Đang tải...
Tìm thấy 80 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Siunata

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  8.780.051,00 ₫
  5.011.674  - 50.193.155  5.011.674 ₫ - 50.193.155 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  10.814.381,00 ₫
  5.964.594  - 62.447.813  5.964.594 ₫ - 62.447.813 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  12.324.846,00 ₫
  6.537.704  - 71.263.805  6.537.704 ₫ - 71.263.805 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  20.845.088,00 ₫
  9.434.671  - 111.523.052  9.434.671 ₫ - 111.523.052 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Endfam

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.126 crt - VS

  10.779.287,00 ₫
  5.879.688  - 70.287.398  5.879.688 ₫ - 70.287.398 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  18.466.891,00 ₫
  9.169.767  - 101.603.286  9.169.767 ₫ - 101.603.286 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  17.253.312,00 ₫
  8.191.658  - 103.754.220  8.191.658 ₫ - 103.754.220 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.296 crt - VS1

  31.397.964,00 ₫
  8.965.995  - 108.480.616  8.965.995 ₫ - 108.480.616 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.332 crt - VS

  22.465.929,00 ₫
  9.781.085  - 119.093.771  9.781.085 ₫ - 119.093.771 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.338 crt - VS

  18.817.551,00 ₫
  6.771.194  - 84.438.277  6.771.194 ₫ - 84.438.277 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Sempiternal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  19.263.304,00 ₫
  9.047.504  - 104.744.784  9.047.504 ₫ - 104.744.784 ₫
 13. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Stature

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  14.847.947,00 ₫
  7.600.718  - 85.796.757  7.600.718 ₫ - 85.796.757 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.092 crt - AAA

  14.723.136,00 ₫
  7.683.925  - 81.395.837  7.683.925 ₫ - 81.395.837 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  12.231.167,00 ₫
  6.516.478  - 70.910.040  6.516.478 ₫ - 70.910.040 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  13.072.296,00 ₫
  6.771.194  - 75.806.243  6.771.194 ₫ - 75.806.243 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.256 crt - VS1

  27.895.904,00 ₫
  8.193.357  - 105.480.628  8.193.357 ₫ - 105.480.628 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  24.515.542,00 ₫
  11.133.908  - 141.593.660  11.133.908 ₫ - 141.593.660 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.141 crt - VS

  12.233.431,00 ₫
  5.837.235  - 66.523.261  5.837.235 ₫ - 66.523.261 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Fascination

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.248 crt - VS

  18.945.475,00 ₫
  8.375.054  - 109.824.948  8.375.054 ₫ - 109.824.948 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  21.144.237,00 ₫
  10.103.725  - 116.348.498  10.103.725 ₫ - 116.348.498 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.158 crt - VS

  13.886.254,00 ₫
  6.686.289  - 81.438.292  6.686.289 ₫ - 81.438.292 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  12.578.429,00 ₫
  6.877.325  - 72.452.479  6.877.325 ₫ - 72.452.479 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Permatentin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.548 crt - VS

  56.343.410,00 ₫
  11.975.886  - 213.607.470  11.975.886 ₫ - 213.607.470 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  13.764.839,00 ₫
  7.556.567  - 79.244.899  7.556.567 ₫ - 79.244.899 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  16.129.450,00 ₫
  7.662.699  - 94.287.283  7.662.699 ₫ - 94.287.283 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  20.011.320,00 ₫
  9.846.179  - 115.796.619  9.846.179 ₫ - 115.796.619 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Indefinite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  17.033.974,00 ₫
  8.002.320  - 100.287.254  8.002.320 ₫ - 100.287.254 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  16.747.844,00 ₫
  8.069.395  - 91.612.772  8.069.395 ₫ - 91.612.772 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  16.312.562,00 ₫
  8.110.149  - 90.707.111  8.110.149 ₫ - 90.707.111 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  18.471.137,00 ₫
  8.456.563  - 107.957.031  8.456.563 ₫ - 107.957.031 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Onnistama

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  19.080.191,00 ₫
  8.293.545  - 112.117.389  8.293.545 ₫ - 112.117.389 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.267.761,00 ₫
  6.856.099  - 83.277.906  6.856.099 ₫ - 83.277.906 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  12.367.864,00 ₫
  6.367.893  - 71.773.238  6.367.893 ₫ - 71.773.238 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  17.704.159,00 ₫
  8.252.790  - 95.334.447  8.252.790 ₫ - 95.334.447 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.558 crt - VS

  31.039.946,00 ₫
  10.400.894  - 138.834.246  10.400.894 ₫ - 138.834.246 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Comeliness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  14.110.404,00 ₫
  7.365.531  - 81.749.610  7.365.531 ₫ - 81.749.610 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  23.259.794,00 ₫
  10.599.005  - 135.636.144  10.599.005 ₫ - 135.636.144 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.176 crt - VS

  19.684.716,00 ₫
  9.434.671  - 114.466.434  9.434.671 ₫ - 114.466.434 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  28.451.467,00 ₫
  11.074.475  - 145.088.928  11.074.475 ₫ - 145.088.928 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.332 crt - VS

  25.506.103,00 ₫
  11.133.908  - 141.537.057  11.133.908 ₫ - 141.537.057 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Prutettore

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  16.756.899,00 ₫
  7.811.283  - 89.065.608  7.811.283 ₫ - 89.065.608 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.292 crt - VS

  21.908.668,00 ₫
  9.801.462  - 227.135.714  9.801.462 ₫ - 227.135.714 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  17.413.217,00 ₫
  8.497.317  - 101.589.134  8.497.317 ₫ - 101.589.134 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  19.063.210,00 ₫
  9.108.635  - 111.692.863  9.108.635 ₫ - 111.692.863 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  23.002.814,00 ₫
  9.516.180  - 238.173.395  9.516.180 ₫ - 238.173.395 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Bashitsn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  19.505.283,00 ₫
  7.407.983  - 98.702.356  7.407.983 ₫ - 98.702.356 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  20.649.806,00 ₫
  9.638.444  - 221.616.872  9.638.444 ₫ - 221.616.872 ₫
 53. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vikela

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  18.986.230,00 ₫
  8.864.108  - 110.730.604  8.864.108 ₫ - 110.730.604 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  22.569.515,00 ₫
  10.412.214  - 125.772.988  10.412.214 ₫ - 125.772.988 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  16.046.526,00 ₫
  7.599.020  - 194.999.071  7.599.020 ₫ - 194.999.071 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.316 crt - VS

  17.594.348,00 ₫
  7.577.793  - 91.853.332  7.577.793 ₫ - 91.853.332 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  15.412.002,00 ₫
  7.981.094  - 88.924.106  7.981.094 ₫ - 88.924.106 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Cinara

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.342 crt - VS

  20.661.975,00 ₫
  8.680.713  - 121.923.945  8.680.713 ₫ - 121.923.945 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Sintag

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  34.807.756,00 ₫
  11.920.697  - 514.101.329  11.920.697 ₫ - 514.101.329 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Uaminifu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - VS

  19.843.772,00 ₫
  9.475.426  - 115.626.802  9.475.426 ₫ - 115.626.802 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  22.109.045,00 ₫
  10.876.363  - 122.673.945  10.876.363 ₫ - 122.673.945 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  15.861.433,00 ₫
  8.639.958  - 91.301.452  8.639.958 ₫ - 91.301.452 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  11.708.999,00 ₫
  6.622.609  - 67.527.975  6.622.609 ₫ - 67.527.975 ₫
 65. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ngajaga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  16.837.277,00 ₫
  8.802.977  - 97.301.424  8.802.977 ₫ - 97.301.424 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Kuboja

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.398 crt - VS

  23.085.737,00 ₫
  9.577.312  - 136.414.441  9.577.312 ₫ - 136.414.441 ₫

You’ve viewed 60 of 80 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng