021,00 ₫
  12.444.279  - 261.409.136  12.444.279 ₫ - 261.409.136 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.140.318,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Diantha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.096 crt - AAA

  20.565.467,00 ₫
  11.023.531  - 173.447.286  11.023.531 ₫ - 173.447.286 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  13.372.577,00 ₫
  7.896.188  - 121.442.816  7.896.188 ₫ - 121.442.816 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  15.930.772,00 ₫
  9.182.219  - 123.070.168  9.182.219 ₫ - 123.070.168 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Agnolle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  20.305.940,00 ₫
  11.459.944  - 160.187.917  11.459.944 ₫ - 160.187.917 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Chelinde

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  21.121.313,00 ₫
  11.718.905  - 137.051.231  11.718.905 ₫ - 137.051.231 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Lalita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  22.998.570,00 ₫
  12.350.884  - 153.055.877  12.350.884 ₫ - 153.055.877 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  14.580.496,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Dabnia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  17.488.218,00 ₫
  9.990.517  - 144.055.919  9.990.517 ₫ - 144.055.919 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  20.750.844,00 ₫
  11.416.925  - 162.735.074  11.416.925 ₫ - 162.735.074 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Emiliana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.03 crt - AAA

  20.490.750,00 ₫
  11.590.698  - 246.211.092  11.590.698 ₫ - 246.211.092 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Everhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.228 crt - AAA

  23.243.379,00 ₫
  11.694.849  - 199.654.710  11.694.849 ₫ - 199.654.710 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Gracey

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.352 crt - AAA

  15.625.396,00 ₫
  9.537.689  - 134.206.905  9.537.689 ₫ - 134.206.905 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  19.749.244,00 ₫
  11.299.473  - 252.380.875  11.299.473 ₫ - 252.380.875 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Amobilis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.042 crt - AAA

  17.256.709,00 ₫
  9.891.461  - 113.574.926  9.891.461 ₫ - 113.574.926 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Allonia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.46 crt - AAA

  31.724.565,00 ₫
  15.526.906  - 356.036.042  15.526.906 ₫ - 356.036.042 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  18.822.929,00 ₫
  10.622.212  - 162.904.886  10.622.212 ₫ - 162.904.886 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Emersyn

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.508 crt - AAA

  16.250.866,00 ₫
  9.339.578  - 133.555.968  9.339.578 ₫ - 133.555.968 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Morville

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  15 crt - AAA

  25.384.689,00 ₫
  13.672.575  - 271.626.064  13.672.575 ₫ - 271.626.064 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  18.035.290,00 ₫
  10.337.214  - 155.079.449  10.337.214 ₫ - 155.079.449 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Giardena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.144 crt - AAA

  16.626.429,00 ₫
  9.530.613  - 116.192.837  9.530.613 ₫ - 116.192.837 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Hollie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  16.026.432,00 ₫
  9.309.011  - 123.834.311  9.309.011 ₫ - 123.834.311 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Karol

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  22.143.857,00 ₫
  12.693.336  - 154.329.455  12.693.336 ₫ - 154.329.455 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Felinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  27.890.527,00 ₫
  14.106.159  - 182.984.975  14.106.159 ₫ - 182.984.975 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Darnisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.112 crt - AAA

  28.091.752,00 ₫
  14.029.177  - 210.848.053  14.029.177 ₫ - 210.848.053 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Florencita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  19.661.793,00 ₫
  11.147.493  - 133.952.192  11.147.493 ₫ - 133.952.192 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Terrence

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  18.960.474,00 ₫
  10.126.366  - 151.159.655  10.126.366 ₫ - 151.159.655 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Leiani

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  20.662.825,00 ₫
  10.645.137  - 139.683.295  10.645.137 ₫ - 139.683.295 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Estefonia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.7 crt - AAA

  36.078.790,00 ₫
  18.023.970  - 356.021.895  18.023.970 ₫ - 356.021.895 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  19.328.115,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  22.479.515,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.345.081,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  27.117.039,00 ₫
  12.913.522  - 197.857.550  12.913.522 ₫ - 197.857.550 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Alanice

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.62 crt - AAA

  18.994.437,00 ₫
  10.770.514  - 159.112.446  10.770.514 ₫ - 159.112.446 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng