Đang tải...
Tìm thấy 546 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Zurgena Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  14.497.451,00 ₫
  7.340.379  - 845.995.702  7.340.379 ₫ - 845.995.702 ₫
 2. Nhẫn Jermelia Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  30.515.431,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 3. Nhẫn Lemoule Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lemoule

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  14.112.452,00 ₫
  6.968.899  - 837.100.725  6.968.899 ₫ - 837.100.725 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Reggie - SET Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Reggie - SET

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.552 crt - AAA

  32.115.445,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.689.758  - 1.876.028.125  15.689.758 ₫ - 1.876.028.125 ₫
 5. Nhẫn Jomairys Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  20.940.493,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Beer SET Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Beer SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.254 crt - AAA

  32.395.541,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.833.244  - 535.942.368  14.833.244 ₫ - 535.942.368 ₫
 7. Nhẫn Kitty Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  12.97 crt - AAA

  43.903.853,00 ₫
  12.133.932  - 10.779.679.404  12.133.932 ₫ - 10.779.679.404 ₫
 8. Nhẫn Malison Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  49.039.144,00 ₫
  17.960.274  - 12.853.235.402  17.960.274 ₫ - 12.853.235.402 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Candita Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  4 crt - AAA

  23.181.541,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 11. Nhẫn Rabin Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAA

  31.421.151,00 ₫
  11.914.937  - 7.154.126.426  11.914.937 ₫ - 7.154.126.426 ₫
 12. Nhẫn Jensine Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  8 crt - AAA

  42.864.843,00 ₫
  15.045.751  - 6.753.866.172  15.045.751 ₫ - 6.753.866.172 ₫
 13. Nhẫn Tawny Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  7.6 crt - AAA

  32.845.428,00 ₫
  11.834.368  - 213.938.953  11.834.368 ₫ - 213.938.953 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Laney Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Laney

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.962 crt - AAA

  13.285.679,00 ₫
  6.618.507  - 1.723.272.510  6.618.507 ₫ - 1.723.272.510 ₫
 16. Nhẫn Elisha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  21.495.551,00 ₫
  8.292.601  - 750.719.461  8.292.601 ₫ - 750.719.461 ₫
 17. Nhẫn Melite Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Melite

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  38.497.115,00 ₫
  16.862.596  - 3.083.608.518  16.862.596 ₫ - 3.083.608.518 ₫
 18. Nhẫn Eboni Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Eboni

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  6.82 crt - AAA

  42.562.847,00 ₫
  16.805.820  - 357.583.303  16.805.820 ₫ - 357.583.303 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Djamila Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  33.994.203,00 ₫
  12.734.139  - 2.667.126.435  12.734.139 ₫ - 2.667.126.435 ₫
 21. Nhẫn Purvaja Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  13.559.829,00 ₫
  6.953.218  - 2.376.390.608  6.953.218 ₫ - 2.376.390.608 ₫
 22. Nhẫn Azaria Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  20.235.112,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 23. Nhẫn Ganesa Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  12 crt - AAA

  35.327.639,00 ₫
  13.322.181  - 16.856.094.734  13.322.181 ₫ - 16.856.094.734 ₫
 24. Nhẫn Dacia Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dacia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  9.514 crt - AAA

  47.914.430,00 ₫
  16.905.855  - 12.862.968.506  16.905.855 ₫ - 12.862.968.506 ₫
 25. Nhẫn Darcie Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  12.842 crt - AAA

  41.621.170,00 ₫
  13.153.203  - 10.757.793.444  13.153.203 ₫ - 10.757.793.444 ₫
 26. Nhẫn Renesa Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Renesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  5.03 crt - AAA

  53.198.964,00 ₫
  12.399.969  - 3.432.945.727  12.399.969 ₫ - 3.432.945.727 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Julisha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  26.216.104,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 29. Nhẫn Brigette Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  13 crt - AAA

  54.814.658,00 ₫
  18.272.274  - 10.848.811.457  18.272.274 ₫ - 10.848.811.457 ₫
 30. Nhẫn Sonnett Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.747.725,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 31. Nhẫn Elodie Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  12.285.604,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 32. Nhẫn Danelle Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Danelle

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  9.54 crt - AAA

  60.526.906,00 ₫
  22.701.916  - 13.078.421.499  22.701.916 ₫ - 13.078.421.499 ₫
 33. Nhẫn Louvre Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  17.473.887,00 ₫
  7.372.282  - 295.818.664  7.372.282 ₫ - 295.818.664 ₫
 34. Nhẫn Jeylianis Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  27.111.550,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 35. Nhẫn Margretha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Margretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.81 crt - AAA

  34.602.522,00 ₫
  13.996.739  - 2.661.286.577  13.996.739 ₫ - 2.661.286.577 ₫
 36. Nhẫn Dottie Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Dottie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  7.76 crt - AAA

  71.524.229,00 ₫
  28.630.456  - 4.169.552.195  28.630.456 ₫ - 4.169.552.195 ₫
 37. Nhẫn Elnora Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elnora

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  9.204 crt - AAA

  35.832.949,00 ₫
  10.641.523  - 12.771.991.048  10.641.523 ₫ - 12.771.991.048 ₫
 38. Nhẫn Gracina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Gracina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  27.941.567,00 ₫
  11.177.925  - 3.860.688.466  11.177.925 ₫ - 3.860.688.466 ₫
 39. Nhẫn Jerolin Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  28 crt - AAA

  60.506.090,00 ₫
  17.134.312  - 66.182.584.010  17.134.312 ₫ - 66.182.584.010 ₫
 40. Nhẫn Malenita Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  4.5 crt - AAA

  23.708.480,00 ₫
  10.010.493  - 2.583.692.137  10.010.493 ₫ - 2.583.692.137 ₫
 41. Nhẫn Ekaterina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  12.350.762,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 42. Nhẫn Ellura Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  13.023.698,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 43. Nhẫn Ellvira Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellvira

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.61 crt - AAA

  13.636.341,00 ₫
  5.746.584  - 1.236.036.192  5.746.584 ₫ - 1.236.036.192 ₫
 44. Nhẫn Crocus Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  19.368.327,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 45. Nhẫn Tienette Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  29.215.792,00 ₫
  10.577.176  - 4.313.994.114  10.577.176 ₫ - 4.313.994.114 ₫
 46. Nhẫn Debrisha Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  12.905.549,00 ₫
  6.791.540  - 2.041.869.342  6.791.540 ₫ - 2.041.869.342 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Tivona Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  2 crt - AAA

  20.126.158,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 49. Nhẫn Palencia Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.948 crt - AAA

  45.361.654,00 ₫
  18.979.546  - 615.510.472  18.979.546 ₫ - 615.510.472 ₫
 50. Nhẫn Alceste Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.932 crt - AAA

  33.154.995,00 ₫
  11.261.197  - 2.917.213.055  11.261.197 ₫ - 2.917.213.055 ₫
 51. Nhẫn Severny Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.274 crt - AAA

  22.393.429,00 ₫
  10.842.944  - 324.801.679  10.842.944 ₫ - 324.801.679 ₫
 52. Nhẫn Jorgelina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  37.273.447,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 53. Nhẫn Ledina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  4.5 crt - AAA

  27.391.917,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 54. Nhẫn Lusiana Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  25.938.981,00 ₫
  11.893.848  - 2.603.780.171  11.893.848 ₫ - 2.603.780.171 ₫
 55. Nhẫn Anacelis Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  25.034.073,00 ₫
  12.391.318  - 1.127.255.277  12.391.318 ₫ - 1.127.255.277 ₫
 56. Nhẫn Corissa Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  24.422.780,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 57. Nhẫn Etheldra Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  17.883.489,00 ₫
  9.449.218  - 2.064.255.478  9.449.218 ₫ - 2.064.255.478 ₫
 58. Nhẫn Fredith Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.125 crt - AAA

  24.022.913,00 ₫
  11.655.928  - 2.101.971.238  11.655.928 ₫ - 2.101.971.238 ₫
 59. Nhẫn Marnie Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  30.037.157,00 ₫
  12.614.097  - 4.868.213.089  12.614.097 ₫ - 4.868.213.089 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Olliana Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  24.015.613,00 ₫
  11.176.573  - 2.111.096.025  11.176.573 ₫ - 2.111.096.025 ₫
 62. Nhẫn Ronnica Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  2 crt - AAA

  15.380.190,00 ₫
  7.338.757  - 3.526.288.868  7.338.757 ₫ - 3.526.288.868 ₫
 63. Nhẫn Rylind Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rylind

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  35.533.656,00 ₫
  14.260.343  - 603.411.683  14.260.343 ₫ - 603.411.683 ₫
 64. Nhẫn Shulamis Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  19.711.148,00 ₫
  8.532.684  - 313.189.546  8.532.684 ₫ - 313.189.546 ₫
 65. Nhẫn Taldina Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  12.003.074,00 ₫
  6.578.494  - 368.073.421  6.578.494 ₫ - 368.073.421 ₫
 66. Nhẫn Veruca Đá Topaz Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.304 crt - AAA

  23.486.241,00 ₫
  10.850.514  - 2.111.447.499  10.850.514 ₫ - 2.111.447.499 ₫

You’ve viewed 60 of 546 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng