Đang tải...
Tìm thấy 257 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  15.147.096,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  29.212.501,00 ₫
  10.882.022  - 210.083.902  10.882.022 ₫ - 210.083.902 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Throop

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  26.792.984,00 ₫
  11.358.907  - 147.749.292  11.358.907 ₫ - 147.749.292 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3.3 crt - AAA

  20.384.053,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 5. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  15.728.415,00 ₫
  7.683.925  - 95.659.920  7.683.925 ₫ - 95.659.920 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Evamarie

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.42 crt - AAA

  20.893.767,00 ₫
  10.337.214  - 155.079.449  10.337.214 ₫ - 155.079.449 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  13.948.801,00 ₫
  6.665.062  - 82.216.589  6.665.062 ₫ - 82.216.589 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  18.731.514,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  14.998.795,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  29.891.177,00 ₫
  14.125.969  - 221.234.792  14.125.969 ₫ - 221.234.792 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Flossey

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.336 crt - AAA

  17.307.086,00 ₫
  8.712.410  - 1.114.353.207  8.712.410 ₫ - 1.114.353.207 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.302.954,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Alversita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  20.770.654,00 ₫
  9.183.917  - 130.386.168  9.183.917 ₫ - 130.386.168 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Iride

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.87 crt - AAA

  18.916.891,00 ₫
  9.509.388  - 128.489.955  9.509.388 ₫ - 128.489.955 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  19.711.603,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  4 crt - AAA

  22.285.931,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Chelinde

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  23.498.660,00 ₫
  11.718.905  - 137.051.231  11.718.905 ₫ - 137.051.231 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  16.469.921,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Frances

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.48 crt - AAA

  22.719.796,00 ₫
  10.733.722  - 141.211.591  10.733.722 ₫ - 141.211.591 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  27.205.907,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Divyata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.9 crt - AAA

  22.084.422,00 ₫
  10.492.025  - 129.282.402  10.492.025 ₫ - 129.282.402 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Gracianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  15.749.924,00 ₫
  7.896.188  - 121.442.816  7.896.188 ₫ - 121.442.816 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Floressa

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.096 crt - AAA

  19.521.981,00 ₫
  9.551.840  - 116.829.628  9.551.840 ₫ - 116.829.628 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Klothilde

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  18.048.592,00 ₫
  8.098.828  - 100.244.807  8.098.828 ₫ - 100.244.807 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Kenina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.72 crt - AAA

  22.311.968,00 ₫
  9.845.613  - 164.008.654  9.845.613 ₫ - 164.008.654 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Eugeny

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.412 crt - AAA

  18.854.627,00 ₫
  9.288.634  - 143.178.564  9.288.634 ₫ - 143.178.564 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  14.949.833,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 32. Kiểu Đá
  Nhẫn Juss Đá Cabochon Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Juss

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.932 crt - AAA

  17.931.988,00 ₫
  7.675.434  - 105.876.848  7.675.434 ₫ - 105.876.848 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Florry

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.928 crt - AAA

  16.306.053,00 ₫
  8.020.715  - 118.230.565  8.020.715 ₫ - 118.230.565 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Crisanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.66 crt - AAA

  21.792.913,00 ₫
  9.806.556  - 152.716.252  9.806.556 ₫ - 152.716.252 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Chimera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  22.100.554,00 ₫
  9.318.351  - 126.579.585  9.318.351 ₫ - 126.579.585 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Flanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  16.655.297,00 ₫
  8.107.319  - 93.579.743  8.107.319 ₫ - 93.579.743 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Evangelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.942 crt - AAA

  20.993.107,00 ₫
  10.698.061  - 156.169.067  10.698.061 ₫ - 156.169.067 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Giselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  18.001.894,00 ₫
  9.243.351  - 105.834.396  9.243.351 ₫ - 105.834.396 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Amonaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  40.615.278,00 ₫
  17.339.916  - 215.376.337  17.339.916 ₫ - 215.376.337 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  32.771.730,00 ₫
  12.107.489  - 195.933.033  12.107.489 ₫ - 195.933.033 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Karol

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAA

  26.162.705,00 ₫
  12.693.336  - 154.329.455  12.693.336 ₫ - 154.329.455 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Hollinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.324 crt - AAA

  18.113.121,00 ₫
  8.745.240  - 130.612.586  8.745.240 ₫ - 130.612.586 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Kariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.062 crt - AAA

  17.260.388,00 ₫
  8.363.732  - 98.249.528  8.363.732 ₫ - 98.249.528 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Emeda

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.296 crt - AAA

  21.820.650,00 ₫
  9.452.784  - 143.716.296  9.452.784 ₫ - 143.716.296 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Enrichetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Đá Thạch Anh Tím

  2.196 crt - AAA

  21.291.973,00 ₫
  8.937.692  - 136.555.953  8.937.692 ₫ - 136.555.953 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Evana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  38.539.060,00 ₫
  14.523.325  - 245.432.791  14.523.325 ₫ - 245.432.791 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Lacole

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAA

  20.496.128,00 ₫
  9.169.767  - 111.480.602  9.169.767 ₫ - 111.480.602 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Sanrica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  26.294.873,00 ₫
  11.382.397  - 166.258.638  11.382.397 ₫ - 166.258.638 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Floramaria

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.85 crt - AAA

  17.974.441,00 ₫
  9.104.672  - 112.556.065  9.104.672 ₫ - 112.556.065 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Florise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.432 crt - AAA

  23.313.001,00 ₫
  10.676.835  - 134.730.489  10.676.835 ₫ - 134.730.489 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Jaideth

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  27.321.661,00 ₫
  9.799.481  - 147.353.072  9.799.481 ₫ - 147.353.072 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  17.100.201,00 ₫
  8.579.958  - 107.900.429  8.579.958 ₫ - 107.900.429 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Felinda

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.87 crt - AAA

  31.909.375,00 ₫
  14.106.159  - 182.984.975  14.106.159 ₫ - 182.984.975 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  2.8 crt - AAA

  18.599.344,00 ₫
  8.363.167  - 100.839.140  8.363.167 ₫ - 100.839.140 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Glena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.144 crt - AAA

  28.528.730,00 ₫
  10.202.780  - 161.801.114  10.202.780 ₫ - 161.801.114 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  29.344.388,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Aunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.1 crt - AAA

  32.013.809,00 ₫
  11.136.172  - 174.621.809  11.136.172 ₫ - 174.621.809 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Emeraldina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  17.566.613,00 ₫
  8.639.109  - 116.221.144  8.639.109 ₫ - 116.221.144 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Hameida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  21.227.445,00 ₫
  10.391.270  - 133.046.536  10.391.270 ₫ - 133.046.536 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Gavrielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.456 crt - AAA

  20.087.733,00 ₫
  10.346.836  - 1.059.688.369  10.346.836 ₫ - 1.059.688.369 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Flaminia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.08 crt - AAA

  36.887.088,00 ₫
  12.949.466  - 200.390.555  12.949.466 ₫ - 200.390.555 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Imelda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.708 crt - AAA

  27.270.718,00 ₫
  13.988.139  - 185.617.036  13.988.139 ₫ - 185.617.036 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Moncerath

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.1 crt - AAA

  31.272.303,00 ₫
  11.773.528  - 170.376.547  11.773.528 ₫ - 170.376.547 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Ariadna

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.048 crt - AAA

  22.418.100,00 ₫
  10.549.478  - 144.494.596  10.549.478 ₫ - 144.494.596 ₫

You’ve viewed 60 of 257 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng