Đang tải...
Tìm thấy 567 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  13.940.593,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  19.670.566,00 ₫
  10.453.535  - 315.720.200  10.453.535 ₫ - 315.720.200 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  15.974.922,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.838.577,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 5. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Guluve - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  14.415.779,00 ₫
  7.556.567  - 1.636.662.046  7.556.567 ₫ - 1.636.662.046 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  12.97 crt - AAA

  52.472.012,00 ₫
  14.298.045  - 11.304.144.531  14.298.045 ₫ - 11.304.144.531 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  21.865.082,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  7.6 crt - AAA

  42.743.570,00 ₫
  13.827.104  - 241.357.345  13.827.104 ₫ - 241.357.345 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Nurath - A Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Nurath - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.694 crt - AAA

  15.432.660,00 ₫
  7.620.246  - 421.795.168  7.620.246 ₫ - 421.795.168 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Asgerd

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.93 crt - AAA

  21.025.087,00 ₫
  10.282.026  - 2.618.379.094  10.282.026 ₫ - 2.618.379.094 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Yevenes

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.582 crt - AAA

  23.761.017,00 ₫
  11.411.266  - 1.023.957.406  11.411.266 ₫ - 1.023.957.406 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Hazer

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.75 crt - AAA

  17.746.895,00 ₫
  8.680.713  - 710.911.720  8.680.713 ₫ - 710.911.720 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  40.753.954,00 ₫
  14.569.741  - 2.807.448.950  14.569.741 ₫ - 2.807.448.950 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.03 crt - AAA

  50.041.459,00 ₫
  18.577.270  - 3.365.361.404  18.577.270 ₫ - 3.365.361.404 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ennin SET Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Ennin SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.954 crt - AAA

  29.012.974,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.732.760  - 1.515.148.477  14.732.760 ₫ - 1.515.148.477 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Donousa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.658 crt - AAA

  23.686.299,00 ₫
  10.539.572  - 1.011.589.540  10.539.572 ₫ - 1.011.589.540 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAA

  39.680.471,00 ₫
  13.889.084  - 7.505.299.331  13.889.084 ₫ - 7.505.299.331 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Mitsue

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  23.839.412,00 ₫
  10.757.495  - 362.502.992  10.757.495 ₫ - 362.502.992 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  11.962.867,00 ₫
  6.346.668  - 1.091.046.715  6.346.668 ₫ - 1.091.046.715 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Indore

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.75 crt - AAA

  18.673.777,00 ₫
  9.190.144  - 716.218.300  9.190.144 ₫ - 716.218.300 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Calvaireen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.086 crt - AAA

  36.864.446,00 ₫
  16.136.244  - 846.208.252  16.136.244 ₫ - 846.208.252 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Hiddod SET Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Hiddod SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.506 crt - AAA

  34.830.399,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.872.372  - 2.736.949.289  16.872.372 ₫ - 2.736.949.289 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  8 crt - AAA

  53.361.538,00 ₫
  17.731.047  - 7.091.188.084  17.731.047 ₫ - 7.091.188.084 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Jensina

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  5.448 crt - AAA

  44.334.410,00 ₫
  15.423.888  - 3.746.373.748  15.423.888 ₫ - 3.746.373.748 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.25 crt - AAA

  11.069.097,00 ₫
  5.964.594  - 266.475.148  5.964.594 ₫ - 266.475.148 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Elenora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  13.514.368,00 ₫
  6.359.403  - 946.622.867  6.359.403 ₫ - 946.622.867 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Marlita

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  28.888.446,00 ₫
  10.724.948  - 2.726.774.805  10.724.948 ₫ - 2.726.774.805 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Carolann

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  6.3 crt - AAA

  41.806.216,00 ₫
  14.669.364  - 305.489.115  14.669.364 ₫ - 305.489.115 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Frankie

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  12.672 crt - AAA

  56.270.957,00 ₫
  18.764.061  - 11.312.875.622  18.764.061 ₫ - 11.312.875.622 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  13 crt - AAA

  65.636.007,00 ₫
  21.761.217  - 11.386.488.480  21.761.217 ₫ - 11.386.488.480 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Gwendy

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.125 crt - AAA

  23.674.131,00 ₫
  10.815.231  - 2.944.585.094  10.815.231 ₫ - 2.944.585.094 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Louvre

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.514 crt - AAA

  19.981.601,00 ₫
  8.506.374  - 318.366.410  8.506.374 ₫ - 318.366.410 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  32.691.918,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Dajana Đá Topaz Huyền Bí

  Nhẫn GLAMIRA Dajana

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.89 crt - AAA

  19.444.434,00 ₫
  9.314.672  - 1.830.981.885  9.314.672 ₫ - 1.830.981.885 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  33.252.576,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  24.799.408,00 ₫
  9.679.199  - 796.255.656  9.679.199 ₫ - 796.255.656 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.417.759,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  22.255.364,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.948 crt - AAA

  51.139.566,00 ₫
  21.597.067  - 664.270.430  21.597.067 ₫ - 664.270.430 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.932 crt - AAA

  59.345.094,00 ₫
  12.906.731  - 3.069.876.957  12.906.731 ₫ - 3.069.876.957 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.274 crt - AAA

  26.206.572,00 ₫
  12.638.147  - 354.861.524  12.638.147 ₫ - 354.861.524 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  37.483.122,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  26.162.421,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  46.839.964,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  4.5 crt - AAA

  34.287.572,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  32.358.807,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  29.816.744,00 ₫
  14.684.081  - 1.198.904.692  14.684.081 ₫ - 1.198.904.692 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  29.596.555,00 ₫
  12.311.262  - 3.614.289.468  12.311.262 ₫ - 3.614.289.468 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  21.373.482,00 ₫
  11.037.683  - 2.172.329.323  11.037.683 ₫ - 2.172.329.323 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.125 crt - AAA

  28.690.050,00 ₫
  13.702.575  - 2.216.904.580  13.702.575 ₫ - 2.216.904.580 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  37.294.631,00 ₫
  14.943.324  - 5.116.433.290  14.943.324 ₫ - 5.116.433.290 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  28.274.581,00 ₫
  12.970.126  - 2.224.121.528  12.970.126 ₫ - 2.224.121.528 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2 crt - AAA

  18.959.060,00 ₫
  8.538.072  - 3.700.241.894  8.538.072 ₫ - 3.700.241.894 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Rylind

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  42.430.269,00 ₫
  16.982.466  - 659.671.399  16.982.466 ₫ - 659.671.399 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  23.287.530,00 ₫
  10.069.763  - 342.069.130  10.069.763 ₫ - 342.069.130 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2 crt - AAA

  24.631.580,00 ₫
  11.817.679  - 5.743.557.680  11.817.679 ₫ - 5.743.557.680 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.304 crt - AAA

  27.905.810,00 ₫
  12.723.618  - 2.225.550.772  12.723.618 ₫ - 2.225.550.772 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Ahlexa

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  25.150.349,00 ₫
  13.402.294  - 364.597.320  13.402.294 ₫ - 364.597.320 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  30.998.908,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  29.191.558,00 ₫
  9.936.179  - 2.744.675.667  9.936.179 ₫ - 2.744.675.667 ₫

You’ve viewed 60 of 567 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng