Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  13.815.499,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  17.597.179,00 ₫
  10.346.836  - 1.059.688.369  10.346.836 ₫ - 1.059.688.369 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  27.513.830,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2 crt - AAA

  14.770.683,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  15.483.887,00 ₫
  9.104.672  - 112.556.065  9.104.672 ₫ - 112.556.065 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.8 crt - AAA

  15.551.246,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.812.400,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  12.175.412,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Erminne

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  4.28 crt - AAA

  15.210.776,00 ₫
  9.032.503  - 134.419.170  9.032.503 ₫ - 134.419.170 ₫
 11. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  13.351.068,00 ₫
  7.683.925  - 95.659.920  7.683.925 ₫ - 95.659.920 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  23.318.945,00 ₫
  12.107.489  - 195.933.033  12.107.489 ₫ - 195.933.033 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Nerina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.06 crt - AAA

  26.448.552,00 ₫
  13.369.746  - 227.574.387  13.369.746 ₫ - 227.574.387 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.027.111,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Gavraila

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  16.781.522,00 ₫
  9.615.519  - 144.721.004  9.615.519 ₫ - 144.721.004 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Peridot

  3.3 crt - AAA

  15.978.601,00 ₫
  9.297.125  - 113.999.455  9.297.125 ₫ - 113.999.455 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Lacole

  Vàng 14K & Đá Peridot

  3 crt - AAA

  15.967.848,00 ₫
  9.169.767  - 111.480.602  9.169.767 ₫ - 111.480.602 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Gardie

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.312 crt - AAA

  14.945.305,00 ₫
  8.596.656  - 162.437.901  8.596.656 ₫ - 162.437.901 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  20.024.620,00 ₫
  10.749.004  - 127.612.595  10.749.004 ₫ - 127.612.595 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.572.486,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Peridot

  4 crt - AAA

  16.285.960,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Fiorentina

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.54 crt - AAA

  22.292.158,00 ₫
  11.948.999  - 161.857.722  11.948.999 ₫ - 161.857.722 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  12 crt - AAA

  39.014.248,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Karol

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  22.002.348,00 ₫
  12.693.336  - 154.329.455  12.693.336 ₫ - 154.329.455 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.8 crt - AAA

  14.438.987,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Giselbert

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.16 crt - AAA

  21.984.234,00 ₫
  11.394.284  - 178.329.336  11.394.284 ₫ - 178.329.336 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Kannelite

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.042 crt - AAA

  13.806.725,00 ₫
  8.290.147  - 94.471.241  8.290.147 ₫ - 94.471.241 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Graceland

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  14 crt - AAA

  25.336.293,00 ₫
  12.775.409  - 213.848.035  12.775.409 ₫ - 213.848.035 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Hesperia

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  16.179.545,00 ₫
  8.733.920  - 109.159.858  8.733.920 ₫ - 109.159.858 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  41.343.481,00 ₫
  11.299.473  - 252.380.875  11.299.473 ₫ - 252.380.875 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  15.427.284,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Fortney

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  15.835.112,00 ₫
  9.106.087  - 115.004.164  9.106.087 ₫ - 115.004.164 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  14.277.950,00 ₫
  8.214.583  - 110.843.812  8.214.583 ₫ - 110.843.812 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  3 crt - AAA

  14.929.739,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Floynce

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  4.12 crt - AAA

  17.509.444,00 ₫
  10.124.951  - 140.532.345  10.124.951 ₫ - 140.532.345 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Cruella

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.684 crt - AAA

  16.242.941,00 ₫
  8.972.787  - 113.659.836  8.972.787 ₫ - 113.659.836 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Delcine

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  13.870.121,00 ₫
  8.189.393  - 97.584.435  8.189.393 ₫ - 97.584.435 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  1.7 crt - AAA

  15.558.038,00 ₫
  8.098.828  - 100.244.807  8.098.828 ₫ - 100.244.807 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Peridot

  3.3 crt - AAA

  15.459.548,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Amonaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  7 crt - AAA

  38.322.836,00 ₫
  17.339.916  - 215.376.337  17.339.916 ₫ - 215.376.337 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Jailen

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.12 crt - AAA

  25.744.122,00 ₫
  12.993.333  - 230.899.846  12.993.333 ₫ - 230.899.846 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Emiliana

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  15.03 crt - AAA

  42.084.987,00 ₫
  11.590.698  - 246.211.092  11.590.698 ₫ - 246.211.092 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  30.833.626,00 ₫
  12.354.280  - 191.234.942  12.354.280 ₫ - 191.234.942 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Alewina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  15.366 crt - AAA

  55.469.169,00 ₫
  17.031.993  - 365.120.908  17.031.993 ₫ - 365.120.908 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  19.130.002,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  22.281.402,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  30.722.399,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  27.200.247,00 ₫
  10.622.212  - 162.904.886  10.622.212 ₫ - 162.904.886 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  7 crt - AAA

  27.767.980,00 ₫
  12.913.522  - 197.857.550  12.913.522 ₫ - 197.857.550 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Alanice

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.62 crt - AAA

  18.796.324,00 ₫
  10.770.514  - 159.112.446  10.770.514 ₫ - 159.112.446 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Alaricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.262 crt - AAA

  26.189.025,00 ₫
  13.396.633  - 230.475.319  13.396.633 ₫ - 230.475.319 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Aldonza

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.256 crt - AAA

  22.688.665,00 ₫
  11.770.698  - 192.324.558  11.770.698 ₫ - 192.324.558 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Amaleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  14 crt - AAA

  25.262.143,00 ₫
  12.735.787  - 213.423.512  12.735.787 ₫ - 213.423.512 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Dabnia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  7 crt - AAA

  25.865.536,00 ₫
  9.990.517  - 144.055.919  9.990.517 ₫ - 144.055.919 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Dinelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  21.020.277,00 ₫
  10.879.192  - 179.602.918  10.879.192 ₫ - 179.602.918 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Elmina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski & Kim Cương

  4.288 crt - AAA

  23.647.244,00 ₫
  11.003.720  - 171.593.518  11.003.720 ₫ - 171.593.518 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  7 crt - AAA

  29.128.162,00 ₫
  11.416.925  - 162.735.074  11.416.925 ₫ - 162.735.074 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Florenca

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  12.999.843,00 ₫
  7.935.810  - 99.579.714  7.935.810 ₫ - 99.579.714 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Giselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  15.030.210,00 ₫
  9.243.351  - 105.834.396  9.243.351 ₫ - 105.834.396 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Hestia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.68 crt - AAA

  15.278.983,00 ₫
  8.902.598  - 104.631.574  8.902.598 ₫ - 104.631.574 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Hilary

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.154 crt - AAA

  17.365.954,00 ₫
  9.888.631  - 121.782.439  9.888.631 ₫ - 121.782.439 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng