Đang tải...
Tìm thấy 137 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Geseent

  Nhẫn GLAMIRA Geseent

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.918 crt - AAA

  34.657.136,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Knidos

  Nhẫn GLAMIRA Knidos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  19.180.695,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Issos

  Nhẫn GLAMIRA Issos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  19.499.184,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Ingabo

  Nhẫn GLAMIRA Ingabo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  16.089.895,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Mepagos

  Nhẫn GLAMIRA Mepagos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  14.835.677,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Bendito

  Nhẫn GLAMIRA Bendito

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.772 crt - AAA

  23.447.038,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Krezus

  Nhẫn GLAMIRA Krezus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  20.532.245,00 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Nhẫn GLAMIRA Steller

  Nhẫn GLAMIRA Steller

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  22.064.936,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Escudona

  Nhẫn GLAMIRA Escudona

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  13.156.987,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  9.461.383,00 ₫
 12. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 13. Nhẫn GLAMIRA Labraun

  Nhẫn GLAMIRA Labraun

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  15.821.695,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Matagofie

  Nhẫn GLAMIRA Matagofie

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  16.311.322,00 ₫
 15. Thiết kế mới nhất
 16. Nhẫn GLAMIRA Restesig

  Nhẫn GLAMIRA Restesig

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  21.539.621,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Langas

  Nhẫn GLAMIRA Langas

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  12.401.051,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Talita

  Nhẫn GLAMIRA Talita

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  12.514.873,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Svemir

  Nhẫn GLAMIRA Svemir

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.182 crt - AAA

  15.973.909,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Nergal

  Nhẫn GLAMIRA Nergal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  12.671.414,00 ₫
 21. Bảo hành trọn đời
 22. Nhẫn GLAMIRA Chishango

  Nhẫn GLAMIRA Chishango

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  10.594.749,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Mukana

  Nhẫn GLAMIRA Mukana

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.330.873,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Jendhela

  Nhẫn GLAMIRA Jendhela

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.993.383,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Nafasi

  Nhẫn GLAMIRA Nafasi

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.058 crt - AAA

  10.061.591,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Likimas

  Nhẫn GLAMIRA Likimas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  16.686.860,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Sudbina

  Nhẫn GLAMIRA Sudbina

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.084.108,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Anfani

  Nhẫn GLAMIRA Anfani

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  10.746.694,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Anggun

  Nhẫn GLAMIRA Anggun

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.848.080,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Cragum

  Nhẫn GLAMIRA Cragum

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  12.057.147,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Avanoa

  Nhẫn GLAMIRA Avanoa

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  11.087.892,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Betile

  Nhẫn GLAMIRA Betile

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  11.995.505,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Cruinne

  Nhẫn GLAMIRA Cruinne

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  16.703.351,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Eleganti

  Nhẫn GLAMIRA Eleganti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  11.090.595,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Forvanta

  Nhẫn GLAMIRA Forvanta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  14.644.529,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Fursad

  Nhẫn GLAMIRA Fursad

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  12.083.373,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Liktenis

  Nhẫn GLAMIRA Liktenis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  11.467.213,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Krya

  Nhẫn GLAMIRA Krya

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  14.063.788,00 ₫
 39. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 40. Nhẫn GLAMIRA Kanto

  Nhẫn GLAMIRA Kanto

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  11.988.204,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Resnitsa

  Nhẫn GLAMIRA Resnitsa

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  12.676.821,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Lios

  Nhẫn GLAMIRA Lios

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.058 crt - AAA

  14.949.230,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Kuangaza

  Nhẫn GLAMIRA Kuangaza

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.279 crt - AAA

  21.253.035,00 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Lycklig

  Nhẫn GLAMIRA Lycklig

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  16.899.635,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Lavni

  Nhẫn GLAMIRA Lavni

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  16.021.223,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Monyetla

  Nhẫn GLAMIRA Monyetla

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.058 crt - AAA

  10.238.679,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Skjold

  Nhẫn GLAMIRA Skjold

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.356 crt - AAA

  20.599.835,00 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Semesta

  Nhẫn GLAMIRA Semesta

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  15.521.590,00 ₫
 49. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 50. Nhẫn GLAMIRA Patua

  Nhẫn GLAMIRA Patua

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  14.828.918,00 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Ripset

  Nhẫn GLAMIRA Ripset

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  14.316.848,00 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Sciath

  Nhẫn GLAMIRA Sciath

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  11.634.028,00 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Skrika

  Nhẫn GLAMIRA Skrika

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.73 crt - AAA

  23.491.918,00 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Tameng

  Nhẫn GLAMIRA Tameng

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  16.947.761,00 ₫

You’ve viewed 60 of 137 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng