Đang tải...
Tìm thấy 79 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  11.460.724,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.005.703,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  20.167.253,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.281.085,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  16.696.862,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.092 crt - AAA

  12.896.086,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  14.021.071,00 ₫
 9. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 10. Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.939.961,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.396.953,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Manus

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.798.138,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  14.522.595,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.451.185,00 ₫
 15. Bảo hành trọn đời
 16. Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  9.291.595,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Harena

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.572.884,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AAA

  24.532.549,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Castout

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  15.091.982,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.972.244,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  19.864.175,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Nhẫn GLAMIRA Poverenje

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  17.875.378,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  14.602.622,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  15.471.302,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  17.658.276,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.061.582,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  18.875.996,00 ₫
 28. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 29. Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.141 crt - AAA

  10.023.470,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  11.053.286,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  14.607.760,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.105 crt - AAA

  12.994.769,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Cinara

  Nhẫn GLAMIRA Cinara

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.342 crt - AAA

  16.470.837,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Sintag

  Nhẫn GLAMIRA Sintag

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - AAA

  27.471.945,00 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  18.321.749,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Uaminifu

  Nhẫn GLAMIRA Uaminifu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  16.728.765,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  18.469.639,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  13.673.112,00 ₫
 39. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 40. Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.237.598,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Kuboja

  Nhẫn GLAMIRA Kuboja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.398 crt - AAA

  18.249.291,00 ₫

You’ve viewed 60 of 79 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng