Đang tải...
Tìm thấy 567 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Lyon

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.922 crt - AAA

  22.896.964,00 ₫
  8.415.808  - 1.022.414.958  8.415.808 ₫ - 1.022.414.958 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  19.376.509,00 ₫
  7.788.641  - 2.143.801.153  7.788.641 ₫ - 2.143.801.153 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Albiero

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  20.739.523,00 ₫
  9.509.388  - 1.129.466.342  9.509.388 ₫ - 1.129.466.342 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Edwardeen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  21.065.557,00 ₫
  7.369.775  - 748.411.538  7.369.775 ₫ - 748.411.538 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  26.528.928,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.948 crt - AAA

  52.130.127,00 ₫
  21.597.067  - 664.270.430  21.597.067 ₫ - 664.270.430 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Alceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite & Kim Cương

  1.932 crt - AAA

  65.599.781,00 ₫
  12.906.731  - 3.069.876.957  12.906.731 ₫ - 3.069.876.957 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.274 crt - AAA

  27.197.133,00 ₫
  12.638.147  - 354.861.524  12.638.147 ₫ - 354.861.524 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.728 crt - AAA

  61.115.085,00 ₫
  16.755.486  - 2.785.642.453  16.755.486 ₫ - 2.785.642.453 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.68 crt - AAA

  49.794.384,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  7.752 crt - AAA

  88.217.127,00 ₫
  17.595.765  - 4.601.610.265  17.595.765 ₫ - 4.601.610.265 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  4.5 crt - AAA

  57.919.535,00 ₫
  13.584.840  - 2.744.732.270  13.584.840 ₫ - 2.744.732.270 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Lusiana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.62 crt - AAA

  55.990.770,00 ₫
  13.958.424  - 2.741.350.209  13.958.424 ₫ - 2.741.350.209 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Anacelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  31.882.772,00 ₫
  14.684.081  - 1.198.904.692  14.684.081 ₫ - 1.198.904.692 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.708 crt - AAA

  38.624.815,00 ₫
  12.311.262  - 3.614.289.468  12.311.262 ₫ - 3.614.289.468 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.55 crt - AAA

  27.771.092,00 ₫
  9.679.199  - 796.255.656  9.679.199 ₫ - 796.255.656 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  25.477.236,00 ₫
  11.037.683  - 2.172.329.323  11.037.683 ₫ - 2.172.329.323 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.125 crt - AAA

  32.793.804,00 ₫
  13.702.575  - 2.216.904.580  13.702.575 ₫ - 2.216.904.580 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Marnie

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  58.011.514,00 ₫
  14.943.324  - 5.116.433.290  14.943.324 ₫ - 5.116.433.290 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Olliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  32.378.335,00 ₫
  12.970.126  - 2.224.121.528  12.970.126 ₫ - 2.224.121.528 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Ronnica

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu

  2 crt - AAA

  31.864.659,00 ₫
  8.538.072  - 3.700.241.894  8.538.072 ₫ - 3.700.241.894 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Rylind

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  44.411.392,00 ₫
  16.982.466  - 659.671.399  16.982.466 ₫ - 659.671.399 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  24.278.091,00 ₫
  10.069.763  - 342.069.130  10.069.763 ₫ - 342.069.130 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.435 crt - AAA

  15.412.284,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  2 crt - AAA

  37.112.652,00 ₫
  11.817.679  - 5.743.557.680  11.817.679 ₫ - 5.743.557.680 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.304 crt - AAA

  32.009.564,00 ₫
  12.723.618  - 2.225.550.772  12.723.618 ₫ - 2.225.550.772 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.03 crt - AAA

  57.116.897,00 ₫
  18.577.270  - 3.365.361.404  18.577.270 ₫ - 3.365.361.404 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Ahlexa

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.55 crt - AAA

  26.140.910,00 ₫
  13.402.294  - 364.597.320  13.402.294 ₫ - 364.597.320 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Amilesa

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.13 crt - AAA

  43.904.507,00 ₫
  15.908.414  - 3.777.293.414  15.908.414 ₫ - 3.777.293.414 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Ujana

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  52.823.521,00 ₫
  9.936.179  - 2.744.675.667  9.936.179 ₫ - 2.744.675.667 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Marcisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.548 crt - AAA

  52.342.674,00 ₫
  11.450.888  - 2.716.246.553  11.450.888 ₫ - 2.716.246.553 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Manzanita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.7 crt - AAA

  54.736.153,00 ₫
  12.355.413  - 2.738.788.903  12.355.413 ₫ - 2.738.788.903 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Malison

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  9.264 crt - AAA

  104.045.448,00 ₫
  21.321.125  - 13.483.874.770  21.321.125 ₫ - 13.483.874.770 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  4.5 crt - AAA

  53.618.801,00 ₫
  11.842.585  - 2.720.109.747  11.842.585 ₫ - 2.720.109.747 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Luzirene

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.73 crt - AAA

  53.811.252,00 ₫
  11.816.547  - 2.735.392.694  11.816.547 ₫ - 2.735.392.694 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.644 crt - AAA

  54.370.211,00 ₫
  11.755.132  - 2.738.831.350  11.755.132 ₫ - 2.738.831.350 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Jocarol

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.788 crt - AAA

  57.411.517,00 ₫
  13.966.914  - 2.770.501.013  13.966.914 ₫ - 2.770.501.013 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  5.22 crt - AAA

  56.884.539,00 ₫
  11.434.190  - 2.777.576.451  11.434.190 ₫ - 2.777.576.451 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Jidenna

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.596 crt - AAA

  52.244.183,00 ₫
  11.296.927  - 2.718.963.521  11.296.927 ₫ - 2.718.963.521 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Makadie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  4.5 crt - AAA

  52.209.939,00 ₫
  11.301.455  - 2.712.043.745  11.301.455 ₫ - 2.712.043.745 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.61 crt - AAA

  56.008.318,00 ₫
  13.221.446  - 2.740.699.273  13.221.446 ₫ - 2.740.699.273 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Tienette

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  7.62 crt - AAA

  79.077.925,00 ₫
  12.458.431  - 4.532.667.194  12.458.431 ₫ - 4.532.667.194 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  7.88 crt - AAA

  74.555.022,00 ₫
  11.074.475  - 4.508.907.869  11.074.475 ₫ - 4.508.907.869 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.858 crt - AAA

  48.685.238,00 ₫
  9.414.294  - 2.722.373.882  9.414.294 ₫ - 2.722.373.882 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Dabria

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  28.152.600,00 ₫
  10.252.309  - 3.096.537.206  10.252.309 ₫ - 3.096.537.206 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Jesimar

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.692 crt - AAA

  55.532.282,00 ₫
  11.292.399  - 2.750.236.960  11.292.399 ₫ - 2.750.236.960 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.845 crt - AAA

  19.484.622,00 ₫
  7.975.999  - 2.494.403.268  7.975.999 ₫ - 2.494.403.268 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.68 crt - AAA

  62.390.928,00 ₫
  11.470.699  - 5.086.178.717  11.470.699 ₫ - 5.086.178.717 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  5.108 crt - AAA

  64.385.917,00 ₫
  14.569.741  - 2.807.448.950  14.569.741 ₫ - 2.807.448.950 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  11.18 crt - AAA

  102.547.437,00 ₫
  16.958.410  - 15.764.925.280  16.958.410 ₫ - 15.764.925.280 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  12 crt - AAA

  93.154.368,00 ₫
  15.643.793  - 17.661.977.608  15.643.793 ₫ - 17.661.977.608 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.8 crt - AAA

  53.946.535,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Marnisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.974 crt - AAA

  80.253.579,00 ₫
  16.564.449  - 4.155.942.562  16.564.449 ₫ - 4.155.942.562 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.48 crt - AAA

  51.050.133,00 ₫
  10.353.912  - 2.223.017.759  10.353.912 ₫ - 2.223.017.759 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Vondila

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Kim Cương

  8.14 crt - AAA

  102.647.625,00 ₫
  13.415.030  - 4.573.676.431  13.415.030 ₫ - 4.573.676.431 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  11 crt - AAA

  99.587.355,00 ₫
  14.761.061  - 16.627.916.473  14.761.061 ₫ - 16.627.916.473 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  7.812 crt - AAA

  74.797.286,00 ₫
  13.521.162  - 5.595.695.175  13.521.162 ₫ - 5.595.695.175 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Margretha

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.81 crt - AAA

  65.764.214,00 ₫
  16.283.696  - 2.805.581.038  16.283.696 ₫ - 2.805.581.038 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Margrie

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.988 crt - AAA

  68.205.524,00 ₫
  17.090.862  - 2.837.165.795  17.090.862 ₫ - 2.837.165.795 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Umika

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  28.42 crt - AAA

  150.364.097,00 ₫
  29.783.349  - 69.480.816.925  29.783.349 ₫ - 69.480.816.925 ₫

You’ve viewed 60 of 567 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng