Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Hemun Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Hemun

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.332 crt - VS

  21.790.788,00 ₫
  6.968.899  - 360.016.572  6.968.899 ₫ - 360.016.572 ₫
 2. Nhẫn Roplat Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Roplat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.182 crt - VS

  20.904.535,00 ₫
  6.488.733  - 207.693.553  6.488.733 ₫ - 207.693.553 ₫
 3. Nhẫn Mdoder Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Mdoder

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  28.021.865,00 ₫
  10.456.323  - 240.394.064  10.456.323 ₫ - 240.394.064 ₫
 4. Nhẫn Hauters Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Hauters

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  17.037.790,00 ₫
  5.637.087  - 159.676.918  5.637.087 ₫ - 159.676.918 ₫
 5. Nhẫn Drunti Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Drunti

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  12.488.648,00 ₫
  6.462.778  - 71.538.283  6.462.778 ₫ - 71.538.283 ₫
 6. Nhẫn Seco Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Seco

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.361 crt - VS

  12.854.179,00 ₫
  6.307.048  - 97.412.110  6.307.048 ₫ - 97.412.110 ₫
 7. Nhẫn Wleddah Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Wleddah

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  10.825.099,00 ₫
  5.454.591  - 62.981.270  5.454.591 ₫ - 62.981.270 ₫
 8. Nhẫn Hnigeng Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Hnigeng

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  14.985.458,00 ₫
  8.117.405  - 89.476.928  8.117.405 ₫ - 89.476.928 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Zirepe Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Zirepe

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  13.604.710,00 ₫
  6.488.733  - 67.374.684  6.488.733 ₫ - 67.374.684 ₫
 11. Nhẫn Aflanse Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Aflanse

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  21.157.597,00 ₫
  9.008.525  - 111.984.730  9.008.525 ₫ - 111.984.730 ₫
 12. Nhẫn Yortams Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Yortams

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  16.650.360,00 ₫
  8.232.581  - 277.947.616  8.232.581 ₫ - 277.947.616 ₫
 13. Nhẫn Earmellw Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Earmellw

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.506 crt - AA

  26.285.858,00 ₫
  7.864.344  - 831.314.938  7.864.344 ₫ - 831.314.938 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Mobain Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Mobain

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  15.036.828,00 ₫
  7.702.667  - 84.718.529  7.702.667 ₫ - 84.718.529 ₫
 16. Nhẫn Loblav Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Loblav

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  10.772.648,00 ₫
  5.981.801  - 61.926.850  5.981.801 ₫ - 61.926.850 ₫
 17. Nhẫn Neymbar Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Neymbar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  14.802.964,00 ₫
  7.630.750  - 104.360.466  7.630.750 ₫ - 104.360.466 ₫
 18. Nhẫn Menco Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Menco

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  13.797.209,00 ₫
  7.241.426  - 77.621.474  7.241.426 ₫ - 77.621.474 ₫
 19. Nhẫn Weki Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Weki

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  14.722.934,00 ₫
  7.319.291  - 99.115.400  7.319.291 ₫ - 99.115.400 ₫
 20. Nhẫn Eidace Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Eidace

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  20.800.717,00 ₫
  9.770.951  - 138.047.808  9.770.951 ₫ - 138.047.808 ₫
 21. Nhẫn Klrem Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Klrem

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  12.049.847,00 ₫
  6.062.910  - 73.282.130  6.062.910 ₫ - 73.282.130 ₫
 22. Nhẫn Wedryt Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Wedryt

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.166 crt - VS

  15.312.868,00 ₫
  7.747.547  - 223.239.474  7.747.547 ₫ - 223.239.474 ₫
 23. Nhẫn Duyseras Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Duyseras

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  12.016.051,00 ₫
  6.569.842  - 135.290.095  6.569.842 ₫ - 135.290.095 ₫
 24. Nhẫn Ontige Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Ontige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  20.798.283,00 ₫
  9.085.579  - 140.629.786  9.085.579 ₫ - 140.629.786 ₫
 25. Nhẫn Frum Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Frum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  26.140.403,00 ₫
  7.903.277  - 124.502.574  7.903.277 ₫ - 124.502.574 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Ankale Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Ankale

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  17.412.785,00 ₫
  8.611.089  - 197.676.564  8.611.089 ₫ - 197.676.564 ₫
 28. Nhẫn Tockli Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Tockli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  15.147.676,00 ₫
  8.117.405  - 93.775.713  8.117.405 ₫ - 93.775.713 ₫
 29. Nhẫn Sergey Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Sergey

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.072 crt - AAA

  12.074.721,00 ₫
  6.443.312  - 74.579.880  6.443.312 ₫ - 74.579.880 ₫
 30. Nhẫn Cynsen Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Cynsen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  14.388.496,00 ₫
  6.793.704  - 88.665.840  6.793.704 ₫ - 88.665.840 ₫
 31. Nhẫn Pyreact Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Pyreact

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.098 crt - VS

  15.687.323,00 ₫
  8.194.729  - 107.077.622  8.194.729 ₫ - 107.077.622 ₫
 32. Nhẫn Marionse Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Marionse

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  16.993.451,00 ₫
  8.213.655  - 98.547.639  8.213.655 ₫ - 98.547.639 ₫
 33. Nhẫn Micear Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Micear

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  12.103.651,00 ₫
  6.650.952  - 77.756.658  6.650.952 ₫ - 77.756.658 ₫
 34. Nhẫn Zimerma Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Zimerma

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  19.159.337,00 ₫
  9.050.431  - 125.516.441  9.050.431 ₫ - 125.516.441 ₫
 35. Nhẫn Awalle Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Awalle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  18.089.777,00 ₫
  6.599.041  - 79.284.212  6.599.041 ₫ - 79.284.212 ₫
 36. Nhẫn Rocysi Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Rocysi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  12.759.822,00 ₫
  6.715.838  - 73.471.385  6.715.838 ₫ - 73.471.385 ₫
 37. Nhẫn Berlakons Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Berlakons

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  10.752.100,00 ₫
  6.062.910  - 83.826.323  6.062.910 ₫ - 83.826.323 ₫
 38. Nhẫn Sandetep Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Sandetep

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  28.033.492,00 ₫
  11.387.727  - 149.673.457  11.387.727 ₫ - 149.673.457 ₫
 39. Nhẫn Moding Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Moding

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  12.052.282,00 ₫
  6.579.576  - 70.727.197  6.579.576 ₫ - 70.727.197 ₫
 40. Nhẫn Lootati Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Lootati

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  15.790.061,00 ₫
  7.816.220  - 87.962.893  7.816.220 ₫ - 87.962.893 ₫
 41. Nhẫn Urbac Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Urbac

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  10.458.486,00 ₫
  5.941.246  - 61.602.412  5.941.246 ₫ - 61.602.412 ₫
 42. Nhẫn Ticri Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Ticri

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  13.256.482,00 ₫
  7.241.426  - 77.621.474  7.241.426 ₫ - 77.621.474 ₫
 43. Nhẫn Tyrma Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Tyrma

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.29 crt - VS

  16.887.198,00 ₫
  8.156.878  - 250.640.857  8.156.878 ₫ - 250.640.857 ₫
 44. Nhẫn Terams Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Terams

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.32 crt - VS

  13.493.591,00 ₫
  6.874.002  - 254.317.807  6.874.002 ₫ - 254.317.807 ₫
 45. Nhẫn Wulega Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Wulega

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  13.327.318,00 ₫
  7.280.359  - 78.027.022  7.280.359 ₫ - 78.027.022 ₫
 46. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 47. Nhẫn Bilder Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Bilder

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  19.660.051,00 ₫
  8.909.842  - 126.327.535  8.909.842 ₫ - 126.327.535 ₫
 48. Nhẫn Stings Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Stings

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  18.389.341,00 ₫
  8.909.842  - 46.851.361  8.909.842 ₫ - 46.851.361 ₫
 49. Nhẫn Crundsw Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Crundsw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.136 crt - VS

  16.841.237,00 ₫
  8.724.643  - 105.428.404  8.724.643 ₫ - 105.428.404 ₫
 50. Nhẫn Netig Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Netig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.392.593,00 ₫
  6.042.633  - 155.297.025  6.042.633 ₫ - 155.297.025 ₫
 51. Nhẫn Iscin Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Iscin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.175 crt - VS

  14.161.660,00 ₫
  7.397.156  - 92.383.343  7.397.156 ₫ - 92.383.343 ₫
 52. Nhẫn Festona Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Festona

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  12.468.912,00 ₫
  6.793.704  - 73.444.352  6.793.704 ₫ - 73.444.352 ₫
 53. Nhẫn Serinaso Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Serinaso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  16.723.898,00 ₫
  8.459.686  - 110.349.023  8.459.686 ₫ - 110.349.023 ₫
 54. Nhẫn Gdenem Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Gdenem

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.126 crt - VS

  11.607.803,00 ₫
  6.367.069  - 74.647.469  6.367.069 ₫ - 74.647.469 ₫
 55. Nhẫn Hletin Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Hletin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  18.734.325,00 ₫
  9.519.512  - 123.083.164  9.519.512 ₫ - 123.083.164 ₫
 56. Nhẫn Missars Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Missars

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.384 crt - VS

  22.843.856,00 ₫
  10.596.912  - 162.069.639  10.596.912 ₫ - 162.069.639 ₫
 57. Nhẫn Mindalos Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Mindalos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  16.868.273,00 ₫
  8.724.643  - 106.131.350  8.724.643 ₫ - 106.131.350 ₫
 58. Nhẫn Lsendr Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Lsendr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  18.284.438,00 ₫
  8.686.792  - 128.544.516  8.686.792 ₫ - 128.544.516 ₫
 59. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 60. Nhẫn Ferasta Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Ferasta

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.108 crt - VS

  21.301.970,00 ₫
  10.368.455  - 129.044.689  10.368.455 ₫ - 129.044.689 ₫
 61. Nhẫn Biddoder Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Biddoder

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  13.965.916,00 ₫
  7.319.291  - 91.004.484  7.319.291 ₫ - 91.004.484 ₫
 62. Nhẫn Slyni Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Slyni

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  14.577.210,00 ₫
  7.922.743  - 86.746.258  7.922.743 ₫ - 86.746.258 ₫
 63. Nhẫn Zazo Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Zazo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  23.099.890,00 ₫
  8.327.207  - 1.735.736.286  8.327.207 ₫ - 1.735.736.286 ₫
 64. Nhẫn Kymen Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Kymen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  12.203.413,00 ₫
  6.365.447  - 75.255.787  6.365.447 ₫ - 75.255.787 ₫
 65. Nhẫn Jukane Claddagh

  Nhẫn GLAMIRA Jukane

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  16.952.356,00 ₫
  8.365.058  - 187.308.109  8.365.058 ₫ - 187.308.109 ₫

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng