Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  12 crt - AAA

  21.693.576,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Diantha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.096 crt - AAA

  20.565.467,00 ₫
  11.023.531  - 173.447.286  11.023.531 ₫ - 173.447.286 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  11.712.962,00 ₫
  6.665.062  - 82.216.589  6.665.062 ₫ - 82.216.589 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.3 crt - AAA

  15.685.962,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3 crt - AAA

  15.156.153,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  2.8 crt - AAA

  15.692.755,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  19.356.416,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.713.994,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  13.913.140,00 ₫
  7.675.434  - 105.876.848  7.675.434 ₫ - 105.876.848 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  27.655.338,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  12.316.921,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.953.909,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.168.620,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Jailen

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.12 crt - AAA

  24.046.017,00 ₫
  12.993.333  - 230.899.846  12.993.333 ₫ - 230.899.846 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  25.438.180,00 ₫
  12.568.241  - 277.781.701  12.568.241 ₫ - 277.781.701 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  27.345.718,00 ₫
  13.819.745  - 257.121.420  13.819.745 ₫ - 257.121.420 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  18.399.252,00 ₫
  10.549.478  - 144.494.596  10.549.478 ₫ - 144.494.596 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  16.540.675,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Thadia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  22.223.100,00 ₫
  11.551.642  - 169.838.810  11.551.642 ₫ - 169.838.810 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Kannelite

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.042 crt - AAA

  13.948.234,00 ₫
  8.290.147  - 94.471.241  8.290.147 ₫ - 94.471.241 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.345.081,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Strikke

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.7 crt - AAA

  17.627.463,00 ₫
  9.362.219  - 111.282.489  9.362.219 ₫ - 111.282.489 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  19.749.244,00 ₫
  11.299.473  - 252.380.875  11.299.473 ₫ - 252.380.875 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Jaideth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  17.217.935,00 ₫
  9.799.481  - 147.353.072  9.799.481 ₫ - 147.353.072 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Karol

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  22.143.857,00 ₫
  12.693.336  - 154.329.455  12.693.336 ₫ - 154.329.455 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  14.419.458,00 ₫
  8.214.583  - 110.843.812  8.214.583 ₫ - 110.843.812 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  2.8 crt - AAA

  22.774.136,00 ₫
  11.358.907  - 147.749.292  11.358.907 ₫ - 147.749.292 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Gatita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  2 crt - AAA

  14.393.139,00 ₫
  8.767.882  - 94.839.172  8.767.882 ₫ - 94.839.172 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  20.166.128,00 ₫
  10.749.004  - 127.612.595  10.749.004 ₫ - 127.612.595 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  22.507.816,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Pierce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  20.740.088,00 ₫
  11.372.775  - 161.348.285  11.372.775 ₫ - 161.348.285 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  39.358.114,00 ₫
  18.384.817  - 463.526.103  18.384.817 ₫ - 463.526.103 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Lacricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  22.593.853,00 ₫
  12.877.296  - 171.961.445  12.877.296 ₫ - 171.961.445 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Flannery

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.3 crt - AAA

  16.956.427,00 ₫
  9.607.878  - 146.504.018  9.607.878 ₫ - 146.504.018 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  13.400.879,00 ₫
  7.896.188  - 121.442.816  7.896.188 ₫ - 121.442.816 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Elviana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  20.505.749,00 ₫
  11.003.720  - 168.735.041  11.003.720 ₫ - 168.735.041 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Elmerya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.096 crt - AAA

  21.804.801,00 ₫
  11.682.962  - 238.244.150  11.682.962 ₫ - 238.244.150 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Gavrilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  14.373.892,00 ₫
  8.502.977  - 134.150.299  8.502.977 ₫ - 134.150.299 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Idonia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.81 crt - AAA

  19.090.946,00 ₫
  10.746.174  - 230.758.338  10.746.174 ₫ - 230.758.338 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Ines

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.126 crt - AAA

  17.843.121,00 ₫
  10.494.855  - 141.027.626  10.494.855 ₫ - 141.027.626 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  1.7 crt - AAA

  15.699.547,00 ₫
  8.098.828  - 100.244.807  8.098.828 ₫ - 100.244.807 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  19.108.775,00 ₫
  10.882.022  - 210.083.902  10.882.022 ₫ - 210.083.902 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Kristalena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.82 crt - AAA

  20.593.486,00 ₫
  10.947.117  - 142.980.450  10.947.117 ₫ - 142.980.450 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Ephrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  19.379.058,00 ₫
  10.389.572  - 173.617.097  10.389.572 ₫ - 173.617.097 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Ernaline

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  18.987.643,00 ₫
  9.854.669  - 155.631.330  9.854.669 ₫ - 155.631.330 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Ernesha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.3 crt - AAA

  16.205.015,00 ₫
  9.297.125  - 113.999.455  9.297.125 ₫ - 113.999.455 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Estera

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.18 crt - AAA

  25.708.178,00 ₫
  13.360.690  - 206.206.563  13.360.690 ₫ - 206.206.563 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Rhodia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.744 crt - AAA

  20.388.581,00 ₫
  10.103.724  - 143.942.710  10.103.724 ₫ - 143.942.710 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Erminne

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.28 crt - AAA

  15.465.491,00 ₫
  9.032.503  - 134.419.170  9.032.503 ₫ - 134.419.170 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  22.668.004,00 ₫
  12.107.489  - 195.933.033  12.107.489 ₫ - 195.933.033 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  16.495.675,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Morisette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.25 crt - AAA

  40.214.807,00 ₫
  20.745.466  - 377.757.635  20.745.466 ₫ - 377.757.635 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Trante

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.57 crt - AAA

  26.423.364,00 ₫
  13.772.763  - 244.682.797  13.772.763 ₫ - 244.682.797 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  14.234.082,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Absolon

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  12 crt - AAA

  19.839.810,00 ₫
  11.299.473  - 218.164.056  11.299.473 ₫ - 218.164.056 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Antolinis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  15.374.926,00 ₫
  7.400.907  - 131.956.919  7.400.907 ₫ - 131.956.919 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Chimera

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  16.355.298,00 ₫
  9.318.351  - 126.579.585  9.318.351 ₫ - 126.579.585 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  18.063.592,00 ₫
  10.337.214  - 155.079.449  10.337.214 ₫ - 155.079.449 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Fionnula

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAA

  16.273.222,00 ₫
  9.275.898  - 130.287.111  9.275.898 ₫ - 130.287.111 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Gabrille

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.904 crt - AAA

  15.531.716,00 ₫
  9.198.634  - 126.438.072  9.198.634 ₫ - 126.438.072 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng