Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Kenina Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Kenina

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.72 crt - AAA

  16.892.064,00 ₫
  8.477.799  - 147.145.550  8.477.799 ₫ - 147.145.550 ₫
 2. Nhẫn Florenca Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Florenca

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  12.248.294,00 ₫
  6.932.130  - 89.044.350  6.932.130 ₫ - 89.044.350 ₫
 3. Nhẫn Ernesha Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  15.652.447,00 ₫
  7.989.252  - 99.980.572  7.989.252 ₫ - 99.980.572 ₫
 4. Nhẫn Alasdair Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Alasdair

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.372 crt - AAA

  28.013.214,00 ₫
  12.574.624  - 219.927.516  12.574.624 ₫ - 219.927.516 ₫
 5. Nhẫn Roch Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Roch

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.137 crt - AAA

  19.013.340,00 ₫
  9.875.040  - 126.192.348  9.875.040 ₫ - 126.192.348 ₫
 6. Nhẫn Stigen Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  10.962.985,00 ₫
  5.819.582  - 73.065.845  5.819.582 ₫ - 73.065.845 ₫
 7. Nhẫn Lacricia Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  23.282.928,00 ₫
  10.983.533  - 151.092.869  10.983.533 ₫ - 151.092.869 ₫
 8. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  13.644.725,00 ₫
  6.709.349  - 94.654.402  6.709.349 ₫ - 94.654.402 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ervette Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  11.641.597,00 ₫
  6.337.869  - 76.202.059  6.337.869 ₫ - 76.202.059 ₫
 11. Nhẫn Hollinda Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  14.227.088,00 ₫
  7.583.706  - 117.067.567  7.583.706 ₫ - 117.067.567 ₫
 12. Nhẫn Korilla Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.371.157,00 ₫
  5.574.902  - 69.807.955  5.574.902 ₫ - 69.807.955 ₫
 13. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  12.521.362,00 ₫
  6.711.783  - 85.097.038  6.711.783 ₫ - 85.097.038 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Franisbel Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.813.009,00 ₫
  6.715.838  - 88.638.804  6.715.838 ₫ - 88.638.804 ₫
 16. Nhẫn Lamberta Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Lamberta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  20.823.427,00 ₫
  10.668.558  - 135.263.061  10.668.558 ₫ - 135.263.061 ₫
 17. Nhẫn Floramaria Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  14.302.520,00 ₫
  7.885.703  - 99.615.580  7.885.703 ₫ - 99.615.580 ₫
 18. Nhẫn Landra Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  17.904.848,00 ₫
  9.151.817  - 109.943.477  9.151.817 ₫ - 109.943.477 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Mirshika Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Mirshika

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.276 crt - AAA

  32.145.456,00 ₫
  12.758.471  - 288.572.913  12.758.471 ₫ - 288.572.913 ₫
 21. Nhẫn Herocia Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Herocia

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Kim Cương

  1.754 crt - AAA

  17.391.427,00 ₫
  7.178.161  - 93.140.363  7.178.161 ₫ - 93.140.363 ₫
 22. Nhẫn Tirone Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Tirone

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  28.594.227,00 ₫
  11.340.142  - 223.455.768  11.340.142 ₫ - 223.455.768 ₫
 23. Nhẫn Gracianna Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  12.460.800,00 ₫
  6.889.412  - 109.727.185  6.889.412 ₫ - 109.727.185 ₫
 24. Nhẫn Coetta Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  20.646.338,00 ₫
  9.199.131  - 134.168.088  9.199.131 ₫ - 134.168.088 ₫
 25. Nhẫn Gavraila Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Gavraila

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  15.329.632,00 ₫
  8.273.135  - 129.125.799  8.273.135 ₫ - 129.125.799 ₫
 26. Nhẫn Fabiana Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  14.586.131,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Leraine Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  15.227.434,00 ₫
  7.745.924  - 97.547.294  7.745.924 ₫ - 97.547.294 ₫
 29. Nhẫn Imelda Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Imelda

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.708 crt - AAA

  22.018.976,00 ₫
  12.044.711  - 164.137.924  12.044.711 ₫ - 164.137.924 ₫
 30. Nhẫn Clorinda Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  14.044.322,00 ₫
  7.583.707  - 88.030.487  7.583.707 ₫ - 88.030.487 ₫
 31. Nhẫn Throop Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  20.940.764,00 ₫
  9.708.766  - 127.963.232  9.708.766 ₫ - 127.963.232 ₫
 32. Nhẫn Unfar Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Unfar

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.785 crt - AAA

  12.744.141,00 ₫
  6.792.892  - 85.421.469  6.792.892 ₫ - 85.421.469 ₫
 33. Nhẫn Fortnie Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  23.530.851,00 ₫
  10.430.638  - 175.006.551  10.430.638 ₫ - 175.006.551 ₫
 34. Nhẫn Chastina Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  14.955.178,00 ₫
  7.824.330  - 93.694.607  7.824.330 ₫ - 93.694.607 ₫
 35. Nhẫn Iride Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Iride

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.87 crt - AAA

  15.106.852,00 ₫
  8.192.025  - 113.823.199  8.192.025 ₫ - 113.823.199 ₫
 36. Nhẫn Pierce Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Pierce

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  21.830.803,00 ₫
  9.774.195  - 142.779.179  9.774.195 ₫ - 142.779.179 ₫
 37. Nhẫn Chimera Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Chimera

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  16.291.045,00 ₫
  8.029.806  - 112.201.013  8.029.806 ₫ - 112.201.013 ₫
 38. Nhẫn Fionnula Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Fionnula

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAA

  14.717.258,00 ₫
  7.968.975  - 115.540.012  7.968.975 ₫ - 115.540.012 ₫
 39. Nhẫn Gavrielle Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  16.073.403,00 ₫
  8.926.604  - 1.002.982.504  8.926.604 ₫ - 1.002.982.504 ₫
 40. Nhẫn Galyena Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  25.563.716,00 ₫
  10.006.166  - 206.787.828  10.006.166 ₫ - 206.787.828 ₫
 41. Nhẫn Senta Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  14.105.154,00 ₫
  7.238.992  - 88.828.059  7.238.992 ₫ - 88.828.059 ₫
 42. Nhẫn Klothilde Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  14.196.266,00 ₫
  6.927.803  - 86.840.880  6.927.803 ₫ - 86.840.880 ₫
 43. Nhẫn Chelinde Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Chelinde

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  18.800.563,00 ₫
  9.991.027  - 118.554.568  9.991.027 ₫ - 118.554.568 ₫
 44. Nhẫn Giovel Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Giovel

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.01 crt - AAA

  21.972.473,00 ₫
  9.216.705  - 144.401.357  9.216.705 ₫ - 144.401.357 ₫
 45. Nhẫn Divyata Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  16.973.985,00 ₫
  8.995.546  - 113.363.579  8.995.546 ₫ - 113.363.579 ₫
 46. Nhẫn Kenia Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Kenia

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.21 crt - AAA

  24.310.040,00 ₫
  10.846.999  - 174.384.716  10.846.999 ₫ - 174.384.716 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Tenora Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
  7.340.379  - 85.326.843  7.340.379 ₫ - 85.326.843 ₫
 49. Nhẫn Lamis Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Lamis

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  16.006.623,00 ₫
  8.088.205  - 110.930.310  8.088.205 ₫ - 110.930.310 ₫
 50. Nhẫn Flaviana Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  13.017.209,00 ₫
  7.269.003  - 86.935.508  7.269.003 ₫ - 86.935.508 ₫
 51. Nhẫn Annicetta Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Annicetta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.248 crt - AAA

  28.013.214,00 ₫
  11.564.004  - 198.136.186  11.564.004 ₫ - 198.136.186 ₫
 52. Nhẫn Evamarie Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  16.493.819,00 ₫
  8.881.453  - 138.210.025  8.881.453 ₫ - 138.210.025 ₫
 53. Nhẫn Alzbeta Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Alzbeta

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.27 crt - AAA

  35.580.971,00 ₫
  13.669.598  - 307.538.942  13.669.598 ₫ - 307.538.942 ₫
 54. Nhẫn Elrica Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  31.746.400,00 ₫
  11.954.139  - 231.228.730  11.954.139 ₫ - 231.228.730 ₫
 55. Nhẫn Lacoya Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Lacoya

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.13 crt - AAA

  17.242.457,00 ₫
  7.712.129  - 118.054.399  7.712.129 ₫ - 118.054.399 ₫
 56. Nhẫn Isabelita Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Isabelita

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.246 crt - AAA

  15.183.366,00 ₫
  8.131.194  - 113.241.922  8.131.194 ₫ - 113.241.922 ₫
 57. Nhẫn Adielle Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  23.798.511,00 ₫
  10.322.493  - 166.354.912  10.322.493 ₫ - 166.354.912 ₫
 58. Nhẫn Gaila Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Gaila

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.932 crt - AAA

  14.585.861,00 ₫
  7.949.779  - 109.456.826  7.949.779 ₫ - 109.456.826 ₫
 59. Nhẫn Erga Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Erga

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.228 crt - AAA

  16.548.432,00 ₫
  7.948.698  - 122.528.916  7.948.698 ₫ - 122.528.916 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Erlene Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  11.747.852,00 ₫
  6.401.135  - 84.272.428  6.401.135 ₫ - 84.272.428 ₫
 62. Nhẫn Florbela Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Florbela

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  18.628.612,00 ₫
  9.368.108  - 133.424.581  9.368.108 ₫ - 133.424.581 ₫
 63. Nhẫn Gaybriel Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Gaybriel

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.39 crt - AAA

  15.404.523,00 ₫
  7.946.534  - 106.590.967  7.946.534 ₫ - 106.590.967 ₫
 64. Nhẫn Hesperia Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  15.006.277,00 ₫
  7.510.708  - 95.357.349  7.510.708 ₫ - 95.357.349 ₫
 65. Nhẫn Hilary Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Hilary

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.154 crt - AAA

  16.068.807,00 ₫
  8.526.195  - 107.010.027  8.526.195 ₫ - 107.010.027 ₫
 66. Nhẫn Era Đá Topaz xanh London

  Nhẫn GLAMIRA Era

  Vàng Hồng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.828 crt - AAA

  18.677.548,00 ₫
  8.671.921  - 114.296.336  8.671.921 ₫ - 114.296.336 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng