Đang tải...
Tìm thấy 41 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Luetta

  Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.072.093,00 ₫
  5.136.913  - 66.266.188  5.136.913 ₫ - 66.266.188 ₫
 2. Nhẫn Aquery

  Nhẫn GLAMIRA Aquery

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  10.379.269,00 ₫
  5.958.820  - 60.047.820  5.958.820 ₫ - 60.047.820 ₫
 3. Nhẫn Convive

  Nhẫn GLAMIRA Convive

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.082 crt - VS

  12.148.530,00 ₫
  6.451.963  - 118.473.999  6.451.963 ₫ - 118.473.999 ₫
 4. Nhẫn Elona

  Nhẫn GLAMIRA Elona

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  15.693.812,00 ₫
  6.924.559  - 75.526.151  6.924.559 ₫ - 75.526.151 ₫
 5. Nhẫn Veola

  Nhẫn GLAMIRA Veola

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  14.499.073,00 ₫
  7.972.490  - 98.358.384  7.972.490 ₫ - 98.358.384 ₫
 6. Nhẫn Catrina

  Nhẫn GLAMIRA Catrina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.122.811,00 ₫
  4.602.674  - 46.124.078  4.602.674 ₫ - 46.124.078 ₫
 7. Nhẫn Lanier

  Nhẫn GLAMIRA Lanier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.489.155,00 ₫
  4.705.413  - 47.840.889  4.705.413 ₫ - 47.840.889 ₫
 8. Nhẫn Desrosier

  Nhẫn GLAMIRA Desrosier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  16.059.344,00 ₫
  6.760.178  - 75.120.607  6.760.178 ₫ - 75.120.607 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Hagans

  Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  35.766.710,00 ₫
  11.616.185  - 2.530.106.010  11.616.185 ₫ - 2.530.106.010 ₫
 11. Nhẫn Avendano

  Nhẫn GLAMIRA Avendano

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  20.275.941,00 ₫
  10.609.079  - 120.352.492  10.609.079 ₫ - 120.352.492 ₫
 12. Nhẫn Sherlyn

  Nhẫn GLAMIRA Sherlyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  32.197.096,00 ₫
  13.145.093  - 184.469.291  13.145.093 ₫ - 184.469.291 ₫
 13. Nhẫn Samella

  Nhẫn GLAMIRA Samella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  24.016.965,00 ₫
  11.809.495  - 137.128.569  11.809.495 ₫ - 137.128.569 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Cuit

  Nhẫn GLAMIRA Cuit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.162 crt - AAA

  11.829.501,00 ₫
  6.862.917  - 180.340.563  6.862.917 ₫ - 180.340.563 ₫
 16. Nhẫn Eduard

  Nhẫn GLAMIRA Eduard

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  19.289.651,00 ₫
  6.924.559  - 93.992.006  6.924.559 ₫ - 93.992.006 ₫
 17. Nhẫn Zaremba

  Nhẫn GLAMIRA Zaremba

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.366 crt - AAA

  19.279.649,00 ₫
  8.424.539  - 126.016.615  8.424.539 ₫ - 126.016.615 ₫
 18. Nhẫn Yup

  Nhẫn GLAMIRA Yup

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.948.300,00 ₫
  7.746.466  - 108.780.915  7.746.466 ₫ - 108.780.915 ₫
 19. Nhẫn Greene

  Nhẫn GLAMIRA Greene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  29.776.257,00 ₫
  11.952.247  - 151.052.314  11.952.247 ₫ - 151.052.314 ₫
 20. Nhẫn Taalty

  Nhẫn GLAMIRA Taalty

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.205 crt - VS

  12.471.885,00 ₫
  6.780.726  - 83.542.440  6.780.726 ₫ - 83.542.440 ₫
 21. Nhẫn Madelyn

  Nhẫn GLAMIRA Madelyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  23.628.453,00 ₫
  11.335.006  - 142.387.151  11.335.006 ₫ - 142.387.151 ₫
 22. Nhẫn Korita

  Nhẫn GLAMIRA Korita

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  19.801.721,00 ₫
  10.361.696  - 142.279.000  10.361.696 ₫ - 142.279.000 ₫
 23. Nhẫn Reardon

  Nhẫn GLAMIRA Reardon

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  33.447.799,00 ₫
  16.919.373  - 204.476.220  16.919.373 ₫ - 204.476.220 ₫
 24. Nhẫn Norris

  Nhẫn GLAMIRA Norris

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.278 crt - AAA

  24.395.203,00 ₫
  11.699.186  - 137.142.085  11.699.186 ₫ - 137.142.085 ₫
 25. Nhẫn Ballengee

  Nhẫn GLAMIRA Ballengee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.52 crt - VS

  60.160.834,00 ₫
  16.658.201  - 296.156.623  16.658.201 ₫ - 296.156.623 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Speelman

  Nhẫn GLAMIRA Speelman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.598 crt - VS

  57.236.579,00 ₫
  13.039.651  - 388.810.336  13.039.651 ₫ - 388.810.336 ₫
 28. Nhẫn Dillon

  Nhẫn GLAMIRA Dillon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AAA

  34.007.723,00 ₫
  12.916.635  - 179.616.260  12.916.635 ₫ - 179.616.260 ₫
 29. Nhẫn Eells

  Nhẫn GLAMIRA Eells

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.18 crt - VS

  21.702.920,00 ₫
  7.766.202  - 218.116.076  7.766.202 ₫ - 218.116.076 ₫
 30. Nhẫn Pardo

  Nhẫn GLAMIRA Pardo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.278 crt - VS

  29.599.170,00 ₫
  11.854.916  - 140.170.167  11.854.916 ₫ - 140.170.167 ₫
 31. Nhẫn Cessna

  Nhẫn GLAMIRA Cessna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  75.476.410,00 ₫
  11.407.194  - 1.284.958.547  11.407.194 ₫ - 1.284.958.547 ₫
 32. Nhẫn Bendel

  Nhẫn GLAMIRA Bendel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  30.152.874,00 ₫
  15.462.111  - 193.080.382  15.462.111 ₫ - 193.080.382 ₫
 33. Nhẫn Burbidge

  Nhẫn GLAMIRA Burbidge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.324 crt - VS

  22.281.769,00 ₫
  11.562.923  - 135.208.989  11.562.923 ₫ - 135.208.989 ₫
 34. Nhẫn Bushnell

  Nhẫn GLAMIRA Bushnell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  19.527.302,00 ₫
  10.333.308  - 111.416.963  10.333.308 ₫ - 111.416.963 ₫
 35. Nhẫn Caleb

  Nhẫn GLAMIRA Caleb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.986 crt - VS

  44.753.606,00 ₫
  17.049.959  - 3.581.091.633  17.049.959 ₫ - 3.581.091.633 ₫
 36. Nhẫn Hilley

  Nhẫn GLAMIRA Hilley

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.155 crt - AAA

  37.192.609,00 ₫
  17.288.419  - 212.519.544  17.288.419 ₫ - 212.519.544 ₫
 37. Nhẫn Marchelle

  Nhẫn GLAMIRA Marchelle

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  35.311.417,00 ₫
  15.278.534  - 1.484.527.663  15.278.534 ₫ - 1.484.527.663 ₫
 38. Nhẫn Pangburn

  Nhẫn GLAMIRA Pangburn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.234 crt - VS

  21.767.267,00 ₫
  11.309.862  - 132.329.613  11.309.862 ₫ - 132.329.613 ₫
 39. Nhẫn Shadduck

  Nhẫn GLAMIRA Shadduck

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.103 crt - VS

  20.672.833,00 ₫
  11.154.132  - 121.785.414  11.154.132 ₫ - 121.785.414 ₫
 40. Nhẫn Spight

  Nhẫn GLAMIRA Spight

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.335 crt - VS

  22.583.765,00 ₫
  11.699.186  - 140.413.489  11.699.186 ₫ - 140.413.489 ₫
 41. Nhẫn Strothers

  Nhẫn GLAMIRA Strothers

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  13.917.251,00 ₫
  6.082.105  - 73.701.195  6.082.105 ₫ - 73.701.195 ₫
 42. Nhẫn Taly

  Nhẫn GLAMIRA Taly

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.748 crt - VS

  48.045.016,00 ₫
  17.487.137  - 337.806.180  17.487.137 ₫ - 337.806.180 ₫
 43. Nhẫn Wildt

  Nhẫn GLAMIRA Wildt

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  16.605.480,00 ₫
  9.104.504  - 106.618.003  9.104.504 ₫ - 106.618.003 ₫
 44. Nhẫn Yezo

  Nhẫn GLAMIRA Yezo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.195 crt - VS

  30.366.190,00 ₫
  14.691.574  - 185.334.453  14.691.574 ₫ - 185.334.453 ₫

You’ve viewed 41 of 41 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng