Đang tải...
Tìm thấy 328 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Koralise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.95 crt - AAA

  14.825.305,00 ₫
  9.067.880  - 117.438.116  9.067.880 ₫ - 117.438.116 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Coetta

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  18.363.308,00 ₫
  10.669.759  - 150.848.339  10.669.759 ₫ - 150.848.339 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Erlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  12.203.714,00 ₫
  7.318.831  - 94.159.924  7.318.831 ₫ - 94.159.924 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Korilla

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  10.784.098,00 ₫
  6.358.836  - 78.169.434  6.358.836 ₫ - 78.169.434 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Enedina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  16.100.583,00 ₫
  8.132.508  - 127.853.164  8.132.508 ₫ - 127.853.164 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  12 crt - AAA

  21.297.351,00 ₫
  11.623.529  - 228.777.216  11.623.529 ₫ - 228.777.216 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Hestia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.68 crt - AAA

  15.307.284,00 ₫
  8.902.598  - 104.631.574  8.902.598 ₫ - 104.631.574 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Flossey

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.336 crt - AAA

  14.788.230,00 ₫
  8.712.410  - 1.114.353.207  8.712.410 ₫ - 1.114.353.207 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Modenia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  15.15 crt - AAA

  19.353.019,00 ₫
  11.299.473  - 252.380.875  11.299.473 ₫ - 252.380.875 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Chastina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  2.8 crt - AAA

  15.551.246,00 ₫
  9.115.428  - 107.207.037  9.115.428 ₫ - 107.207.037 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Tenora

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  2 crt - AAA

  14.798.985,00 ₫
  8.532.977  - 97.810.852  8.532.977 ₫ - 97.810.852 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Elrica

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.328 crt - AAA

  27.006.097,00 ₫
  13.819.745  - 257.121.420  13.819.745 ₫ - 257.121.420 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Emeda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.296 crt - AAA

  18.877.268,00 ₫
  9.452.784  - 143.716.296  9.452.784 ₫ - 143.716.296 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Selestia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  16.224 crt - AAA

  39.188.303,00 ₫
  18.469.722  - 1.361.031.283  18.469.722 ₫ - 1.361.031.283 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  12.600.787,00 ₫
  7.709.396  - 99.155.185  7.709.396 ₫ - 99.155.185 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Antolinis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  15.063.606,00 ₫
  7.400.907  - 131.956.919  7.400.907 ₫ - 131.956.919 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  4 crt - AAA

  16.285.960,00 ₫
  9.064.484  - 118.810.756  9.064.484 ₫ - 118.810.756 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  18.797.456,00 ₫
  10.882.022  - 210.083.902  10.882.022 ₫ - 210.083.902 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Ervette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.04 crt - AAA

  12.055.413,00 ₫
  7.230.530  - 85.499.587  7.230.530 ₫ - 85.499.587 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Darnisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.112 crt - AAA

  27.780.432,00 ₫
  14.029.177  - 210.848.053  14.029.177 ₫ - 210.848.053 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  16.382.468,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Gallya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.52 crt - AAA

  16.674.259,00 ₫
  9.717.689  - 132.848.425  9.717.689 ₫ - 132.848.425 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Imelda

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.708 crt - AAA

  24.327.336,00 ₫
  13.988.139  - 185.617.036  13.988.139 ₫ - 185.617.036 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Mondrell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  23.590.924,00 ₫
  13.320.218  - 191.815.125  13.320.218 ₫ - 191.815.125 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Leraine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  3.3 crt - AAA

  15.544.454,00 ₫
  8.999.957  - 111.027.775  8.999.957 ₫ - 111.027.775 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Evonna

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.946 crt - AAA

  15.455.585,00 ₫
  9.104.672  - 121.386.211  9.104.672 ₫ - 121.386.211 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Clorinda

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  15.455.585,00 ₫
  8.872.598  - 101.490.080  8.872.598 ₫ - 101.490.080 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Diantha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.096 crt - AAA

  20.254.147,00 ₫
  11.023.531  - 173.447.286  11.023.531 ₫ - 173.447.286 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  14.120.875,00 ₫
  8.425.996  - 98.858.017  8.425.996 ₫ - 98.858.017 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Eminta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.76 crt - AAA

  16.859.635,00 ₫
  9.450.803  - 149.956.828  9.450.803 ₫ - 149.956.828 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Emiliana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  15.03 crt - AAA

  20.094.525,00 ₫
  11.590.698  - 246.211.092  11.590.698 ₫ - 246.211.092 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  22.356.685,00 ₫
  12.107.489  - 195.933.033  12.107.489 ₫ - 195.933.033 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Isadore

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  3.2 crt - AAA

  20.530.090,00 ₫
  11.496.171  - 137.942.739  11.496.171 ₫ - 137.942.739 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  3 crt - AAA

  15.014.644,00 ₫
  9.130.144  - 105.537.234  9.130.144 ₫ - 105.537.234 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Kahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.09 crt - AAA

  24.077.148,00 ₫
  13.851.442  - 226.116.845  13.851.442 ₫ - 226.116.845 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Graceland

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  14 crt - AAA

  23.298.567,00 ₫
  12.775.409  - 213.848.035  12.775.409 ₫ - 213.848.035 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Lamberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.37 crt - AAA

  22.292.158,00 ₫
  12.531.449  - 155.603.035  12.531.449 ₫ - 155.603.035 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Hilary

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.154 crt - AAA

  17.394.256,00 ₫
  9.888.631  - 121.782.439  9.888.631 ₫ - 121.782.439 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Fleurette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.1 crt - AAA

  13.045.691,00 ₫
  7.981.093  - 112.994.741  7.981.093 ₫ - 112.994.741 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Frania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  22.144.988,00 ₫
  12.354.280  - 191.234.942  12.354.280 ₫ - 191.234.942 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Achintya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.5 crt - AAA

  19.214.908,00 ₫
  10.816.646  - 330.663.522  10.816.646 ₫ - 330.663.522 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Adhita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.816 crt - AAA

  22.366.308,00 ₫
  12.073.527  - 178.159.528  12.073.527 ₫ - 178.159.528 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  22.033.761,00 ₫
  11.974.470  - 186.664.203  11.974.470 ₫ - 186.664.203 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Ahilya

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.12 crt - AAA

  18.511.609,00 ₫
  10.622.212  - 162.904.886  10.622.212 ₫ - 162.904.886 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  26.805.720,00 ₫
  12.913.522  - 197.857.550  12.913.522 ₫ - 197.857.550 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Alanice

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  3.62 crt - AAA

  18.881.230,00 ₫
  10.770.514  - 159.112.446  10.770.514 ₫ - 159.112.446 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Alaricia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.262 crt - AAA

  24.151.299,00 ₫
  13.396.633  - 230.475.319  13.396.633 ₫ - 230.475.319 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Aldonza

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.256 crt - AAA

  21.726.405,00 ₫
  11.770.698  - 192.324.558  11.770.698 ₫ - 192.324.558 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Amaleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  14 crt - AAA

  23.224.417,00 ₫
  12.735.787  - 213.423.512  12.735.787 ₫ - 213.423.512 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Dabnia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  17.176.898,00 ₫
  9.990.517  - 144.055.919  9.990.517 ₫ - 144.055.919 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Dinelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  20.058.017,00 ₫
  10.879.192  - 179.602.918  10.879.192 ₫ - 179.602.918 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Elmina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski & Kim Cương

  4.288 crt - AAA

  23.647.244,00 ₫
  11.003.720  - 171.593.518  11.003.720 ₫ - 171.593.518 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Flanders

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  20.439.524,00 ₫
  11.416.925  - 162.735.074  11.416.925 ₫ - 162.735.074 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Florenca

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.814 crt - AAA

  12.971.541,00 ₫
  7.935.810  - 99.579.714  7.935.810 ₫ - 99.579.714 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Giselda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  2.108 crt - AAA

  15.058.512,00 ₫
  9.243.351  - 105.834.396  9.243.351 ₫ - 105.834.396 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Laurits

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  15.18 crt - AAA

  28.510.618,00 ₫
  15.949.734  - 307.413.633  15.949.734 ₫ - 307.413.633 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Mindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski & Kim Cương

  14.32 crt - AAA

  37.073.878,00 ₫
  18.381.987  - 301.088.186  18.381.987 ₫ - 301.088.186 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Nerina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.06 crt - AAA

  24.410.826,00 ₫
  13.369.746  - 227.574.387  13.369.746 ₫ - 227.574.387 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Pierce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói

  7 crt - AAA

  20.428.769,00 ₫
  11.372.775  - 161.348.285  11.372.775 ₫ - 161.348.285 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Sherill

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  14.108 crt - AAA

  23.817.621,00 ₫
  13.704.839  - 230.064.942  13.704.839 ₫ - 230.064.942 ₫

You’ve viewed 60 of 328 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng