Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Zimerma

  Nhẫn GLAMIRA Zimerma

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  18.240.100,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Aflanse

  Nhẫn GLAMIRA Aflanse

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  21.157.597,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Urbac

  Nhẫn GLAMIRA Urbac

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
 4. Bảo hành trọn đời
 5. Nhẫn GLAMIRA Ticri

  Nhẫn GLAMIRA Ticri

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  13.175.373,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Berlakons

  Nhẫn GLAMIRA Berlakons

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  10.589.882,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Terams

  Nhẫn GLAMIRA Terams

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  12.006.590,00 ₫
 8. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 9. Nhẫn GLAMIRA Duyseras

  Nhẫn GLAMIRA Duyseras

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Eidace

  Nhẫn GLAMIRA Eidace

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  19.692.225,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Wulega

  Nhẫn GLAMIRA Wulega

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  13.246.209,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Klrem

  Nhẫn GLAMIRA Klrem

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.144 crt - AAA

  12.049.847,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Neymbar

  Nhẫn GLAMIRA Neymbar

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  13.883.727,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Mdoder

  Nhẫn GLAMIRA Mdoder

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  23.479.752,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Sandetep

  Nhẫn GLAMIRA Sandetep

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  28.033.492,00 ₫
 16. Bảo hành trọn đời
 17. Nhẫn GLAMIRA Marionse

  Nhẫn GLAMIRA Marionse

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  16.993.451,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Yortams

  Nhẫn GLAMIRA Yortams

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  16.650.360,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Bilder

  Nhẫn GLAMIRA Bilder

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  17.956.759,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Stings

  Nhẫn GLAMIRA Stings

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  17.956.759,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Crundsw

  Nhẫn GLAMIRA Crundsw

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  16.327.546,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Sergey

  Nhẫn GLAMIRA Sergey

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.072 crt - AAA

  12.074.721,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Netig

  Nhẫn GLAMIRA Netig

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  10.554.465,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Menco

  Nhẫn GLAMIRA Menco

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  13.797.209,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Iscin

  Nhẫn GLAMIRA Iscin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.175 crt - AAAAA

  13.458.714,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Festona

  Nhẫn GLAMIRA Festona

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  12.360.767,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Moding

  Nhẫn GLAMIRA Moding

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  11.971.173,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Serinaso

  Nhẫn GLAMIRA Serinaso

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.225 crt - AAAAA

  15.831.698,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Gdenem

  Nhẫn GLAMIRA Gdenem

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.126 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Hletin

  Nhẫn GLAMIRA Hletin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  17.815.088,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Missars

  Nhẫn GLAMIRA Missars

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.384 crt - AAAAA

  21.356.855,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Mindalos

  Nhẫn GLAMIRA Mindalos

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  16.327.546,00 ₫
 33. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 34. Nhẫn GLAMIRA Ontige

  Nhẫn GLAMIRA Ontige

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  18.310.936,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Ferasta

  Nhẫn GLAMIRA Ferasta

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  20.896.425,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Biddoder

  Nhẫn GLAMIRA Biddoder

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  13.317.043,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Slyni

  Nhẫn GLAMIRA Slyni

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  14.414.992,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Zazo

  Nhẫn GLAMIRA Zazo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  15.583.774,00 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Kymen

  Nhẫn GLAMIRA Kymen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Mobain

  Nhẫn GLAMIRA Mobain

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  15.036.828,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Muctom

  Nhẫn GLAMIRA Muctom

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  12.325.349,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Ance

  Nhẫn GLAMIRA Ance

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  16.787.976,00 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Nhẫn GLAMIRA Swyra

  Nhẫn GLAMIRA Swyra

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  14.485.826,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Frum

  Nhẫn GLAMIRA Frum

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  26.140.403,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Hnigeng

  Nhẫn GLAMIRA Hnigeng

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  14.769.167,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Nycalc

  Nhẫn GLAMIRA Nycalc

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Lootati

  Nhẫn GLAMIRA Lootati

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  15.790.061,00 ₫

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng